Hem / Regionen / Kommittéer / Utveckling

Utvecklingskommittén


Pea Israelsson, Ordförande

Stefan Nilsson, Ledamot

Niklas Nordgren, Ledamot

Ingela Asplund, adjungerad

Zakarias Granlund, adjungerad

Johan Åström, adjungerad