Tillstånd

Tillstånd för cuper ansöker man om i TSM. Detta görs av föreningsanvändare i er förening. Bestämmelser för cuper och cupansökningar finns i Svenska Ishockeyförbundets tävlingsbestämmelser.