Hoppa till sidans innehåll

ÅRSMÖTE 120219

24 JAN 2012 13:56
DEN 19 FEBRUARI 2012 HAR VI ÅRSMÖTE FÖR BOHUSLÄN DALS JUDOFÖRBUND PÅ MOTELL TRADEN I HÅBY KL 18,00. Vi behöver välja en ledamot på 2 år samt en suppleant på 1 år. Hör gärna av er med förslag till Birgitta Jonsson, sammankallande i valberedningen. Tel 0523-52001 eller mail This is a mailto link HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! styrelsen i Bohulän Dals Judoförbund gm Òmar Asgeirsson ordf
  • Skapad: 24 JAN 2012 13:56

Dagordning vid årsmöte för Bohuslän Dals Judoförbund 2012-02-19

 

§ 1 Mötet öppnas med upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet, på grundval av den röst-

längd som Förbundsstyrelsen upprättat för Bohuslän Dals JF.

§ 2 Godkännande av dagordningen.

§ 3 Fråga om mötets behöriga utlysande.

§ 4 Val av ordförande för mötet.

§ 5 Val av sekreterare för mötet.

§ 6 Val av två protokolljusterare samt rösträknare.

 

 

§ 7 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser

a) Styrelsens verksamhetsberättelse 11-01-01 – 11-12-31

b) Resultats och Balansräkning för 11-01-01 - 11-12-31

c) Revisorernas berättelse för samma tid

§ 8 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.

§ 9 Fastställande av årsavgift från klubbarna till BDJF.

§ 10 Behandling av förslag eller motioner som inkommit från klubbarna i

distriktet.

§ 11 Val av ordförande för BDJF tillika ordförande i BDJF´s styrelse, för en tid av ett år. (sittande ställer upp för ev omval).

§ 12 Val av två ledamöter i BDJF, för en tid av två år. (Bjarne ställer upp för ev omval). 

 

§ 13 Val av två suppleanter i BDJF, för en tid av 1 år. (Alf ställer upp för ev omval).

§ 14 Val av två revisorer och en revisorsuppleant för en tid av 1 år. (Willy Ewa och Dan ställer upp för ev omval).

§ 15 Val av valberedning. En sammankallande, för en tid av 1 år. (Birgitta ställer upp för ev omval, under förutsättning att Òmar fortsätter som ordförande).

§ 16 Övriga frågor.

§ 17 Mötet avslutas.

Skribent: Birgitta Jonsson

2020_logga
MIXLAGLOGGA13
190x190-judo-sbi
cZ0nB1RS2WQghEVAV-FZ
twitch1

Postadress:
Bohuslän-Dals Judoförbund
Omar Asgeirsson, Ängsgatan 6
456 61 Hunnebostrand

Kontakt:
Tel: 052352001, 0766452001
E-post: This is a mailto link

Se all info