Hoppa till sidans innehåll

SJF blir projektbaserat och målorienterat

24 JAN 2016 15:30
Förbundsstyrelsen har under våren och sommaren arbetat med att se över organisationen av den operativa verksamheten i SJF. Det har resulterat i att SJF:s organisation kommer att förändras efter årsskiftet 2015/2016.
  • Uppdaterad: 02 FEB 2016 08:26

På förbundsmötet 2012 fastställdes Vision 2020 för SJF, som utarbetades av förbundsstyrelsen under 2010-2011.

Under de tre första åren med Vision 2020 så har utvecklingen inom svensk Judo hela tiden stämts av mot de delmål som är angivna i Vision 2020. I samband med dessa avstämningar har det uppstått frågetecken kring hur SJF:s organisation arbetar med en del av målen i Vision 2020.

 Förbundsstyrelsen har därför beslutat att anpassa organisationen till målen i Vision 2020 och skapa en så effektiv organisation som möjligt med de resurser som vi har tillgängliga.

I samband med Riksfortbildningen i Lindesberg kommer förbundsstyrelsen att informera om den förestående organisationsförändringen.

För de som inte kan komma till Lindesberg så kommer också större delarna av förbundsstyrelsen att finnas på plats i samband med J-SWOP i Haninge den 26 september och kan där svara på frågor kring den nya organisationen. Här följer en kortfattad sammanfattning av förändringen av organisationen:

För de flesta uppgifter som finns inom SJF bedöms en projektbaserad organisation vara den mest effektiva.
Där varje projekt har ett syfte kopplat till något av målen i Vision 2020, en ansvarig projektledare, ett start- och ett slutdatum och resurser i form av medarbetare och budget.
De uppgifter som, pga sin karaktär, inte lämpar sig att lösa i projektform kommer att hanteras av ett begränsat antal utskott och arbetsgrupper.
Organisationen kompletteras med speciella uppdrag (en-personsuppdrag) och expert resurser (grupper med särskild kompetens).
För att stärka kopplingen till de mål som finns i Vision 2020 så kommer alla organisatoriska enheter att kopplas till ett av fem olika verksamhetsområden:
  • Tävling
  • Medlemmar
  • Marknad och evenemang
  • Utbildning
  • Elit
För varje verksamhetsområde finns en utsedd ansvarig fs-ledamot. Den har till uppgift att:
• Fungera som kontaktperson mellan fs och den operativa verksamheten.
• Till fs föra fram ärenden som väcks i den operativa verksamheten.
• Meddela av fs fattade beslut inom ramen för respektive verksamhetsområde.
• Den ansvarige fs-ledamoten ska också bidra till och främja samarbetet mellan olika operativa enheter inom det verksamhetsområden som den har ansvar för samt samarbetet mellan olika verksamhetsområden.
•Till hjälp för att administrera och/eller utföra uppgifter inom respektive verksamhetsområde finns också speciellt utsedda resurser från kansli eller annan anställd/arvoderad personal. 
 

Verksamhetsområde

Ansvarig fs-ledamot

Anställd resurs (arvoderad)

Tävling

Lars Johansson

Sissel Backe

Medlemmar

Johnnie Daniels

Åke Sundkvist

Marknad och Evenemang

Helene Karlsson

Erik Vesterlund, (Michel Grant)

Utbildning

Kristiina Pekkola

Sissel Backe, Åke Sundkvist, (Karin Strömkvist-Bååthe)

Elit

Michael Holm

Robert Eriksson, Jakob Reinius

 

För er som har frågor om SJF:s kommande organisation eller vill anmäla ert intresse att delta eller leda något projekt är ni välkomna att kontakta SJF:s kansli på telefon 018 - 430 05 10 eller epost: This is a mailto link

 

Skribent: Erik Vesterlund

Postadress:
Svenska Judoförbundet
Edith Södergrans Gata 7
754 60 Uppsala

Besöksadress:
Edith Södergrans Gata 7
754 60 Uppsala

Kontakt:
Tel: 0184300510
E-post: This is a mailto link