Hoppa till sidans innehåll

Nu kan ni söka bidrag från Idrottslyftet 2017!

31 MAR 2017 10:22
Välkomna in med era ansökningar till Idrottslyftet 2017, ni hittar mer information nedan!
 • Uppdaterad: 04 APR 2017 10:52

Nu har vi öppnat ansökningsperioden för Idrottslyftet 2017. Ni är nu välkomna in med era ansökningar. Här följer en liten lathund hur ni går tillväga:

 

1. Gå in på er klubbs IdrottOnline sida och logga in, om ni har behörighet att söka Idrottslyft så ser ni bland ”flikarna” längst upp en flik som heter Idrottsmedel (Notera att inte använda: Äldre Idrottslyftet fliken det är den ”gamla” Idrottslyftsapplikationen och den är oaktiv)

2. Klicka in på fliken Idrottsmedel i vänsterspalten och välj –Ansökningar-

3. I nästa sida väljer ni den stora blå fliken –Skapa ansökan-!

4. Sen väljer ni den instans ni vill söka Idrottslyft ifrån, i detta fallet Svenska Judoförbundet.

5. Välj –Alla- i nästa kategori

6. Välj kategori på det lyft ni vill söka (Klubblyft, Medlemslyft, Tjejlyftet, Utbildningslyftet) -Ni hittar information om lyften nedan och när ni väljer lyft och kommer till ansökningsformuläret och ni kan alltid backa/avbryta om ni valt ”fel” kategori.

6. Fyll i ansökan och skicka in.

 

Om ni har några frågor maila gärna mig på This is a mailto link . Ni kan även ringa kansliet på 018-4300510.

 

Nedan följer information om vilka kategorier av lyft som finns och vilka lyft som ingår i varje ”kategori” och vad de innebär:

 

1. Utbildningslyftet:

Bidrag ges enligt nedan till maximalt 7 kursdeltagare per klubb under 2017 (inklusive beviljade utbildning dam lyft) För utbildningslyftet dam gäller samma bidragsbelopp plus faktiska resekostnader upp till 1000 kr per kurstillfället (du söker utbildningslyftet dam via Tjejlyftet) Bidraget kan sökas, beviljas och utbetalas i förväg. Om utbildningen ej genomförs så blir klubben återbetalningsskyldig för de kurser som ej genomförs som planerat.

 

 2. Medlemslyftet: 

 • Judo 4 School Life- Del av deltagaravgift på någon Judo 4 Life-aktivitet som klubben deltar på. Aktiviteten får ej vara kurs eller gradering. Bidrag ges för 2/3 av deltagarvgift för aktiva deltagare och full kostnadstäckning för en medföljande ledare per aktivitet. Bidrag ges för upp till tio personer på maximalt 10 000kr och kan fördelas på flera olika J4L-aktiviteter. Om färre personer deltar än vad som erhållits bidrag för blir klubben återbetalningsskyldig för de personer som ej deltagit som planerat. Bidrag: Maximalt 10 000 kr
 • Judo 4 School Life- Klubben deltar i skolans idrottsundervisning eller elevgrupper/klasser kommer till klubbens lokal för introduktionspass i Judo på skol-eller fritidstid. Kan även sökas för aktiviteter under idrotts-/friluftsdagar i samverkan med skolan. Minst tre tillfällen unders skoltid eller tre idrotts-/friluftsdagar under 2017. Minst två ledare varav en licenserad instruktör (ska finnas med i SJF:s register över licenserade instruktörer). Samverkan med skola/fritidshem. Bidrag: Maximalt 10 000 kr
 • Aktiviteter av, för och med ungdomar- Någon aktivitet som planeras och genomförs av ungdomar i klubben. Minst ett planeringstillfälle som registreras i utbildningsmodulen som en lärgrupp. Aktiviteten ska omfatta minst 6 och max 24 ungdomar. Aktiviteten måste inte ha med judo att göra men den får ha det. Aktiviteten ska vara fri från alkohol och droger. Aktiviteten ska dokumenteras som en digital film på något sätt om minst 1 min som publiceras/läggs ut på SJF:s YouTube-kanal eller hemsida. Bidrag maximalt 7 500 kr

 

3. Tjejlyftet:

 • Kompislyftet-Bidraget beviljas endast till klubbar som har upp till 25 kvinnliga medlemmar.
  Projektet ska vara någon riktad satsning för att öka antalet kvinnliga medlemmar. Det kan vara riktad rekrytering, uppstart av tjejgrupp eller andra aktiviteter för klubbens befintliga kvinnliga medlemmar. Syftet ska vara att få sina kompisar att börja med och/eller fortsätta träna judo i klubben. Målet ska vara att öka antalet kvinnliga medlemmar med minst 20 %. Materialpaket från SJF ingår och faktureras separat. Bidrag: Maximalt 12 500 kr 
 • KUL Mentorskap- Bidrag för deltagande i KUL Mentorprogram som är en fortsättning på det grundläggande KUL- projektet. Mentorprogrammets syfte är att inspirera och förbereda deltagare till ledarskapsbefattningar inom SJF på distrikts- eller nationell nivå. Se separat presentation och inbjudan till mentorprogrammet. Två gemensamma träffar under året för antagna deltagare. Bidrag: Maximalt 3000 kr per tillfälle och deltagare.
  • Judo 5 Nationell: Del av kostnader på aktiviteter som ingår i eller godkänts av projektet Judo5 nationell. Bidrag ges för 2/3 av kostnaden (avgifter och resor) för aktiva deltagare och full kostnadstäckning för en medföljande ledare per aktivitet. Bidrag ska vara fördelat på både kvinnor och män och kan fördelas på flera olika Judo5 nationell-aktiviteter. Det innebär att bidrag inte beviljas för bara kvinnligt eller bara manligt deltagande, men att kvinnor och män kan delta vid olika tillfällen. Bidrag kan sökas för hur många deltagare som helst men beviljas bara upp till ett maximalt bidrag på 10.000 kr. Om kostnaderna för faktiska deltagare blir lägre än vad som erhållits bidrag för blir klubben återbetalningsskyldig för den överskjutande delen. Materialpaket från SJF ingår och faktureras separat. Bidrag: Maximalt 10 000 kr
 • Utbildningslyftet dam- Del av kursavgift och resebidrag upp till 1000 kr, för faktiska resekostnader för deltagande för någon kvinna i någon utbildning inom ramen för de utbildningsprogram som finns i SJF (instruktörer, domare, funktionär/tävlingsledare, kata- instruktör/domare, special needs-instruktör/domare). Bidrag:
 • Plattformen:  1 000 kr                       
 • Assisterande klubbtränarutbildning: 1 000 kr               
 • GTU 1: 1 500 kr          
 • Klubbtränarutbildning: 1 500 kr             
 • Riksfortbildning:  2 000 kr       

 

 4. Klubblyftet:

 • Hundralyftet-Bidraget kan endast beviljas till klubbar som har upp till 100 medlemmar. Projektet ska vara någon riktad satsning för att öka antalet medlemmar och få en mer stabil klubbverksamhet. Ökningen kan ske genom ökad nyrekrytering, minskade avslut eller en kombination av de åtgärderna. Det kan vara riktad rekrytering, uppstart av nya nivåindelade grupper eller andra aktiviteter för klubbens befintliga medlemmar för att öka attraktionen i medlemskapet. Bidraget kan också användas för att få fler ledare/tränare engagerade i klubben för att dela på arbete och ansvar.Målet ska vara att öka antalet medlemmar och/eller ledare med minst 20 %. Materialpaket från SJF ingår och faktureras separat. Bidrag: Maximalt 12 500 kr
 • Tidslyftet-Bidrag ges för att delfinansiera avgiften för det administrativa servicepaket, ”Mer tid för Judo” som erbjuds av SJF:s kansli. Servicepaketet omfattar bland annat följande administrativa rutiner: Medlemsregistrering i IdrottOnline, ansökningar om och återrapportering av IL-bidrag, insamling av stadgeenliga uppgifter till SJF. För att bidraget ska beviljas ska avtal om servicetjänster skrivas under. Bidragets storlek beror på klubbens medlemsantal: 

1-100 medlemmar:                              3000 kr

101-150 medlemmar:                         4000 kr

mer än 150 medlemmar:                    5000 kr

             Bidrag: Maximalt 5 000 kr

5. Fria projekt: Inte aktiv för ansökan ännu, mer information kommer.

Skribent: Tilda Avesson
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Svenska Judoförbundet
Edith Södergrans Gata 7
754 60 Uppsala

Besöksadress:
Edith Södergrans Gata 7
754 60 Uppsala

Kontakt:
Tel: 0184300510
E-post: This is a mailto link