Hoppa till sidans innehåll

Tävlingsregler


Enkelt uttryckt kan man säga att det är samma judoregler som gäller oavsett funktionshinder eller ej. Förutom att vi tagit bort armlås, strypningar och offerkast.

 

Artikel 1 Generellt
1. Desa regler är till för tävlande judokas med mentalt, fysiskt eller visuellt handikapp. Matcherna kan ske antingen i Tachi-waza (stående tekniker) eller Ne-waza (sittande tekniker) vilket beskrivs vidare i artikel 2, punkt 2 & 3.

2. Om domaren är tveksam om en judokas handikapp måste han alltid rådfråga coach / ledsagare.

3. Om en judoka behöver hjälp att komma in på mattan så får coach / ledsagare hjälpa till, om det är nödvändigt får även domare hjälpa till.

4. Domare måste döma enligt Judoförbundets regler, med vissa avvikelser som för juniorer och med tillägg av följande artiklar.

Artikel 2 Riktlinjer för match

1. En match är minst 2 minuter och max 3 minuter eller enligt tävlingsledningens anvisningar.

2. Coach/ledsagare avgör om en judoka tävlar i Tachi-waza eller Ne-waza. Om en coach/ledsagare beslutar att dennes judoka ska tävla i Ne-waza skall motståndaren och dennes coach/ledsagare bekräfta detta och matchen genomföres i Ne-waza.

3. Om domaren, utav säkerhetsskäl, inte är ense om beslut att matchen sker i Tachi-waza kan denne ändra detta beslut till att gälla Ne-waza och domaren kan när som helst, även under match, ändra från Tachi-waza till Ne-waza.

4. Domaren ska placera judokas med visuellt handikapp i mitten på matchområdet och låta de tävlande greppa varandra utifrån ’kumi-kata’ innan domaren annonserar ’Hajime’. Om det behövs hjälper domaren till vid grepptagandet.

Artikel 3 Poängbedömning i Ne-waza

1. Det är alltid möjligt att få poäng för kast utförda i Ne-waza under förutsättning att matchen startade med Ne-waza eller att övergång till Ne-waza skett enligt artikel 2 punkt 3.

2. Nedan redovisas några av de kast som kan vara poänggivande i Ne-waza enligt punkt 1.

Ippon-seoi-nage

Koshi-guruma

Morote-seoi-nage

O-soto-gari (kast över knät)

Yama-arashi

Makikomi

Utan tvekan finns det fler tekniker förutom de ovan nämnda. Kast utförda i Ne-waza kan inte jämföras med tekniker utförda stående. Domaren måste känna igen dessa tekniker och döma efter detta.

3. Följande poäng kan erhållas vid vrid-/kastteknik om match startat med Ne-waza eller övergått till Ne-waza enligt artikel 2 punkt 3:

Ippon döms om en judoka med kontroll, styrka och snabbhet vänder eller kastar motståndaren så att denne landar mestadels på rygg.

Waza-ari döms om en av de 4 villkoren saknas.

Yoko döms om motståndaren landar på sidan och 2 av de 4 villkoren för Ippon saknas.

Koka döms om motståndaren landar mestadels på låret eller om någon skuldra nuddar mattan.

Artikel 4 Extra förbjudna handlingar

1. Om de tävlande befinner sig i Ne-waza, så är det inte tillåtet att trycka sin motståndare rakt bakåt. Denna handling är förbjuden på grund av skaderisken mot svank, knän och anklar. (Speciellt skadligt för spastiska judokas.) Tävlande som bryter mot detta skall påtalas det skadliga i denna handling.

2. I så väl Tachi-waza som Ne-waza ska domaren se till att inte nacken greppas på ett skadligt sätt.

Artikel 5 Bestraffningar

I princip ges inga straffar, utan den som begått en förbjuden handling, påtalas vilken handling som avses och tillrättavisas. Är den förbjudna handlingen skadlig sker tillrättavisning och om den upprepas utdelas bestraffning.

Artikel 6 Skador

Alla skador får behandlas på mattan av sjukvårdare eller coach / ledsagare.

Uppdaterad: 22 AUG 2010 16:49 Skribent: Tomas Rundqvist

Postadress:
Svenska Judoförbundet
Edith Södergrans Gata 7
754 60 Uppsala

Besöksadress:
Edith Södergrans Gata 7
754 60 Uppsala

Kontakt:
Tel: 0184300510
E-post: This is a mailto link