Hoppa till sidans innehåll

Ordförandes Sommarbrev

07 JUN 2011 08:35
Bästa Mångkampare,
Jag skriver detta sommarbrev ett halvår in på det nya verksamhetsåret. Syftet är att ge alla en uppdatering om vad som händer i Mångkampsförbundet samt i den stora svenska idrottsvärlden.
  • Skapad: 07 JUN 2011 08:35

Bästa Mångkampare,

 

Jag skriver detta sommarbrev ett halvår in på det nya verksamhetsåret. Syftet är att ge alla en uppdatering om vad som händer i Mångkampsförbundet samt i den stora svenska idrottsvärlden. Brevet skrivs under pågående Riksidrottsmöte i Uppsala. Jag och Sven Lindeberg deltar från Mångkampsförbundet och det är vårt första Riksidrottsmötet som vi deltar i.

Jag går rakt in i vad som här har fattats beslut om –det för Mångkampsförbundet så viktiga stöd från Riksidrottsförbundet (RF) till Specialidrottsförbund (SF) bl a Mångkampsförbundet. Det är sammanlagt ca 270 mkr (oförändrat mot 2010 års nivå) som skall fördelas från RF till SF.

Redan från 2012 kommer ett nytt system för SF bidraget införas. Det ersätter ett system som gällt i 20 år och som varit ytterst stabilt och konsistent över åren. Det nu gällande systemet har i liten omfattning tagit hänsyn till SF som ökat sin verksamhet respektive SF som minskat sin verksamhet    (t ex Mångkampsförbundet). I det gamla systemet var det främst antal anslutna föreningar och ”föreningsmedlemmar” som styrde SF- bidraget. Det i kombination med den tröghet som var inbyggd i systemet (inget SF fick sitt anslag minskat med mer än 2 % per år) har i betydande omfattning gynnat Mångkampsförbundet.

Det system som idag beslutades på Riksidrottsmötet innebär en stor utmaning för Mångkampsförbundet. Nu införs betydligt hårdare volymkriterier som underlag för SF bidraget. I bilaga finns den fördelningsmall som beslutades. I korthet innebär det att fördelningsgrunden  antal föreningar och antal föreningsmedlemmar ersätts av ”erhållet LOK stöd” samt ”utbildningsdel”. Grunden för denna information är hur Mångkampsförbundet och dess anslutna föreningar registrerar i Idrott Online.

 

VI KOMMER ÅTERKOMMA OM DETTA SENARE MEN BUDSKAPET ÄR SOLKLART –MÅNGKAMPSFÖRBUNDET OCH DÄRMED SEKTIONERNAS  EKONOMI KOMMER STYRAS AV LOK o UTBILDNING SOM ÄR REGISTRERAD I Idrott Online. Som alla vet är det inte några av våra bästa ”grenar”.

 

Vad har skett inom förbundet under 2011?

 

Personal

 

Vår Generalsekreterare Sven Lindeberg har etablerat sig och flyttat verksamheten till sin bostad utanför Helsingborg. Vi har därigenom reducerat de centrala kostnaderna och med modern teknik fungerar information på ett effektivt sätt. Orienteringsskyttet har anställt Hans Mandahl som kommer att hålla ihop verksamheten inom sektionen.

 

Kansliet

Förbundets tidigare kansli på Östhammarsgatan har nu helt tömts och material har i huvudsak tagits om hand av respektive sektion.

 

Ekonomiförvaltning

 

Mångkampsförbundet har i princip samma anslag från RF för vår verksamhet för 2011 som vi hade under 2010. Styrelsen fattade ett viktigt principbeslut i december 2010 angående fördelningen av medel till sektionerna. Förbundet fördelar medlen till sektionerna baserat på i princip samma faktorer som är underlag för RF´s fördelning av anslag till Mångkampsförbundet. Den centrala verksamheten är i linje med budget hittills i år.

En viktig långsiktig fråga är verksamhetens omfattning som direkt styr de medel vi erhåller från RF. Vår GS – Sven Lindberg – har lagt ner ett omfattande och tålamodsprövande arbete att verkligen söka kontakt med alla föreningar. Vi har ett problem då ett betydande antal av våra föreningar – ca 30 av 100 – inte bedriver någon verklig verksamhet. I linje med vad som sagts ovan kommer inriktningen att ändras under resten av året till att fokusera på LOK respektive registrerad utbildning.

 

Ekonomiskt ansvar och styrmedel

 

Införandet av ett tydligare ansvar för kostnader fördelat på sektionerna har genomförts och accepterats. Vi har en tydlig återkoppling av det ekonomiska utfallet per sektion. Sektionerna kan överblicka sina resurser och sina kostnader och förväntas ta fullt ansvar för sin verksamhet.

Fördelning av eget kapital till respektive sektion

För att åstadkomma ett ekonomisystem där varje sektion kan ta ett mångårigt ansvar för sin ekonomi har Förbundet delat ut ett eget kapital till respektive sektion om 0,5 mkr per den 1 januari 2011. Härigenom har vi en tydlig modell att resultatet för respektive sektion för ett verksamhetsår förs över till sektionens egna kapital under kommande år.

 

Idrott Online

 

I linje med det beslut som fattas på Riksidrottsmötet kommer vår hantering av Idrott Online vara central för vi bedöms i anslagsfrågor från RF´s sida. En första förändring är att ansökningar om medel inom ramen för Idrottslyftet skall ske via Idrott Online. Ansökningstiden är förlängd till den 19 juni 2011.

Idrottsligt

Mångkampsförbundet fattade sent under 2010 beslutet att satsa på att deltaga i SM-veckan i Halmstad. Vi gjorde det av en rad olika skäl;

-          SM veckan ger oss exponering då många idrotter och media är samlade och bevakar alla aktiviteter

-          Vi hoppas att vi kan mobilisera större startfält än vad vi normalt mäktar med

-          Det kan tjäna som en bra grund för rekrytering till alla våra tre sektioner

-          Halmstad är en ort där vi har en bra organisatorisk bas med ett väl fungerande distrikt och ett förband som vi till delar kan nyttja.

För Mångkampsförbundet blir SM veckan otroligt viktig att samlas kring. Vi hoppas på många deltagare och att alla föreningar skall känna sig manade att komma och delta på alla sätt. Jag bifogar SM veckans program. Se även www.smveckan.se

Vi kommer också göra ett försök att få in pengar till våra sektioner under SM genom att erbjuda ett sponsorpaket som ni alla kan hjälpa till att sälja. Vi har reserverat 20 avspärrnings galler som är 2 x0,8 meter stora som vi hoppas kunna klä med 20 olika sponsorskyltar. Ni säljer in dessa platser för 20 000 kr, 90 % går till den sektion ni väljer och 10 % går till er som tack för hjälpen. Dessa 10 % kommer betalas ut som ett träningsbidrag via er förening. Skyltarna kommer följa med oss på alla sju olika starter som vi har under SM-veckan; Biathle – torsdag kväll, Orienteringsskytte lördag FM och militär femkamp – lördag och söndag. Eftersom SvT kommer vara på plats under alla tävlingar och har lovat att alla tävlingar kommer synas antingen Svt eller Svt-play, detta innebär att 20 000 kr är ett otroligt bra pris för den som vill synas i dessa sammanhang. Jag bifogar här ett underlag för sponsoravtal som ni kan använda vid era kontakter med potentiella sponsorer.

Vi kommer också satsa 50 000 kr för att synas och marknadsföra våra idrotter under veckan. Alla tre sektionerna har möjlighet att göra vad de önskar och mot kvitto plocka ut 17 000 kr från förbundet. Det kommer finnas en utpekad plats för dessa aktiviteter som även övriga idrotter kommer använda i Halmstad.

Till sist - vår idrott som många andra bygger på de många idealister som tycker idrott är fint och värt att jobba för - Ni skall ha ett stort tack för den fina insats ni gjort hittills. Även om jag inte hunnit lära känna er alla så är ni hjältarna - det vore fantastiskt om du fortsätt att vara det under kommande år.

 

Jag tar gärna emot all form av info kring detta brev eller andra synpunkter.

Glad idrottssommar hälsar

Hans

 

Hans Lager


Ordförande Svenska Mångkampsförbundet

www.mangkampsforbundet.se

070-630 87 76

This is a mailto link

Skribent: Sven Lindeberg

Postadress:
Svenska Mångkampsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46709603738
E-post: mangkampsforbundet@g...

Se all info