Hoppa till sidans innehåll

SMKF 11-12

05 DEC 2011 13:01
Hej,
Årets sista månadsbrev kommer innehålla följande; idrottslyftet år5, Utbildningar genomförda 2011, LEAD utbildning och SMKF-läger.

Som jag tidigare informerat er om så har nu RF beslutat om ett nytt system för hur pengarna skall fördela till alla olika idrottsförbund. Detta påverkar även hur mycket pengar vi får att fördela genom idrottslyftet
  • Skapad: 05 DEC 2011 13:01

Hej,

Årets sista månadsbrev kommer innehålla följande; idrottslyftet år5, Utbildningar genomförda 2011, LEAD utbildning och SMKF-läger.

 

Som jag tidigare informerat er om så har nu RF beslutat om ett nytt system för hur pengarna skall fördela till alla olika idrottsförbund. Detta påverkar även hur mycket pengar vi får att fördela genom idrottslyftet.

De två tyngsta variablerna är LOK timmar och utbildningstimmar. Vad det gäller LOK så hoppas jag att alla förstått viktigheten med detta och alla nu börjar rapportera in detta kontinuerligt, jag kommer sammanställa detta en gång i halvåret om skicka ut till er.

Utbildning, här får RF de siffror som SISU har (för oss var det 84 timmar 2010) och de ligger som underlag för vår tilldelning av medel för 2012. Vi kommer inte ha mycket fler timmar 2011 i systemet men jag vet att det genomförs mycket mer utbildning än så i våra föreningar och sektioner. Vi har nu fått möjligheten att lämna in underlag för hur mycket utbildning vi har genomfört 2011 (som sen påverkar våra anslag för 2013) innan den 10 januari 2012. Jag har redan fått en sammanställning från Halmstad som innehåller fler timmar än vi redovisade för 2010!!

Jag önskar nu att alla föreningar gör på samma sätt som Halmstad (se bilaga) och redovisar alla utbildning till mig innan årsskiftet på enklaste sätt. Tänk på att alla nya får utbildning i vapen, hinderbana, simning mm, det kan bli mycket om ni tittar genom vad ni genomfört under året som gått. Jag kommer sen sammanställa detta och skicka vidare till RF. Ni behöver ha ett underlag hos er på vem som gått utbildningen om det är så att RF senare vill ha ett underlag på det ni redovisat.

 

Vad det gäller utbildning så är det några studenter som i samarbete med RF arbetar med detta just nu (LEAD-program). Som bilaga nummer 2 ser ni deras presentation och det är upp till er själva om det kan vara något för er. Jag har tagit på mig att presentera detta för alla föreningar, ni väljer själva om ni vill vara med och anmäler ert intresse enligt instruktioner i bilagan.

 

Idrottslyftet år 5 (juli 2011-december 2012). Vi fick för höstterminen 2011 272 000 kr att fördela ut till våra föreningar. Det har kommit in 14 ansökningar från 12 föreningar på totalt 790 200 kr. Detta har inneburit att vi har fått skära rejält i hur mycket pengar vi kunnat dela ut på de ansökningar som vi fått in.

Vår styrelse har vi tagit beslut att de prioriteringar vi skall ha under år 5 när vi fördelar ut medel genom Idrottslyftet är;

-LOK-timmar, alla beviljade ansökningar skall leda till en ökning av förenings LOK-timmar, vi kommer mäta detta två gånger per år och följa upp det så att alla vet att detta är fokus nummer ett.

-Utbildning, de föreningar som väljer att satsa på utbildningar kommer också prioriteras, främst inriktning på ungdomsledarutbildning. Även utbildningstimmar kommer att redovisas öppet för alla.

-Verksamhet som leder till fler aktiva och fler föreningar i vårt förbund. Vi är idag ca 350 aktiva och målet borde vara att vi skall vara 1000 aktiva under 2013.

 

Eftersom våra medel att fördela minskar och antalet ansökningar ökar så är  det viktigt att alla vet att det finns Idrottslyftspengar att söka via andra kanaler. Den statistik som jag får visar att vi inte använder dessa kanaler…

På RFs hemsida under Idrottslyftet finns följande text:

 

Hit kan idrottsföreningar vända sig för att få information om vilka ansökningstider och kriterier som gäller:

Specialidrottsförbund

För att göra insatser för att rekrytera och behålla fler medlemmar (barn och ungdomar) i föreningen.

Distriktsidrottsförbund

För att starta samverkan mellan idrottsföreningen och skolan och för att utveckla och öka tillgängligheten till idrottsmiljöer och anläggningar.

SISU Idrottsutbildarnas distrikt

För att få stöd i arbetet med ledarförsörjning (rekrytera, utbilda och behålla ledare).

 

När jag tittar på många föreningars ansökningar och jämför detta med den omsättning som finns så är det oroande stor del av föreningarnas pengar som kommer in via Idrottslyftet. Jag skickade förra veckan ut ett tips till er om hur vi gör i min klubb med att sälja julklappar. Det vore trevligt om alla kunde skicka in exempel på hur ni gör i era föreningar, jag kan ta på mig att summera detta och skicka ut till alla. På detta sätt hjälper vi varandra att hitta nya möjligheter att få in friska pengar i våra föreningar.

 

Till sist så har jag idag fått ett 99% klartecken om vårt SMKF-läger. Det kommer vara helgen vecka 13 (30/3-1/4) i Revingehed utan för Lund i Skåne. Jag kommer skicka ut en inbjudan så fort jag fått de sista detaljerna klara men jag önskar att ni redan nu bokar in helgen. Lägret kommer vara på tre täter, sektionerna kommer själv planera sin verksamhet men vi kommer hålla ett gemensamt pass för alla tre sektionerna per dag. Precis om när vi genomförde det i Halmstad i år så kommer det vara till en mycket liten kostnad för att försöka samla så många som möjligt till denna helg.

 

Nu önskar jag er alla en trevlig jul och ett Gott Nytt År.

Skribent: Sven Lindeberg

Postadress:
Svenska Mångkampsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46709603738
E-post: mangkampsforbundet@g...

Se all info