Hoppa till sidans innehåll

Domarutbildning


Saknar ni domare i klubben eller distriktet?

Det finns fyra olika nivåer av domare, nedan kan du läsa hur det går till att bli distrikts- respektive förbundsdomare, vilka är det två första nivåerna i domarstegen. Mer information om de två senare stegen återfinns i domarstegen på domarkommitténs sida.

 

Distriktsdomare

Distriktsdomarutbildningen planeras, arrangeras och bekostas av respektive distrikt.

Målsättningen med kursen, utöver domarkunskaper, är att blivande domare också ska få insikt i övriga funktionärsuppgifter på tävlingar, uppgifter i tävlingssekretariatet och som klovare/ passare.

Åldersgräns: 18 år

Omfattning: Kursen förläggs ofta under en helg, ca 20 timmar

Kursen avslutas med ett teoretiskt prov (genomförs på egen medhavd dator) och ett praktiskt prov.

För att godkännas som distriktsdomare fordras 85 % i det teoretiska provet och 90 % i det praktiska provet. Deltagare som ej uppnår godkänt resultat i proven har rätt att genomföra omprov. Omprov får dock genomföras tidigast tre månader och senast 12 månader från kursdatum.

Behörighet: Distriktsdomare får döma alla tävlingar i Sverige utom internationella och svenska mästerskap.

Krav på aktivitet: För att få behålla behörigheten som distriktsdomare ska uppdrag per verksamhetsår redovisas, varav två ska vara dömda SL-tävlingar samt deltagit vid den obligatoriska domarfortbildningen.

Vid för låg aktivitet vidtas följande åtgärder:

  1. Efter ett år med för låg aktivitet får domaren en varning
  2. Efter två år med för låg aktivitet stängs domaren av och måste då genomgå ny domarkurs för att återfå behörigheten

Utbildare: kontakta domarkommittén för informationen om domarutbildare

  

Förbundsdomare

För att kunna ansöka/ examineras till förbundsdomare med behörighet att döma alla tävlingar i Sverige, inklusive SM, men exklusive internationella tävlingar/ mästerskap krävs att du varit distriktsdomare med två års erfarenhet och sex redovisade uppdrag. Fyra av uppdragen ska vara dömda SL-tävlingar under en sammanhängande två års period. Alternativt sju redovisade uppdrag, varav fem dömda SL-tävlingar under en sammanhängande tre års period, kan ges möjlighet att ansöka om att examineras till förbundsdomarbehörighet.

När ovanstående minimikrav är uppfyllda ansöker domaren via ett formulär om förbundsdomarbehörighet, som återfinns på SSF:s hemsida. Ansökan, som skickas in av domarens förening, skickas till distriktet. Distriktets domaransvariga har behörighet att godkänna, alternativt avslå ansökan. Beslutet skickas i sin tur till SSF:s domarregistrator.

De, i domarboken noterade och intygade, uppdragen ligger till grund för SSF: s domarregistrators bedömning och ansökan sänds efter kontroll till SSF: s domarkommitté för beslut.

För att godkännas som förbundsdomare ska domaren genomföra ett teoretiskt- och ett praktiskt prov. Det praktiska provet ska fördelas på knäböj (40 lyft) bänkpress och marklyft (30 vardera) totalt 100 fullföljda/ genomförda lyft. Minst 90 % rätt måste uppnås vid båda proven.

Krav på aktivitet: för att behålla behörigheten som förbundsdomare ska denne redovisa uppdrag per verksamhetsår, varav två ska vara dömda SL-tävlingar + ett övrigt. Med övrigt uppdrag avses bänkpress, tävlingsledare, teknisk kontrollant eller speaker.

Deltagit vid den obligatoriska domarfortbildningen.

Förbundsdomare som ingår i elitdomargruppen ska även redovisa minst två uppdrag vid SM-tävlingar inom en period av två år.

Förbundsdomare som inte når upp till aktivitetskraven gäller samma regler som för distriktsdomare. En förbundsdomare som nått upp till kraven för distriktsdomares aktiviteter under året kan erhålla licens för distriktsdomare.

Uppdaterad: 22 JAN 2018 13:18
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Svenska Styrkelyftförbundet
Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Besöksadress:
Idrottens Hus, Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: [saknas] Information