Hoppa till sidans innehåll

Att bilda förening


Vill ni bilda en ny förening?

Att bilda en ideell förening är inte särskillt svårt, det som krävs att minst tre person har ett möte där de beslutar sig för att starta en förening. 

Klicka här för att läsa mer om vad RF skriver om föreningsbildande och här kan du läsa mer om vad som står i Svenska Styrkelyftsförbundets stadgar och vilka krav vi ställer på en förening ansluten till förbundet.  

När föreningen ska skriva sina stadgar rekommenderar SSF att föreningen använder sig av RF:s stadgemall för föreningar. Om ni använder er av RF:s stadgemall, se till att ni fyller i alla punkter markerade med ...... . 

När alla papper är i ordning gör ni er föreningsansökan direkt här på hemsidan. 

 

Vad händer när ansökan är inskickad? 
När ansökan skickats kommer den till kansliet som kontrollera att alla papper finns med och att det ser bra ut. Ibland ombeds vissa föreningar att komplettera sin ansökan.

Det vanligaste felet många gör är att de skickar in protokoll utan underskrift. Se till att ordförande och sekreterare har skrivit under mötesprotokollet, annars är det inte giltigt. 

När kansliet anser att ansökningsdokumenten är godkända skickas de vidare till berört distrikt för påseende. Anser också de att allt är i sin ordning går ärendet vidare till förbundsstyrelsen för att därefter skickas till RF som tilldelar den nya föreningen ett föreningsnummer. När allt detta är klart kommer kansliet kontakta den som står om kontaktperson för föreningen. Då får ni mer information om hur ni använder databasen, licensbeställningar osv.

Vi ber er ha överseende med att denna process kan ta tid.  

 Efter godkänd ansökan

Alla föreningar måste aktivera sin föreningssida på IdrottOnline. Där kan ni sedan söka LOK-stöd eller Idrottslyftet och varje år ska föreningsrapporten lämnas in via den egna idrottonlinesida. Alla föreningar måste också ha ett aktuellt medlemsregister i IdrottOnline. 

 För att få licensiera lyftare måste föreningen upprätta ett antidopingavtal mellan sig och SSF, avtalet hittar ni här.

Från och med 2019 är det beslutat att en förening som beviljats medlemskap i SSF har åtta veckor på sig att genomföra webbutbildningen Vaccinera klubben för att medlemskapet ska anses vara fullbordat. 

Medlemsavgiften för en förening för att vara med i Svenska Styrkelyftförbundet är 3000 kr varav 1000 kr går till distriktet. Har föreningen inga licensierade lyftare under året tillkommer en avgift på 1500 kr på nästkommande årsavgift.

Vill ni vara med och tävla betalar ni en licensavgift som för närvarande är 700 kr för junior/ senior/ veteran och 200 kr för ungdom, per kalenderår. I licensen ingår en olycksfallsföräkring som är giltig under idrottsutövande och på resor till och från detsamma.

Det tillkommer också en gemensam domaravgift som betalas av alla föreningar som har minst en licencierad lyftare, anvgiften betalas årligen och är för närvarande 500 kr. 

Uppdaterad: 30 JAN 2018 13:43

 


 

 

Postadress:
Svenska Styrkelyftförbundet
Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Besöksadress:
Idrottens Hus, Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: [saknas] Information