Hoppa till sidans innehåll

Vanliga frågor vid föreningsbildning


Varför starta en idrottförening?
En idrottsförening är – vilket framgår av namnet – en samling människor som i organiserad form bedriver idrottslig verksamhet. Självklart kan idrott bedrivas utan att en förening måste bildas. Det kan vara i en mer eller mindre tillfällig grupp eller inom ramen för en redan befintlig organisation. Många gånger uppkommer dock en önskan att bilda en helt ny idrottsförening. Man bör då tänka på att bildandet innebär ett ansvarstagande. Tänk därför först noga igenom varför ni önskar bilda en idrottsförening.

Vad krävs för att bilda en ideell förening?
Något minsta antal personer som måste vara med vid bildandet av en förening finns inte fastlagt, men gör bilda en ekonomisk förening räcker det med tre personer, varför det kan antas att tre personer också är tillräckligt för bildandet av en ideell förening.

I korthet räcker det alltså med att tre personer bestämmer sig för att bilda en förening genom att anta stadgar, utse en styrelse och anta ett namn för föreningen. 

Svenska Styrkelyftförbundet (SSF) rekommenderar idrottsföreningar som vill ansluta sig till SSF att använda sig av RFs stadgemall för idrottsföreningar. Det är fritt för föreningar att skapa egna stadgar men kom då ihåg att det finns vissa punkter som en förenings stadgar måste innehålla. 

Vid bildandet kan man vända sig till RF-SISU:s distriktsidrottsförbund för att få hjälp och råd. Det går också bra att vända sig till SSF:s idrottsutvecklare. 

Om vi vill starta en förening, hur gör vi? 
Lämpligaste tillvägagångssättet är att kalla ihop intresserade till ett möte där ni annonserar att föreningen ska bildas. Kallelsen utfärdas av de/dem som har tagit initiativet till bildandet. Alla intresserade ska ha möjlighet att komma till mötet. I princip får man inte stänga ute någon från mötet.

Vid bildandemötet bör närvarolista upprättas. Denna kan också användas som röstlängd i de fall omröstning begärs. Initiativtagarna sköter normalt denna procedur fram tills mötet har valt mötesfunktionärer (dvs mötesordförande, sekreterare och justeringsmän/rösträknare).

Vill man vara förberedd inför bildandemötet kan initiativtagarna i förväg dela ut förslag till föredragningslista och ev. även ett förslag till stadgar. Mötesordföranden har härefter till uppgift att lotsa deltagarna genom föredragningslistans punkter som bör vara minst följande:

  1. Fastställande av närvarolista/röstlängd (bilägges protokollet)
  2. Val av mötesordförande
  3. Val av protokollsekreterare
  4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  5. Fastställande av föredragningslista för mötet
  6. Fråga om bildande av föreningen (ska den bildas ja eller nej)
  7. Fastställande av stadgar för föreningen
  8. Fastställande av namn på föreningen
  9. Val av interimsstyrelse (ordf samt x antal ledamöter) för tiden fram till och med det första ordinarie årsmötet

När mötet har avverkat samtliga punkter på föredragningslistan är föreningen bildad. För att man ska vara säker på att det har gått rätt till är det viktigt att skriva ett protokoll. Av protokollet ska framgå vilka som varit närvarande samt vilka beslut som har fattats. Närvarolista och stadgar bör biläggas originalprotokollet. Självklart ska det av protokollet också framgå vilka som har valts att ingå i föreningens styrelse.

Varför ska vi som förening ansluta oss till SSF? 
När föreningen blir medlem i SSF blir den också medlem hos RF. Genom medlemskapet i RF omfattas föreningen automatiskt av "RF:s Grundförsäkring" som är tecknad i Folksam och betald av RF.

Grundförsäkringen innehåller: ansvarsförsäkring, förmögenhetsbrottsförsäkring, rättsskyddsförsäkring, patientförsäkring, olycksfallsförsäkring för ledare och funktionärer, krisförsäkring för ledare och funktionärer. Som namnet på försäkringen anger ger den ett grundskydd för föreningen, försäkringen täcker inte utövare eller föreningens egendom men går att komplettera om detta önskas.

Som ansluten förening får ni arrangera tävlingar, föreningen får även utfärda tävlingslicenser för sina medlemmar som gör det möjligt att tävla då den enskilda medlemmen inte själv kan söka tävlingslicens. 

Som ansluten medlem hos oss får man också möjlighet att anmäla sig till RF-SISU:s alla utbildningar. SISU idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och genom att ordna utbildningsverksamhet som rapporteras till SISU kan föreningen få stöd till utbildningsmaterial, föreläsare eller utbildningar från just SISU. 

Föreningen kan också söka LOK-stöd för alla sina medlemmar mellan 7-25 år som ägnar sig åt fysisk aktivitet i föreningens regi (tävling och träning). 

Anslutna föreningar får också helt kostnadsfritt del av RF:s datorsystem IdrottOnline där klubben kan administrera medlemmar, skapa en egen hemsida och söka LOK-stöd mm. Medlemmarna erbjuds också att gå de utbildningar som SSF arrangerar i styrkelyft.  

Uppdaterad: 31 JAN 2018 13:52
Epost: Adressen Gömd

 


 

 

Postadress:
Svenska Styrkelyftförbundet
Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Besöksadress:
Idrottens Hus, Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: [saknas] Information