Hoppa till sidans innehåll

Styrelsens arbete


Varför är det viktigt att ha en styrelse?
Utan en styrelse finns det ingen förening i form av juridisk person, därför måste alla föreningar ha en styrelse kort och gott.

 

Att välja styrelse
Det är på föreningens årsmöte som styrelsen väljs. Ofta är det endast några av ledamöterna som är på omval, inte alla, detta är för att det ska finnas en viss kontinuitet i styrelsen. Vilka ledamöter som är på omval regleras i föreningens stadgar. Inför årsmötet har valberedningen ett viktigt jobb, läs mer om det här.

Alla föreningar har stadgar. Stadgarna är ett viktigt dokument och kan ses som själv grunden för föreningens verksamhet. I föreningens stadgar regleras bland annat villkor för medlemskapet, hur årsmötet ska gå till och hur eventuella konflikter ska lösas. Det är bra att inför varje årsmöte läsa igenom stadgarna för att se till att de hålls aktuella, och att alla känner till dem.

 

 

Vad gör en styrelse?
Den som väljs in i styrelsen av föreningens medlemmar vid årsmötet tar också på sig ett ansvar för att sköta föreningen. Invalda styrelseledamöter har fått förtroende av övriga medlemmar att förvalta föreningens intresse.

I punktform skulle en kunna säga att styrelsens ansvar är att

  • Levandehålla (traditioner och föreningens profil)
  • Utveckla (föreningen och dess verksamhet)
  • Förvalta (ekonomiska medel och tillgångar)
  • Genomföra (av årsmötet beslutade planer)
  • Företräda (föreningen gentemot kommun och andra organisationer)

 

Styrelsens ansvar
De invalda ledamöterna är skyldiga att utföra sitt uppdrag korrekt, lojalt och omsorgsfullt. Om någon ledamot inte skulle anses leva upp till detta kan hen personligen bli ansvarig för den skada som drabbar föreningen.

En ideell idrottsförening är en juridisk person och då gäller som huvudregel att det är den juridiska personen som med sina tillgångar svara för föreningens åtaganden. Så länge föreningens verksamhet skötts korrekt går styrelsen och medlemmarna fria från ansvar.

Ibland händer det dock att styrelsen inte skött sitt uppdrag och då kan dessa ställas till ansvar. Ansvaret kan delas in i tre huvudområden, skadeståndsansvar, straffrättsligt ansvar och personligt betalningsansvar. 

Låt inte ovanstående vara avskräckande, men det är bra att känna till. Att sitta i en föreningsstyrelse är ett hedersamt och roligt uppdrag. Ett uppdrag att känna stolthet över!

 

 

Uppdaterad: 01 FEB 2018 09:02 Skribent: Sara Brändström
E-post: Adressen Gömd

 


 

 

Postadress:
Svenska Styrkelyftförbundet
Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Besöksadress:
Idrottens Hus, Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: [saknas] Information