Hoppa till sidans innehåll

Ledarskap på träningen


Du som idrottsledare och tränare har en avgörande roll i att skapa en idrottsmiljö där de aktiva trivs, känner sig trygga och får möjlighet att utvecklas och växa utifrån sina egna förutsättningar. Genom ditt tränarskap, genom ditt sätt att vara och göra, kan du vara avgörande för att idrotten blir en självklar del av livet för dem du leder. Inte bara här och nu utan genom hela livet.

 

Bemötande och kommunikation - två viktiga pusselbitar
Ditt sätt att möta och kommunicera med de aktiva är viktiga pusselbitar för att de ska stanna kvar länge inom idrotten. Det kan vara enkla men ack så viktiga saker som att du som tränare ser till att uppmärksamma alla dina idrottare. Det kan vara genom att hälsa med den aktives namn och prata med varje individ vid varje träning. Se till att du lyssnar in och fångar upp de aktivas behov och önskningar. Se till att ge utrymme för delaktighet, låt de aktiva få vara en naturlig del i planeringsarbetet och framtagningen av gruppens spelregler. Glöm inte att ge varje aktiv beröm och återkoppling, och försök att göra det så konkret som möjligt, med koppling till en insats eller händelse. Sätt fokus på de aktivas ansträngning och deras mod att våga pröva något nytt. Kort och gott: bemöt och inkludera alla på ett likvärdigt sätt. Var och en ska känna att de är viktiga och en del av gemenskapen. Sånt gör skillnad och betyder ofta mer än vi tror. 

Idé- och värderingsstyrt ledarskap
Ett önskvärt ledarskap bör vara idé- och värderingsstyrt. Det ska ta sin utgångspunkt från den idé som är satt för verksamheten och de värderingar som föreningen står för. Idén och värderingarna hjälper dig att bära upp det din förening önskar erbjuda och stå för. Ett ledarskap som engagerar och som tar till vara på engagemanget hos dina aktiva och tränarkollegor. Ett ledarskap där du som tränare vågar fattar modiga beslut. Men även ett ledarskap där du vågar stå upp och hålla kvar vid de beslut som fattas. Det behöver också finnas ett mod hos dig som tränare att våga ifrågasätta, ompröva och finna nya vägar i nära dialog med dina aktiva och tränarkollegor. Lärande bör ses som en central och viktig del i tränarskapet. Det ska vara ett lärande där du som tränare är nyfiken och utforskar ditt ledarskap genom att ta tid till självreflektion och dialog med andra. Se till att ge utrymme för misslyckanden och se dem som viktiga lärtillfällen.

Ett idé- och värderingsstyrt ledarskap kan beskrivas med hjälp av sex ord:

  • Idé
  • Värderingar
  • Vision
  • Engagemang
  • Mod
  • Lärande

 

Reflektera över 

  • Vad betyder de sex orden i idé- och värderingsstyrt ledarskap konkret för dig?
  • Fundera på en situation där några av dessa ord syns i ditt ledarskap – hur ser det ut?  
  • Hur kan du använda dig av detta i din roll som tränare?

 

Texten är hämtad från SISU:s introduktionsutbildning för tränare

Uppdaterad: 01 FEB 2018 10:22 Skribent: Sara Brändström
E-post: Adressen Gömd

 


 

 

Postadress:
Svenska Styrkelyftförbundet
Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Besöksadress:
Idrottens Hus, Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: [saknas] Information