Hoppa till sidans innehåll

Följ sidan "Trygg Idrott - Trygg Tennis"

Fyll i namn och e-postadress nedan för att följa denna sida. Ett e-postmeddelande kommer då att skickas till dig när något nytt publiceras på sidan.

Trygg Idrott - Trygg Tennis


Att känna sig trygg i sin idrottsmiljö kräver en idrott fri från mobbing, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Som idrottsutövare ska man också känna sig välkommen, delaktig och få möjlighet till att utefter sina egna förutsättningar utvecklas inom sin idrott. Vad krävs då för att vi ska få en trygg idrottsmiljö?

Här har vi sammanställt vad som gäller för en trygg idrott - trygg tennis. Här hittar du även information om var du kan vända dig om du behöver få vägledning, stöd och råd.   

Trygg idrott 

Informationen som följer är hämtad från Riksidrottsförbudnets hemsida. 

För att vi ska få en trygg idrottsmiljö behöver vi arbeta utifrån den värdegrund som idrottsrörelsen gemensamt kommit fram till. Den omfattar de fyra grundpelarna:

 • Glädje och gemenskap
 • Demokrati och delaktighet
 • Allas rätt att vara med
 • Rent spel

Inom idrottsrörelsen råder nolltolerans mot all form av mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Alla – både barn, ungdomar och vuxna – ska kunna idrotta utan att riskera att utsättas för detta. 

Läs mer om idrottens värdegrund, strategiska målsättningar, trygga miljöer, barnens spelregler och barnkonventionen genom att klicka på bilderna nedan. 

imageugywp.png blobid4.png blobid5.png

blobid6.png blobid7.png


Trygg tennis

Följande information är hämtad från Svenska Tennisförbudnets hemida. Du kan läsa mer om Trygg tennis här. 

SVTF OCH TRYGG TENNIS

Riksidrottsförbundets material Trygg idrott går i linje med Barnkonventionen, men vi vill också förtydliga några ytterst centrala punkter kring begreppet. Se informationen nedan och ta del av den fördjupade informationen via respektive länk.

 • Syftet med Trygg idrott vilar på idrottens fyra grundläggande principer för att ALLA skall känna sig välkomna och trygga. Det vill säga: 1) Glädje och gemenskap, 2) Demokrati och delaktighet, 3) Allas rätt att vara med och 4) Rent spel
 • Om värdegrunden bryts gäller i första hand att vända sig till föreningens styrelse, nästa steg är SDF (regionen - Svenska Tennisförbundet Mitt via e-post info@tennismitt.se ) eller sakkunnig på SISU:s 19 distrikt och därefter slutligen SF (Svenska Tennisförbundet genom barn- och ungdomsansvarig ola.martensson@tennis.se) som bedömer om ärendet ska utredas och i så fall vilket tillvägagångssätt som är lämpligast. Blir det således ett ärende för tjänsteman på förbundsnivå upprättas oftast en handlingsplan.
 • I 14:e kapitlet, andra paragrafen i Riksidrottsförbundets stadgar (se sidan 29) regleras vilka förseelser som kan bli föremål för bestraffning enligt RF:s stadgar. Den som anser att en straffbar förseelse begåtts enligt denna paragraf gör en skriftlig anmälan till SvTF:s juridiska nämnd.
 • Om ärenden inte kan hanteras av varken föreningen, regionen, SISU:s distrikt eller SvTF är det lämpligt att kontakta RF:s idrottsombudsman på telefon 08–627 40 10 eller idrottsombudsmannen@rf.se
 • Från och med 1 januari 2020 ska föreningarna på Polisens webbplats begära ett begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för alla som har direkt eller regelbunden kontakt med barn eller ett uppdrag i föreningen.
 • Registerutdrag ska följaktligen per automatik alltid ske vid nyanställningar.
 • Föreningen är ansvarig för att kontrollen genomförs, men det är den enskilde ledaren som begär registerutdraget från Polisen. Från och med 15 år och uppåt är det aktuellt att begära in ett registerutdrag
 • Det finns inga bestämda rutiner för hur aktuella dessa registerutdrag ska vara, men Svenska Tennisförbundet anser att det återkommande bör ses över – t.ex. vartannat år.
 • Utse två ansvariga i er organisation (SF, SDF/regioner och föreningar) som ansvarar för kontroll av utdrag samt att hålla generella frågor kring Trygg miljö aktuella.
 • SF (dvs Svenska Tennisförbundet) ska, enligt RF:s intentioner, kunna genomföra kontroll av utdrag för att säkerställa att arbetet fortskrider på alla organisationsnivåer.
 • Varje organisationsnivå (SF, SDF/regioner och föreningar) ska upprätta register över vem/vilka som är tränare/ledare m fl som har kontakt med barn och ungdomar. Använd förslagsvis befintligt register och markera i detta när utdrag är inlämnat.
 • OBS! Inga utdrag får arkiveras av föreningen, utan personen i fråga visar upp sitt original som sedan återlämnas direkt.
 • För mer information gällande registerutdrag, se RF:s frågor och svar kring registerutdrag

Svenska Tennisförbundet ser det som en självklarhet att alla föreningar, regioner och förbund har  god kännedom om hur man motverkar och agerar kring alla typer av trakasserier. Därför är RF:s policy mot sexuella trakasserier till stor hjälp för alla parter när dessa problem ska diskuteras och hanteras. Klicka här för att ta del av policyn.

Inga nyheter är skapade

 

________________________

SvTF.jpg

_______________________

_________________________________

________________________________

NEXT GEN CUP NY LOGGA-liggande.png

_____________________

Vi samarbetar med

    imageu7c8a.png

_____________________

  

_____________________

   

_____________________

_____________________

Postadress:
Svenska Tennisförbundet Mitt
Sysslomansgatan 51 B
752 27 Uppsala

Kontakt:
Tel: +46761303035
E-post: info@tennismitt.se

Se all info