Hoppa till sidans innehåll

Protokoll 4 mars


Tennis Göteborg (Fashion House)

Närvarande: Per-Gunnar Persson, Ann-Christin Norfeldt, Jonas Wirén, Cia Åkerman-Ström, Martin Stigh (adjungerad sekreterare). 

1) Mötets öppnande. Per-Gunnar Persson hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.

2) Val av justeringsperson. Jonas Wirén utsågs justera dagens protokoll.

3) Föregående mötes protokoll. Protokoll från 4 februari, 2014, genomgicks och godkändes.

4) Rapporter.Ekonomi: Bokslutet är klart. Minusresultat på 105 tkr.. Junior: A) Tio SEB-lägerdagar kommer att arrangeras under denna termin. B) Högstadietennis på Prolympia har startat för vårterminen. Tränare är Jonathan Greczula och Marin Franjicevic. C) Gymnasietennis på Katrinelund har startat för vårterminen. Tränare är Martin Stigh, Teodor Ström, Johan Beigart och Marin Franjicevic. Gymnasiet åkte till Tabergsdalens vintertour i slutet av januari. Ledare var Martin Stigh. D) Resa till Vänersborgs Tennis Europe-tävling i slutet av januari. Ledare var Jesper Brunström. Tävling: A) Juniorserierna och Västsvenska Cupen har startat för våren. Nytt upplägg för juniorserierna. B) Tourerna Baseline Junior Tour, Tretorn Junior TS-Tour, Allgott & Villgott Cup och Lilla Klubbtouren har startat för våren. C) Junior-RM avgörs i Ullevi och Högsbohöjd 22-30 mars. D) Veteran-RM inomhus genomfördes i Partille i januari. E) Tävlingsprojekt klubbar med inriktning på nya tävlingsformer fortsätter med möte med klubbar i februari. Klubbutveckling: Inget att rapportera. Projekt/marknad: A) Hammarkullen – nya möten kommer att ske med Mixedgården och Fryshuset i mars. B) Mossens banor har skötts av Ullevi och GLTK under sommaren 2013. Möte med Idrott- och Föreningsförvaltningen, Ullevi, GLTK och Tennis Göteborg sker i mars för fortsatt planering inför sommaren 2014. Utbildning: A) Plattformen arrangerades 1-2 februari. B) TGU1 ställdes in på grund av för få deltagare 1-2 mars + 5-6 april. C) Regionsdomarutbildning kommer att arrangeras 16 mars. 

5) Verksamhetsplan. Förslaget på verksamhetsplan som har framarbetats av Per-Gunnar Persson, Göran Malmberg och Ann-Christin Norfeldt godkändes.

6) Resultat- och balansrapport 2013 och budget 2014.En genomgång av resultat- och balansrapporten gjordes. Budgetförslaget för 2014 omarbetades något. Budgetförslaget går ut till klubbarna när årsberättelsen skickas ut senare denna vecka.  

7) Kvibergs Tenniscenter.Power Pointen som är omarbetad efter klubbkonferensen i höstas kommer att presenteras innan årsmötet 25 mars. Styrelsen föreslår årsmötet att 100 tkr tas av Tennis Göteborgs egna kapital för projektplanering för Kviberg.  

8) Regionbidraget 2014.Tennis Göteborg kommer att göra en ansökan för regionbidraget enligt de områden som RF:s Idrottslyft rekommenderar. 

9) Övriga frågor.Policy för ledare på resor. Frågan tas upp i samband med Svenska Tennisförbundets konferens innan SvTF:s årsmöte i april.  

10) Nästa styrelsemöte. Nästa möte sker som konstituerande möte tisdag 25 mars i GLTK.  

11) Mötet avslutas. Per-Gunnar Persson tackade de närvarande och avslutade mötet.
 
Justeras                          Justeras               Vid protokollet

Per-Gunnar Persson         Jonas Wirén         Martin Stigh

Uppdaterad: 09 DEC 2014 00:40
Svenska Tennisförbundet Göteborg
FoF Family Office
Box 5365
402 28 Göteborg
Tel: 0737-19 19 41
E-post: This is a mailto link
Bankgiro: 205-9228
 
 
FÖLJ SVTF_GÖTEBORG:

Instagram


 Tävling Online

 


Vår partner

Tennisshop
Vi rekommenderar

Svenska Tennismagasinet

Postadress:
Svenska Tennisförbundet Göteborg
FoF Family Office, Box 5365
402 28 Göteborg

Besöksadress:
Storatorpsvägen 3
412 49 Göteborg

Kontakt:
Tel: 0737191941
E-post: info@tennisgoteborg....