Hoppa till sidans innehåll

Protokoll 15 december


Protokoll 15 december, 2015
Tennis Göteborg (YesP:s kontor, Kungstorget)
Närvarande: Per-Gunnar Persson, Stefan Brocker, Göran Malmberg, Ann-Christin Norfeldt, Jonas Wirén, Cia Åkerman-Ström, Martin Stigh (adjungerad sekreterare).

1) Mötets öppnande. Per-Gunnar Persson hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.
2) Val av justeringsperson. Cia Åkerman-Ström utsågs justera dagens protokoll.
3) Föregående mötes protokoll. Protokoll från 9 november, 2015, genomgicks och godkändes.
4) Rapporter.
Ekonomi: Inget nytt sedan kvartalsrapporten från 150930 redovisades på förra mötet.
Junior: A) Spelar- och tränarprojekt för tennisteknik med Tennis Väst, SvTF och SOK arrangeras denna termin. B) Tio SEB-lägerdagar arrangeras denna termin. Gemensamt läger med Tennis Väst arrangeras på GLTK 19-20 december. C) Läger sker via Idrottslyftet nästkommande år. D) Tennisgymnasiet åker på vintertourtävling till Fair Play i december.
Tävling: A) Spelprogram för juniorserierna och Västsvenska Cupen görs i december. B) TS-tourens Masters avgörs i december. C) Tourerna Baseline Junior Tour, Allgott & Villgott Cup och Lilla Klubbtouren pågår fram till årets slut.
Klubbutveckling: Inget att rapportera.
Projekt/marknad: Hammarkullen/Angered – Angereds TK är nu bildad och verksamheten är igång i Angered Arena. Klubben fortsätter sin verksamhet under våren.
Utbildning: A) Tränarutbildningen Plattformen arrangeras 23-24 januari. Ansvarig Martin. B) Tränarutbildningen TGU1 arrangeras under två helger i mars. Ansvarig Martin. C) Tränarmöte arrangerades 25 november där bland annat juniorserierna, Kviberg och Små Lirare diskuterades.
5) Datum Tennis Göteborgs årsmöte.
Beslut: Styrelsen bestämde datum till tisdag 22 mars 2016 med mat/fika kl 17-18, information kl 18-19 och årsmöte kl 19 och framåt. Martin Stigh undersöker med Torslanda om årsmötet kan hållas där.
6) SvTF verksamhetsplan och ekonomi 2016.
Martin Stigh deltog på regionträff med SvTF 27 november. På grund av att SvTF tappar SEB som sponsor minskar SvTF:s bidrag till regionerna både för SEB-läger och regionbidrag. För Tennis Göteborgs del innebär det en minskning på 92 tkr under 2016 jämfört med 2015. Martin gav förslag på hur Tennis Göteborg kan öka intäkter och minska kostnader under 2016 jämfört med 2015.
Beslut: Styrelsen bestämde att Tennis Göteborg tills vidare jobbar efter de förslag som Martin Stigh lade fram.
7) Kvibergs Tenniscenter - redovisning av vad som har hänt sedan senaste mötet samt hur vi går vidare?
Arbetet både med hallens utformning och med finansiering pågår i de olika grupperna inom styrelsen. 
Beslut: Arbetet fortgår även till kommande styrelsemöte. 
8) Övriga frågor. Tennis Göteborg har möjlighet att nominera namn till valberedningen för VSIF:s och SISU:s styrelse senast 15 januari. I dagsläget har Tennis Göteborg inget namn att nominera. 
9) Nästa styrelsemöte. Nästa möte sker måndag 1 februari kl 17.00-19.30 i Fashion House. 
10) Mötet avslutas. Per-Gunnar Persson tackade de närvarande och avslutade mötet.

 

Justeras                            Justeras                       Vid protokollet

Per-Gunnar Persson         Cia Åkerman-Ström    Martin Stigh

Uppdaterad: 03 FEB 2016 13:57 Skribent: Martin Stigh
Svenska Tennisförbundet Göteborg
FoF Family Office
Box 5365
402 28 Göteborg
Tel: 0737-19 19 41
E-post: This is a mailto link
Bankgiro: 205-9228
 
 
FÖLJ SVTF_GÖTEBORG:

Instagram


 Tävling Online

 


Vår partner

Tennisshop
Vi rekommenderar

Svenska Tennismagasinet

Postadress:
Svenska Tennisförbundet Göteborg
FoF Family Office, Box 5365
402 28 Göteborg

Besöksadress:
Storatorpsvägen 3
412 49 Göteborg

Kontakt:
Tel: 0737191941
E-post: info@tennisgoteborg....