Hoppa till sidans innehåll

Protokoll 24 mars


Protokoll 24 mars, 2015
Tennis Göteborg (Landvetter tennishall)
Konstituerande styrelsemöte

Närvarande: Per-Gunnar Persson (ordförande), Cecilia Hielte Kallenberg, Göran Malmberg, Ann-Christin Norfeldt, Jonas Wirén, Cia Åkerman-Ström, Martin Stigh (adjungerad sekreterare).

1) Mötets öppnande. Per-Gunnar Persson hälsar de närvarande välkomna och öppnar mötet.

2) Val av justeringsperson. Göran Malmberg utsågs justera dagens protokoll.

3) Föregående mötes protokoll. Protokoll från 12 mars, 2015, genomgicks och godkändes.

4) Konstituering. Mötet beslutade konstituera sig för verksamhetsåret enligt nedan:
Ordförande  Per-Gunnar Persson
Vice ordf.   Cia Åkerman-Ström
Kassör  Ann-Christin Norfeldt
Ledamot  Stefan Brocker
Ledamot  Cecilia Hielte Kallenberg
Ledamot  Göran Malmberg
Ledamot  Jonas Wirén

5) Representation vid Svenska Tennisförbundets årsmöte. Per-Gunnar Persson, Ann-Christin Norfeldt och Martin Stigh utsågs representera Tennis Göteborg på årsmötet i Uppsala 25 april.

6) Teckna Tennis Göteborg. Beslutades att Per-Gunnar Persson och Ann-Christin Norfeldt i förening äger rätt att teckna Tennis Göteborg och att Martin Stigh ensam äger rätt att teckna Tennis Göteborg i belopp upp till 100 000 kronor. 

7) Allmän genomgång av frågor på Tennis Göteborgs årsmöte. Årsmötet gick bra. Inga större åsikter som klubbarna ville väcka vare sig på årsmötet eller på presentationerna innan årsmötet.

8) Övriga frågor. A) Inbjudan årsmötet VSIF och SISU 21 april. Ingen från styrelsen kan delta. B) Visionsmöten från IOFF kring Kvibergs Park 2 och 27 april. Martin Stigh deltar från Tennis Göteborg och eventuellt någon från styrelsen.

9) Nästa styrelsemöte. Styrelsemötena för året sker måndag 18 maj kl 17.00, måndag 31 augusti kl 16.00 och måndag 9 november kl 16.00. På nästa möte (18 maj) görs en presentation av Tennis Göteborgs verksamhet av Martin Stigh. Utöver dessa möten under året tillkommer arbetsmöten kring Kviberg.

10) Mötet avslutades. Per-Gunnar Persson tackade de närvarande och avslutade mötet.


Justeras                       Justeras                      Vid protokollet

Per-Gunnar Persson   Göran Malmberg         Martin Stigh

Uppdaterad: 17 JUN 2015 16:35 Skribent: Martin Stigh
Svenska Tennisförbundet Göteborg
FoF Family Office
Box 5365
402 28 Göteborg
Tel: 0737-19 19 41
E-post: This is a mailto link
Bankgiro: 205-9228
 
 
FÖLJ SVTF_GÖTEBORG:

Instagram


 Tävling Online

 


Vår partner

Tennisshop
Vi rekommenderar

Svenska Tennismagasinet

Postadress:
Svenska Tennisförbundet Göteborg
FoF Family Office, Box 5365
402 28 Göteborg

Besöksadress:
Storatorpsvägen 3
412 49 Göteborg

Kontakt:
Tel: 0737191941
E-post: info@tennisgoteborg....