Hoppa till sidans innehåll

Protokoll 31 augusti


Protokoll 31 augusti, 2015
Tennis Göteborg (Yesps kontor)

Närvarande: Per-Gunnar Persson, Cecilia Hielte Kallenberg, Göran Malmberg, Ann-Christin Norfeldt, Jonas Wirén, Cia Åkerman-Ström, Martin Stigh (adjungerad sekreterare).

1) Mötets öppnande. Per-Gunnar Persson hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.

2) Val av justeringsperson. Jonas Wirén utsågs justera dagens protokoll.

3) Föregående mötes protokoll. Protokoll från 18 maj, 2015, genomgicks och godkändes.

4) Rapporter.
Ekonomi: Halvårsbokslutet är gjort. Redovisas på mötet.
Junior: A) Utbytesmatch med Tennis Väst för äldre ungdomar kommer att arrangeras 13 september. B) Tävlingsresa för 12- och 14-åringar till Höllvikens juniortour arrangerades i juli. Ledare var Matilda Hamlin och Viktor Stjern. C) SEB Next Generation Cup sverigefinal avgjordes i Båstad i slutet av juni. Ledare var Matilda Hamlin och Theodor Ström. D) Tio SEB-lägerdagar kommer att arrangeras under denna termin. E) Spelar- och tränarprojekt för tennisteknik med Tennis Väst, SvTF och SOK kommer att arrangeras denna termin. F) Högstadietennis på Prolympia pågår. Avtalet är numera skrivet mellan Prolympia och Påvelund men Tennis Göteborg finns med som bollplank. G) Gymnasietennis på Katrinelund pågår. Tränare är Martin Stigh, Theodor Ström och Johan Beigart. H) Magnus Gustafssons Små Lirar-koncept kan eventuellt arrangeras av Tennis Göteborg i framtiden. Diskuteras vidare på kommande styrelsemöte.  
Tävling: A) Junior-RM utomhus avgjordes i Kungälv, Mölndal och Pixbo i augusti. B) Tretorn Junior TS-Tour arrangerades med fyra deltävlingar under sommaren. C) If So Tour/Lilla Klubbtouren arrangeras med många tävlingar under hösten. D) Nya tävlingsformer med nya sanktioner startar från 1 september.
Klubbutveckling: Inget att rapportera.
Projekt/marknad: Hammarkullen/Angered – se punkt på dagordningen för mötet.
Utbildning: A) Tränarutbildningen Plattformen arrangeras 12-13 september. Ansvarig Martin. B) Klubbdomarkurs arrangeras 12 september. Ansvarig Tomas Olsson. C) Förbundstävlingsledarutbildning arrangeras av SvTF i Göteborg 7-8 november. Ansvarig Nils från Tennis Göteborg.

5) Genomgång av Tennis Göteborgs aktiviteter
Martin Stigh redovisade Tennis Göteborgs verksamhetsprogram för styrelsen.

6) Svenska Tennisförbundet – årsplanering SvTF och regioner framöver
P-G Persson sammanfattade årsplaneringen som har arbetats fram av SvTF och regionernas ordförande. 

7) Uppdatering av Hammarkullen/Angered.
Cecilia Hielte Kallenberg och Martin Stigh redovisade om arbetet i nordost som nu har lett fram till att Angereds Tennisklubb har bildats.

8) Kvibergs Tenniscenter - redovisning av projektgruppernas arbete sedan 18 maj samt hur vi går vidare? (Alla).
Grupperna jobbar vidare till nästa styrelsemöte. Grupperna är:
Anläggningsgrupp: P-G, Cia och Martin träffar Serneke för att se hur Tennis Göteborg och Serneke kan gå vidare med anläggningen. P-G sammankallande.
Finansieringsgrupp: Stefan, Göran och Ann-Christin träffas för att ta fram en strategi kring finansiering. Vilka riktningar kan man gå i (kommun/företag)? Vilka kontakter ska tas? Stefan sammankallande. Idagsläget avvaktar denna grupp utfallet med anläggningsgruppens möte med Serneke.
Kommunikationsgrupp: Jonas, Cia och Martin har träffats gällande ”Hur ska Kvibergs Tenniscenter börja kommuniceras ut?” Jonas sammankallande. Gruppen har tagit fram ett förslag till kommunikationsdokument. Till nästkommande möte läses dokumentet igenom även av Göran. Cia kontaktar Grafisk Support gällande tryckning. Cecilia gör ett förslag på hemsida för Kvibergs Tenniscenter.

9) Övriga frågor. Inga övriga frågor.

10) Nästa styrelsemöte. Nästa möte sker som ett rent Kvibergsmöte måndag 5 oktober kl 17.00-19.30 i Fashion House. Nästa styrelsemöte sker måndag 9 november kl 16.00-19.00 i Fashion House. 

11) Mötet avslutas. Per-Gunnar Persson tackade de närvarande och avslutade mötet.

 

Justeras                             Justeras           Vid protokollet


Per-Gunnar Persson         Jonas Wirén    Martin Stigh

Uppdaterad: 09 NOV 2015 19:56 Skribent: Martin Stigh
Svenska Tennisförbundet Göteborg
FoF Family Office
Box 5365
402 28 Göteborg
Tel: 0737-19 19 41
E-post: This is a mailto link
Bankgiro: 205-9228
 
 
FÖLJ SVTF_GÖTEBORG:

Instagram


 Tävling Online

 


Vår partner

Tennisshop
Vi rekommenderar

Svenska Tennismagasinet

Postadress:
Svenska Tennisförbundet Göteborg
FoF Family Office, Box 5365
402 28 Göteborg

Besöksadress:
Storatorpsvägen 3
412 49 Göteborg

Kontakt:
Tel: 0737191941
E-post: info@tennisgoteborg....