Hoppa till sidans innehåll

Välkommen till årsmöte 2019

05 MAJ 2019 16:42
Tid: 28:e maj 2019, kl 19:00 Plats: Spegelsalen, Tibble ishall, Åva Skolgränd 2, Täby Kallade: Alla medlemmar i Täby Slalomklubb
  • Uppdaterad: 05 MAJ 2019 16:42

Kallelsen kan även laddas ned här

Styrelsens förslag till årsredovisning: Denna är tillgänglig för medlemmar och distribueras på begäran innan mötet (begäran på This is a mailto link). 

 

Föreslagen dagordning:

1) Upprop och fastställande av röstlängd

Medlem som i föreskriven ordning betalt sina avgifter till föreningen och under året fyller lägst tolv år samt hedersmedlem har rösträtt på möte. Denna är personlig och får inte överlåtas på annan. Aktiv medlem äger en röst och stödjande medlem en tiondels röst. Medlem, som inte har rösträtt, har yttranderätt och förslagsrätt.

2) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

3) Fastställande av dagordning

4) Val av ordförande och sekreterare för mötet

5) Val av justeringsmän som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet samt rösträknare

6) Styrelsen verksamhetsberättelse, samt resultat- och balansräkningar under det senaste räkenskapsåret

7) Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret

8) Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser

9) Fastställande av medlemsavgifter för 2019/2020

10)   Beslut om förändring av föreningens stadgar. Styrelsen föreslår att stadgarna förändras så att styrelsen framöver ska bestå av ordförande samt fem till nio övriga ledamöter (dagens skrivning är ordförande samt fyra till sju övriga ledamöter samt två suppleanter). Styrelsens motivering är att föreningens styrelsesuppleanter i praktiken fungerar som styrelseledamöter. Paragrafer som påverkas av ändringen är 8, 9 och 22.                 

11)   Val av

   a) föreningens ordförande, tillika Styrelsens ordförande för en tid av ett år

   b) fem ledamöter i Styrelsen för en tid av två år.

   c) en ledamot i Styrelsen för en tid av ett år.

   d) två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får Styrelsens ledamöter ej deltaga.

   e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.                        

12) Behandling av förslag som väckts av Styrelsen, eller som inlämnats till Styrelsen av röstberättigad medlem minst 14 dagar före mötet, dock gäller för förslag till stadgeändring eller upplösning av föreningen att dylikt skall var inlämnat senast 30 dagar före mötet.

13) Övriga frågor

 

Styrelsens förslag till punkt 9

 Styrelsen förslag till medlemsavgifter är att dessa ska vara oförändrade:

  • Enskild medlem 425 kr
  • Familjemedlemskap 850 kr
  • Stödjande medlem 250 kr

 

 

Valberedningen förslag till punkt 11:

 

Valberedningen föreslår enligt nedan:

a) Val av Per Werngren som föreningens ordförande, tillika Styrelsens ordförande för en tid av ett år

 

b) Val av följande fem ledamöter i Styrelsen för en tid av två år:

   i) Jonas Billberg (omval)

   ii) Jörgen Eklund (omval)

   iii) Titti Lundgren (omval)

   iv) Jens von Axelsson (nyval)

   v) Emelie Björkwall (nyval)

 

c) Val av följande en ledamot i Styrelsen för en tid av ett år (ersätter Jonas Dahlqvist som hade ett år kvar på sin mandatperiod):

   i) Förslag saknas (nyval)

 

d)  Val av två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år:

   i) Anders Gillberg (omval)

   ii) Andreas Fransson (nyval)

   iii) Claes Jessing (suppleant, nyval)

 

e) Val av tre ledamöter i Valberedningen för en tid av ett år:

   i) Madeleine Gillberg (omval)

   ii) Jonas Dahlqvist (nyval)

   iii) Lisa Johansson (nyval)

 

 

 

 

Skribent: Per Werngren
Epost: Adressen Gömd

 

@täbyslalomklubb på Instagram:

 

 

SAMARBETSPARTNERS
& STÖDSPONSORER

 

 

 

Ramundberget 300dpi

 

alpingaraget_85052852

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSLK facebook

Postadress:
Täby SLK - Skidor
Box 153
18322 Täby

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info