Hoppa till sidans innehåll

Regler Allmänt


Bokningsregler strötider

  • Avbokning skall ske senast 12 timmar innan ditt pass börjar. Efter dessa timmar debiteras ditt konto med betalningen för banan som betalas vid nästa besök.
  • Tiden du bokar ligger flytande i 30 min. Det betyder att du kan avboka eller ändra bokning inom 30 min.
  • Det går även att flytta sin tid 12 timmar innan samma dag som din tid och flytta din tid till annan dag.
  • Om du undlåter att avboka en bana så förs detta över som debitering.

Ansvar för besökares ägodelar

Besökare rekommenderas att förvara värdesaker på angiven plats. Team Göteborg Squashklubb är inte ansvarig för förluster på grund av stölder eller på grund av skador på besökares tillhörigheter.

Hälsotillstånd

Medlem samt besökare ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan deltaga i aktiviteter hos Team Göteborg Squashklubb. Team Göteborg Squashklubb ansvarar inte för personskador som åsamkats besökande på grund av olycksfall, eller till följd av medlems eller annan besökares agerande.
Team Göteborg Squashklubb rekommenderar varje spelare att teckna egen olycksfallsförsäkring och hemförsäkring.

Åldersgräns

I gymmet har vi en åldersgräns på 16 år.

Trivselregler

Det åligger spelare och gäster att följa gällande trivselregler och att följa de anvisningar avseende träningsmetoder och användning av utrustning som meddelas skriftligen eller muntligen föreningens personal.

Dopningspolicy

Team Göteborg Squashklubb är medlem i Riksidrottsförbundet och är därmed bundna till deras regler om dopning.
Det innebär att du som medlem i Team Göteborg Squashklubb är skyldig att medverka i eventuella dopingkontroller.
Dopingkontroller utförs oanmält när och var som helst inom Team Göteborg Squashklubb verksamhet och innebär att du måste avge urinprov, blodprov eller båda delarna. Kontrollerna utförs av legitimerade funktionärer.
Den som ertappas med att vara dopad stängs av från Team Göteborg Squashklubb i två år med omedelbar verkan.
Källa: www.rf.se och Riksidrottsförbundets stadgar.

Utesluten spelare

I grova fall av regelbrott som t.ex. stöld, aggressivt uppträdande eller utlåning av sitt medlemskort till obehöriga sker uteslutning av medlem utan någon återbetalning av eventuell innestående tid på sitt medlemskort.

Öppettider

Landala Squashhall/Team Göteborg SK förbehåller sig rätten att under speciella händelser/helger samt under sommaren göra schemaändringar avseende öppettider.
Alla våra scheman är preliminära och kan komma att ändras efter tryck.

Avstängning vid utebliven betalning

Uteblir betalning avstängs spelaren för träning till dess att betalning skett.

 

Med reservation för förändringar.

Uppdaterad: 06 DEC 2013 11:08

 

 

TGSK på 
Facebook

 

 

Student

 
Frukost

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadress:
Team Göteborg SK - Squash
Kapellplatsen 4
41131 Göteborg

Kontakt:
Tel: 031201400
E-post: reception@landalasqu...

Se all info