Hoppa till sidans innehåll

Regler för stöd till unga spelare för elitsatsningar


Stöd kan betalas ut till spelare för att täcka halva kostnaden för resor, logi och deltagaravgift i samband med deltagande i tävlingar eller träningsläger. Tilldelningsbelsutet skall baseras på sportsliga meriter, uppvisad seriositet och ambitionsnivå, ålder och attityd, d.v.s. förutsättningarna för en lyckad satsning. Tilldelning är inte ersättning för spel i laget, men att man representerar TGSK i lagspel (är listad och tillgänglig) är en förutsättning för att söka. Eventuell ersättning för att representera elitserielaget är en kostnad som bör tas ur elitserielagets budget på beslut av lagansvarig.

Spelare som söker stöd skall bedömas på ett flertal punkter, varefter den sammanlagda poängen kommer placera hen i någon av fyra kategorier: 1, 2, 3 eller icke berättigad. Bedömning skall göras i samråd med tränare/lagledare som följt spelarens träning. Även ansökan kommer utgöra underlag för bedömning. Ansökan ska innehålla:

 1. En övergripande beskrivning av hur spelaren ser på sin squash (max 200 ord)
 2. spelarens ambition på 5 års sikt (max 100 ord)
 3. En sammanfattande beskrivning av träningen under de gångna 3 åren: frekvens (hur ofta har man tränat, eventuellt under olika perioder), fokus (vad har man jobbat med att utveckla), typ (fys/teknik/match), intensitet (seriositet i de olika momenten) . (max 300 ord)
 4. En sammanfattning av tävlingsresultat under sista året. (max 100 ord)
 5. Spelarens mål för kommande året (max 100 ord)
 6. En plan för träning och tävling under det kommande år som stöd söks för (inklusive budget). Vilka tävlingar/trängingsläger har man tänkt att åka på, tex?
  (max 300 ord)

Ansökan skall inkomma till styrelsen (This is a mailto link) senast den första Maj och beslut ges före den sista Juni. Ansökan gäller stöd under en säsong med början och slut den första Augusti ansökningsåret respektive nästkommande år.

Klubbens ambition är att bidraget skall finnas kontinuerligt över tid, oavsett tillfälliga svängningar i klubbens ekonomi. Dock kan det inte uteslutas att ekonomin av olika skäl kan försämras så att klubben ändå måste ställa in bidraget. Om så skulle ske, är styrelsens ambition att så fort som möjligt meddela dem som sökt och beviljats eller kan tänkas söka stödet.

 

Kategorier:

 1. >100 poäng
  På den här nivån kan man behöva kom ut på internationella tävlingar (satelliter på PSA-touren) för att utvecklas som tävlingsspelare. Det är inte heller en nivå som vi kan räkna med att ha på klubben särskilt ofta (sett över en längre period). Ett tak på 30 kkr per år som kan tas ut för att finansiera halva kostnaden för tävlingar, läger och träningsresor till internationella klubbar, som i England eller Barcelona.
 2. >70 poäng
  ett tak på 12 kkr som kan täcka upp till halva kostnaden
 3. >50 poäng
  ett tak på 5 kkr som kan täcka halva kostnaden.

 

Bedömning och poängräkning:

 • Uppvisad seriositet, skala 1-10
  En förutsättning för en lyckad elitsatsning är långsiktighet och kontinuerligt fokus på målet. Att vara skärpt och ha rätt attityd på träningar, men även i tävlingssammanhang, är en självklar del av detta. Fokus och disciplin kan självklart komma med ökad mognad och därför variera med tiden, men i bedömningen ingår även hur detta har sett ut över en längre period bakåt. Den som precis kommit på att den vill göra en satsning kan därför inte räkna med lika hög poäng som den som sedan flera år tränat målmedvetet och flitigt. I bedömningen kommer de senaste 3 åren tas med, men med något större vikt på de senare. Bedömning kommer ske i samtal med tränare.
 • Sportsliga meriter och potential, skala 1-10

Herrar:

 • 10 en uppskattad nivå motsvarande världsranking <100
 • 9 en uppskattad nivå motsvarande världsranking 100-150 
 • 8 en uppskattad nivå motsvarande världsranking 150-200 
 • 7 en uppskattad nivå motsvarande världsranking 200-300
 • 6 Sverigeranking <4
 • 5 Sverigeranking <8
 • 4 Sverigeranking <12
 • 3 Sverigeranking <16
 • 2 Sverigeranking <25
 • 1 Sverigeranking <40

Damer:

 • 10 en uppskattad nivå motsvarande världsranking <40
 • 9 en uppskattad nivå motsvarande världsranking 40-60
 • 8 en uppskattad nivå motsvarande världsranking 60-80
 • 7 en uppskattad nivå motsvarande världsranking 80-100
 • 6 en uppskattad nivå motsvarande världsranking 100-120
 • 5 en uppskattad nivå motsvarande världsranking 120-140
 • 4 en uppskattad nivå motsvarande världsranking 120-140
 • 3 Sverigeranking <4
 • 2 Sverigeranking <8
 • 1 Sverigeranking <12

 

 

 • Ålder: poäng = 25 minus åldern
  Allteftersom man blir äldre bör man klara sig mer och mer på egen hand. Vid 25 har de flesta squashspelare utvecklat rätt mycket av sin potential, även om de kanske når sin absoluta topp först närmare 30.

 

totalpoäng = seriositet * (ålderspoäng + meritpoäng)

 

 

TGSK på 
Facebook

 

KM 2021

 

Student

 
Frukost

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadress:
Team Göteborg SK - Squash
Kapellplatsen 4
41131 Göteborg

Kontakt:
Tel: 031201400
E-post: reception@landalasqu...

Se all info