Hoppa till sidans innehåll

En Halvmara på Järva


En halvmara på Järva

Av Bo Wessel

Det finns många rundor att springa på Järvafältet. Här är en halvmara, uppmätt med gps. Inga luckor i mottagningen noterades. Jag har mätt vid flera tillfällen.

Halvmaran, som är en rundbana med start och mål på samma ställe, är cirka 150 meter för lång, men det kanske man kan stå ut med.

Jag brukar starta vid Hägerstalund och det är därifrån denna guidade tur tar sin början.

Vi startar i vägskälet vid Hanstastenen strax bortom Hägerstalunds värdshus. Rundan går denna gång motsols. Hanstastenen är en runsten som berättar om Inga vars båda söner gav sig iväg till Grekland och dog där. Hägerstalund med anor från 1600-talet var tidigare säteri, nu alltså ett värdshus – där man kan äta en trerätters för 245 kronor (helgerbjudande).

Vi ger oss iväg, förbi motocrossbanan, Barbarby motorstadion, där Järva motorklubb med sina 700 medlemmar håller till. Klubben hotas av nedläggning. Istället för motocross ska här bli en betydligt stillsammare och tystare verksamhet är det tänkt: en begravningsplats! Den 30 september löpte en sista frist ut. Men det kanske ändå inte är alldeles omöjligt att cyklarna får fortsätta att smattra i backarna.

Vi springer vidare rakt fram och uppför en lång, men inte alltför brant backe; efter cirka en kilometer är vi framme vid Norra kolonnvägen med tidningstryckeriet till höger. Vi tar vänster och fortsätter på en gång- och cykelbana under högkraftledningarna och med det eviga bruset från motorvägen i öronen. Vi har nu kommit lite utanför Järvafältet, men detta inte så charmiga avsnitt bjuder i alla fall på en skön utförslöpa och snart – efter ytterligare en kilometer – är vi framme vid en skylt som välkomnar oss (tillbaka) till Järva naturreservat – och friden.

Strax därefter tar vi av till vänster, förbi en skjutbana och sedan fram till Bögs gård. Bögs gård har drivits av familjen Ström sedan mitten av 1800-talet, man är nu inne på femte generationen. Gården fungerar som visningsgård där skolklasser och dagisgrupper får komma och lära sig om djur och jordbruk. Där finns också islandshästar som används till turridning och lektionsverksamhet. En tur på två timmar kostar 400 kronor, men då ingår kaffe.

I vägskälet framme vid gården tar vi vänster. Vi har nu avverkat cirka tre kilometer. Strax bortom gården, vid foten av en liten kulle till höger, står en minnessten rest över löjtnant Gabriel Cronstedt. Han var med i finska frihetskriget, klarade sig helskinnad genom detta, men dog här tre år senare en vårdag 1921 genom ett vådaskott från en kulspruta. Järvafältet var militärt övningsfält i 65 år.

1970 var den epoken slut, men redan i början av 60-talet hade statsminister Tage Erlander sagt att övningsfältet skulle bebyggas med bostäder. En stor arkitekttävling utlystes 1967. För den del av Järvafältet som låg inom Sollentuna kommun var tanken att där skulle byggas bostäder för 40 000 människor. 1968 var det planerat att exploateringen skulle sätta fart. Men vid ett fullmäktigebeslut i Sollentuna stoppades den planerade bebyggelsen med en rösts övervikt. Någonting att tacksamt begrunda när vi fortsätter vägen bort.

Framme vid Naturskolan och Väsby gård tar vi till vänster, ner i backen förbi Floras tempel.

Naturskolan har funnits i över 20 år, en av de första naturskolorna i landet. Många barn har här fått sina första ekologiska kunskaper. Jag trodde länge att Floras tempel sköttes av någon slags tant Grön, men såg aldrig till henne. Närmare efterforskningar avslöjade att trädgården bedrivs ideellt av Naturskyddsföreningens medlemmar. Här odlas vilda växter som funnits och finns i det omgivande kulturlandskapet, från stenåldern och framåt. Vid Väsby gård finns Sollentuna kommuns egna kor av rasen Highland cattle, som verkar mera forntid än nutid med sin långa päls och lång horn.

Här är det underskönt om våren när vitsipporna blommar i ekbackarna nedanför gården. Missa inte att ta en runda då!

Vi springer förbi ett gömsle varifrån man kan spana på fåglar i de återskapade våtmarkerna på Väsby sjöäng och fortsätter över ängen mot skogen, där det blir löpning på en slingrande stig i småkuperad terräng. Stigen kommer så småningom ner på en väg och vi tar höger. Vi har nu sprungit drygt fem kilometer.

Järvafältet är ett gammalt kulturlandskap som formligen är nerlusat med fornlämningar. Här har funnits bofasta människor sedan järnåldern. Både Bögs gård och Väsby gård ligger på platser där järnåldersbönder bodde. Och det är säkert så att vi, när vi tar oss runt banan, ibland springer på vägar som så att säga alltid funnits här. En bit bort längs vår väg, med utsikt över Säbysjön, i utkanten av en by som hette Håga, låg en gång ett båtsmanstorp. Torpet var (under 17- och 1800-talen) ”vikt” för båtsmän vid flottan som under fredstid på det sättet kunde ordna sitt eget uppehälle och inte behövde ligga krigsmakten till last. Idag finns bara rester av husgrunden kvar.

Säbysjön är en grund sjö, två tre meter djup bara, men med ett gyttjelager på upp till fyra meter! Ingen badsjö precis, men däremot en av stockholmstraktens förnämsta fågelsjöar.

Vid drygt sju kilometer är vi framme vid ett vägskäl och tar till höger, fortsätter sedan bort mot Väsby gård, men tar till vänster strax innan gården. Efterett par hundra meter delar sig vägen och vi fortsätter att hålla till vänster. Vibysamhället är nära men döljs effektivt av den täta skogen. Tre kilometer senare är vi framme vid en vägbom och ett vägskäl. Vi fortsätter vänster, förbi Fäboda gård.

Det har sina sidor att vara bonde mitt i ett stort friluftsområde, berättar Lennart Karlsson, som arrenderar gården av Sollentuna kommun, i ett nummer av Sollentuna Journalen från förra året.
En del som besöker Järvafältet glömmer bort att allemansrätteninte betyder att det är fritt fram att röra sig överallt. Lite knepigt blir det när hundar springer lösa inne bland djureneller någon rider på gärdena där vi sått vall. En del flyttar inte på sig när jag kommer med traktorn och hindrar mig därmed i jobbet. De tycks ha glömt

att ett levande landskap kräver traktorer och djur för att det ska förbli vackert och inte växa igen.

 

Vi har full förståelse för detta och håller åt sidan när Lennart kommer på sin traktor.

En kilometer längre fram tar vi vänster i vägskälet, fortsätter uppför en backe och får sedan en behaglig utförslöpa ner till nästa vägskäl där vi tar höger.

Vi har nu tillryggalagt 14 kilometer. Framför oss ligger Översjön. Inte heller denna sjö är särskilt djup,  maxdjupet är fyra meter. Men i denna sjö går det att bada och den bästa badplatsen finns just här (med grillplats och allt), där vi i god fart nerför backen kommer fram till sjön. Vägen svänger vänster och vi följer stranden söderut, förbi scoutstugor (som ägs av Hässelby villastads scoutkår) och förbi avtagsvägen till Rocksta gård.
Vi är nu på väg till Säby gård och en vägvisare lite längre fram – ”Säby gård 1,7 km” – visar in oss till vänster, in på en bred och fin skogsstig som så småningom tar oss fram till 1600-talsgården. Efter en vägbom kommer vi upp på ”stora vägen” igen och håller vänster.

Nästan 18 kilometer är avklarade.
Säby herrgård ägs idag av Järfälla kommun. Här håller Järfälla ridskola till. Här finns också en Waldorfförskola som hyrt in sig i huvudbyggnaden. I en vacker gammal magasinsbyggnad ligger ett kafé – som jag tänkt att jag ska besöka någon gång när jag inte springer. Men det gör jag alltid.

Vi korsar lindallén som leder upp till gården, tar oss förbi ännu en vägbom och fortsätter bort mot IKEA. När vi kommit så långt, svänger vår väg ner mot Säbysjön och vi närmar oss en av ornitologernas favoritplatser på Järva.

Man är sällan ensam när man är ute och springer på Järva. Man träffar på hundar och hästar, vanliga cyklister och mountainbike-cyklister, stavgångare och barnvagnar i bredd. Och andra joggare. Men även om man inte stöter på någon av dessa, träffar man i alla fall på någon ornitolog. De är alltid där, året om. Det är min erfarenhet. Och om de inte finns någon annan stans, finns de här – vid en parkeringsplats med utsikt över de sanka markerna söder om Säbysjön och gör sina ”obsar”. Detta är hemmamarker för Järvafältets ornitologiska klubb (JOK) som funnits i över 40 år. Observationerna rapporteras till sajten Dagens fågel. Vad observerades idag? Kanske en vattenrall som grymtade i vassen?

När vi strax efter mötet med dessatålmodiga människor når fram till den lilla bron över Igelbäcken har vi sprungit precis 20 kilometer. Bäcken rinner från Säbysjön till Edsviken, där den mynnar vid Ulriksdals slott.
I bäcken simmar en ovanlig liten fisk: grönlingen. Den är inplanterad och finns annars bara i några få vattendrag i Skåne och Halland. Grönlingen är en känslig fisk som vill ha god syretillgång och god strömningshastighet. När grönlingen mår bra, mår Igelbäcken bra och därför räknar man då och då grönlingar. Många grönlingar betyder att allt står väl till. Och det var många grönlingar när man räknade senast. Denna tiocentimetersfisk har en central roll i Järvafältets naturvård.

Efter bron tar vi höger bort mot det som en gång var Sveriges storflygplats. 1919 startade de svenska utrikesflygningarna från Barbarby flygplats och flygplatsen var fram till 1936 – då Bromma flygplats stod klar – den enda flygplatsen med utrikesförbindelser. Sedan blev Barkarby militärt. Idag utnyttjas flygplatsen till flygsport, flygrekreation och till grundutbildning av piloter. Vill man skaffa sig ett cert är det billigast att satsa på

ultralätt, bara 30 000 kronor jämfört med minst det dubbla för vanligt småflygplan. Klubben har nyligen  införskaffat ett högvingat ultralätt kolfiberplan från tyska Flight Design. Det ser ut som ett alldeles vanligt plan och flyger i 240 kilometer i timmen.

Vi passerar en sista vägbom vid vändplanen utanför flygplatsgrindarna och är inne på målrakan. Vi springer förbi hangarer och ett stall med uppfödning av russ och shetlandsponnys (stuteri Telis) innan vi kommer i mål i en vacker trädallé efter 21,1 kilometer plus 150 meter. Ingas söner kom inte tillbaka. Men det gjorde vi.

Halvmaran i sammanfattning

Start: Hanstastenen, Hägerstalund

170 m (åt nordost) vägskäl: fortsätt rakt fram

820 m (etapp)/990 m (totalt) Norra kolonnvägen: vänster

1 km/2 km ”Välkommen till Järva naturreservat”: fortsätt

rakt fram

300 m/2,3 km vägskäl: vänster förbi skjutbana

800 m/3,2 km Bögs gård: vänster

780 m/3,9 km Naturskolan: vänster

1,3 km/5,3 km stigen mynnar ut på väg: höger

2,1 km/7,3 km vägskäl: höger

1,4 km/8,7 km vägskäl före Väsby gård: vänster

230 m/9 km vägskäl: håll vänster

2,9 km/11,9 km vägskäl (efter vägbom): vänster förbi

Fäboda gård

1,2 km/13,1 km vägskäl: vänster

1,1 km/14,2 km vägskäl: höger

2 km/16,2 km vägskylt ”Säby gård 1,7 km”: vänster

1,5 km/17,8 km stigen ansluter till vägen: vänster

2,2 km/20 km bron över Igelbäcken: höger

Mål: Hanstastenen

Uppdaterad: 20 FEB 2012 20:13
Skribent: Tommy Kjellsson

Team Skavsåret IF Järfälla

Postadress:
Skavsåret IF Team Järfälla - Friidrott
P-A Allensten, Emaljvägen 12 lgh 1101
17673 Järfälla

Kontakt:
Tel: 0858030614
E-post: This is a mailto link

Se all info