Hoppa till sidans innehåll

Värdegrund


Team Triathlon & Multisport

VÄRDEGRUND

 • Aktiva, ledare och föräldrar ska vara medvetna om och verka efter vår värdegrund.
 • Vi arbetar för jämställdhet och jämlikhet oavsett kön, sexuell läggning, etnisk och kulturell bakgrund.
 • Vi ska ta hänsyn till den enskilde individens utveckling och förmåga.
 • Alla ska uppmuntras att göra sitt bästa och att agera utifrån vad de kan göra för klubben och klubbkamraternas bästa.
 • Vi ska bedriva en verksamhet som innehåller grunder för social fostran.
 • Vi har ett sunt och fostrande förhållande till alkohol och tobak.
 • Vi tar avstånd från doping och narkotika.
 • Vi följer regler och agera sportsligt på tävling och träning.
 • Verksamheten skall präglas av lekfullhet och en positiv inställning.
 • Vi ska vara stolta över det vi presterar, enskilt och tillsammans.
 • Vi är alla ett team.

 

AKTIVA:

 • KAMRATSKAP & GEMENSKAP
  Våra aktiva ser varandra, hälsar på varandra och uppmuntrar varandra. De håller ihop och värnar om gruppen. Vid tävlingar hejar de på varandra och bär klubbkläder.
 • GLÄDJE & ENGAGEMANG
  Våra aktiva har kul ihop både före under och efter träning och tävling. De hjälper och uppmuntrar varandra till att utvecklas både som individ och som idrottare. De gläds med varandra.
 • HÄNSYN & RESPEKT
  Våra aktiva följer och respekterar uppsatta regler. De kommer i tid och använder ett vårdat språk. De lyssnar på varandra och på ledare, samt respekterar alla för den de är.

 

LEDARE:

 • INTRESSE & ENGAGEMANG
  Våra ledare har ett intresse och ett engagemang för idrotten som smittar av sig på de aktiva. Med professionalitet, glädje och gemenskap skapar de ett klimat för att trivas, utvecklas och prestera.
 • KUNSKAP & PEDAGOGIK
  Våra ledare har god kunskap om idrotten och om hur man leder en grupp. Lektioner och träningar är väl genomtänkta och grundade på en god pedagogik.
 • UPPMUNTRAN & ÅTERKOPPLING
  Våra ledare uppmuntrar och ser alla aktiva. De ger konstruktiv kritik och förklarar vad som kan utvecklas. Återkoppling till de aktiva sker kontinuerligt.

 

FÖRÄLDRAR & SUPPORTRAR:

 • STÖD & ENGAGEMANG
  Våra föräldrar och supportrar stöttar och engagerar sig i alla aktiva. De respekterar och stöttar även ledare i deras uppgifter, samt bidrar till en öppen och rak kommunikation.
 • HJÄLPSAMHET & DELAKTIGHET
  Våra föräldrar och supportrar ställer upp när det behövs extra arbetsinsatser i klubben, t.ex. som extraledare eller funktionärer. De ser alla aktiva, både på träning och tävling.
 • OMDÖME & FÖREDÖME
  Våra föräldrar och supportrar följer och respekterar uppsatta regler. De skapar förutsättningar för trivsel och goda relationer i föreningen. De är goda föredömen.

 


Detta är ett föreningsdokument som visar vilken värdegrund Team Triathlon & Multisport står för. Den guidar våra aktiva, ledare, föräldrar och supportrar i hur vi förväntas agera. Värdegrund handlar om värderingar, värden, normer och grundläggande principer. Den har tagits fram som en grund, och ska fortsätta att utvecklas.

 

www.teamtriathlonomultisport.se

Fastställd av Team T&M´s styrelse 2015-02-12.

.

Värdegrund - PDF

Uppdaterad: 07 JUN 2016 21:37 Skribent: Anders Engström

 

Halmstad Triathlon hearts T&M

Halmstad Triathlon

Team Triathlon & Multisport


Team T&M Barn- och Ungdomsträning


Team T&M
är medlemmar i:
 
stf
 
 
SFIF
 
SSkiF
---------------
 
 
Partners:
 
 

Cattegatt consult

 

 


Sportson

 

 

 

Team T&M

Postadress:
Halmstad Triathlon o Multisport
Peter Hermanson, Bonnagårdsvägen 9
30292 Halmstad

Kontakt:
Tel: 0708810512
E-post: styrelsen@teamtriath...

Se all info