Hoppa till sidans innehåll

Miljö & Drog Policy


Miljöpolicy för Team Westom MC

Samtliga medlemmar och aktiva förare på vår motorbana måste värna om den externa miljöpåverkan.
Vi skall påverka vatten, mark och luft så lite som möjligt med vår verksamhet.

För att arbeta för en minskad miljöpåverkan skall vi:

 • Informera samtliga medlemmar om vår miljöpolicy genom att anslå denna på ett tydligt sätt.
 • Undvika onödig tomgångskörning
 • Använda reguljärt blyfritt bränsle utan extra tillsatser.
 • Undvika läckage av bränsle, olja, rengöringsmedel till marken eller genom avdunstning.
 • Använda märkta behållare/anordningar för omhändertagande av metall, glas, spillolja, hushållssopor mm.
 • Följa angivna regler/tillstånd vad gäller träning och tävling.
 • Vid varje tävlingstillfälle tillhandahålla plastpåsar till samtliga tävlande.
 • Tvätta motorcyklarna endast på anvisad plats.
 • Minimera användandet av rent vatten.

Team Westom MC:s miljöombud är: Robin Vikman 070-511 97 00

 

Drogpolicy för Team Westom MC

Team Westom MC:s föreningsverksamhet bygger på ideell bas och vi arbetar för gemenskap, kamratskap och social fostran. För oss är det viktigt att våra barn och ungdomar utvecklas i sitt idrottande och andra intressen. Hur vi som vuxna och ledare agerar mot våra barn och ungdomar är viktigt i denna utveckling.
Ett led i detta arbete är att ha en drogpolicy där klubbens regler fungerar som riktlinjer och stöd för föreningens medlemmar.

Med anledning av detta har styrelsen för Team Westom MC antagit följande ställningstagande och riktlinjer för områdena tobak, alkohol, narkotika och dopning. Syftet med policyn är att höja debutåldern för alkohol samt förebygga bruk av tobak och missbruk av narkotika och dopning.

TOBAK

Tobak innefattar både snusning och rökning. Åldersgräns 18 år enligt Svensk lag.
Vi tillåter ej att våra ungdomar använder tobak under eller i anslutning till träning, tävling eller annan verksamhet som klubben anordnar.

Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar använt tobak agerar vi på följande sätt:

 • Samtal med berörd person och kontakt med föräldrarna

Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, ledarnas och föräldrarnas.

Som barn- och ungdomsledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är förebild för sina ungdomar. Under föreningsaktiviteter bör man avstå från att använda tobak.

Om vi skulle se att någon av våra ledare inte följer våra föreskrifter, agerar vi på följande sätt:

 • Ledare-/styrelsesamtal med den berörde

Ansvaret för att dessa regler följs är styrelsens och ledarnas

 

ALKOHOL

Åldersgräns 18 år för att köpa samt dricka alkohol på restaurang och 20 år för att köpa på Systembolaget enligt Svensk lag. Vi tillåter ej att våra ungdomar under 18 år dricker alkohol.

Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar druckit alkohol gör vi på följande sätt:

 • Samtal med berörd person och kontakt med föräldrarna.
 • Vid misstanke om problem tar vi kontakt med sociala myndigheter.

Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, ledarnas och föräldrarnas.

 

Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar.

 • Man får ej dricka alkohol under resor, läger och under andra aktiviteter där man har ansvar för ungdomar.
 • Man kommer inte berusad eller bakfull till träning, tävling, eller möte.
 • Man får ej dricka alkohol eller uppträda berusad i kläder som kan förknippas med klubben.
 • På fester där det förekommer alkohol är det 18-årsgräns för att delta.

Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av våra ledare gör vi på följande sätt:

 • Enskilt samtal.
 • Erbjuda hjälp och stöd.
 • Vid upprepade tillfällen av berusning, avstängning från ungdomsledaruppdrag.

Ansvaret för att dessa regler följs är i första hand styrelsens.

 

NARKOTIKA & DOPNINGSPREPARAT

Allt bruk och hantering av narkotika är förbjuden i enlighet med Svensk lag. All form av dopning är förbjuden i enlighet med idrottens regler, dessutom är hantering av vissa dopningspreparat ( t.ex anabola steroider ) även förbjudna enligt Svensk lag.

Om vi skulle misstänka eller upptäcka att någon av våra medlemmar provat narkotika eller dopningspreparat gör vi på följande sätt:

 • Enskilt samtal med medlemmen och föräldrakontakt om medlemmen är under 18 år.
 • Kontakt med sociala myndigheter och polis.
 • Kontakt med Riksidrottsförbundets antidopningsgrupp (endast vid dopning).
 • Utifrån dessa åtgärder bedömer vi eventuella konsekvenser för den berörda.

Ansvaret för att dessa regler följs är i första hand styrelsens, men även ledare/tränare har ett stort ansvar för att detta upptäcks och uppmärksammas.

 

För att få tyngd och hållbarhet i vår policy kommer vi att lyfta fram den vid årsmöten, gemensamma träffar, representations- och informationsmöten samt för sponsorer och kommunen. Dessutom ska vår policy finnas presenterad på vår hemsida samt i vår verksamhetsbeskrivning

Styrelsen Team Westom MC

 

 

Uppdaterad: 20 APR 2011 21:11 Skribent: Michael Wennergren

Postadress:
Team Westom Motorcykel - Motorcykel och Snöskoter
Box 336
67127 Arvika

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info

sponsor