Hoppa till sidans innehåll

Kallelse föreningsstämma 2018-03-20

2018-03-01 10:46
  • Uppdaterad: 2018-03-01 10:48

Tibble-Kungsängen Bordtennisklubb            2018-03-01

Styrelsen                                          Kallelse

 

Härmed kallas medlemmarna i Tibble-Kungsängen Bordtennisklubb – TKBTK – till ordinarie föreningsstämma 2018.

 

Tid: Tisdagen den 20 mars kl. 19:00

Lokal: , Teorisalen, Kungsängens sporthall, Skolvägen 24, Kungsängen.

 

Dagordning

1.   Stämman öppnas av ordförande.                                     

2.   Fastställande av röstlängd för mötet.

3.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4.   Val av protokolljusterare och rösträknare.

5.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt (kallelsen ska senast två                    

      veckor  före stämman göras tillgänglig för medlemmarna genom                    

      hemsidan, i klubblokal, träningslokal).

6.   Fastställande av föredragningslista.

7    Verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse.

      a)   Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017.

      b)   Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för                  

             räkenskapsåret 2017.

8.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2017.

9.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2017.

10. Fastställande av medlemsavgifter 2019.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

  • Inga motioner inkomna från medlemmarna.
  • Ingen motion från styrelsen.

12. Beslut om fortsatt medlemskap i Bingo-Alliansen för år 2019, och val av        

      kontaktperson för år 2019.

13. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för 2018.

14. Val av

      a)   föreningens ordförande för en tid av 1 år;

      b)   omval/nyval av ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;

      c)   omval/nyval av suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år. Beslut om  

            turordning för suppleanterna att inträda i ledamots ställe;

      d)   omval/nyval två revisorer jämte 2 suppleanter för en tid av 1 år. I detta val

            får inte styrel­sens ledamöter delta.

      e)   omval/nyval av tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en

            skall utses till ordförande. Strävan ska vara att både män och kvinnor ingår i

            valberedningen. Vidare bör en ledamot vara en ungdom (fyller 12 och som

            mest 20 år under året).

      f)    beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där förening­en

            har rätt att representera med ombud).

15. Övriga frågor.

16. När och var stämmoprotokollet hålls tillgängligt.

17. Stämman avslutas.

 

Handlingar till stämman finns tillgängliga senast en vecka i träningslokaler, hos ordförande, kassör eller sekreterare.

 

Skribent: Roy Westin
Epost: Adressen Gömd

TKBTK's samarbetspartners

 

Uppge koden TKBTK och få 10% rabatt på allt ni hyr hos ALADDINS.

För alla fester och party'n stora som små

Allt i arbetskläder

 

 Beställ pingis saker här!

 

Donic

 

Upplandsbro

 Yasaka 

 

Gilla Donic Facebook

 

Gilla Yasaka Facebook

 

Stöd TBBTK genom Svenska spel

  

Sting bingo

 

TKBTK's 

sponsrande supporter

 

 

 

Postadress:
Tibble-Kungsängen BTK - Bordtennis
Roy Westin, Kritstigen 8
19633 Kungsängen

Kontakt:
Tel: 070-7783103
E-post: This is a mailto link

Se all info