Hoppa till sidans innehåll

Årsmötesinformation


Detta gäller vid ett Årsmöte!

 • Förslag (motion) från enskild medlem att tas upp till behandling på Årsmötet ska skriftligen vara Styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Motion skickas helst in till via e-post till: This is a mailto link
 • Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, styrelsens förslag och inkomna motioner ska finnas tillgängliga senast en vecka före årsmötet. Handlingarna kommer att publiceras på THSKs hemsida samt finns tillgängliga under själva årsmötesdagen.
 • Senast en vecka före mötet ska valberedningens förslag finnas tillgängligt för THSKs medlemmar. Senast 14 dagar före mötet får medlemmar lämna kandidatnominering till valberedningen. Nomineringar kan även ske på årsmötesdagen
  Läs mer om valbarhet i
  THSKs stadgar § 12.
 • Vid Årsmötet ska följande ärenden behandlas och protokollföras.
  1. Mötets öppnande.
  2. Val av ordförande för mötet.
  3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet.
  4. Fastställande av röstlängd.
  5. Val av protokollsjusterare och rösträknare.
  6. Fastställande av dagordning.
  7. Fastställande om mötet blivit i laga ordning utlyst.
  8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna.
  9. Revisorernas berättelse.
  10. Fastställande av balans- och resultaträkningar.
  11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
  12. Beslut antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 § andra stycket angivna antalet.
  13. Val av ordförande i föreningen.
  14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter.
  15. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen.
  16. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektionen.
  17. Val av två revisorer och en revisorsuppleant.
  18. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen.
  19. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen.
  20. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och ev andra möten där föreningen har rätt att representeras med ombud.
  21. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.
  22. Övriga ärenden (motioner) som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmötet.
  23. Sammanträdets avslutande.

 

Uppdaterad: 13 JAN 2013 14:17 Skribent: Malena Lundberg

 

TIBRO HSKs SPONSORER


 
  


 

Great_svart[1]  

 


 bilisten

Postadress:
Tibro HSK - Ridsport
K Engelmark, Västra Torsrud Lillhaga
54391 Tibro

Kontakt:
Tel: +46706536869
E-post: katarinaengelmark@gm...

Se all info