Hoppa till sidans innehåll

Alkohol och drogpolicy


Tobak

 • Enligt svensk lag får ungdomar under 18 år ej köpa tobak i butik vilket leder till nolltolerans när det gäller barn/ungdom och tobak.
 • Barn- och ungdomsledare ska ej nyttja tobak som klubbrepresentant i samband med barn- och ungdomsaktiviteter.
 • All tobaksanvändning vid idrottsutövning inom Timrå HSF är förbjuden.
 • Som föreningsrepresentant under eget ansvar används tobak av vuxna på ett respektfullt sätt på anvisade platser vid vår anläggning.
 • Timrå Hästsportförening är dessutom med i en satsning från Svenska Ridsportförbundet och förklarat sig som en "Rökfri anläggning".

Alkohol

 • Enligt svensk lag får ungdomar under 20 år ej köpa alkohol i butik samt 18 års gräns för köp på restauranger och lokaler med serveringstillstånd. Detta leder till nolltolerans när det gäller barn/ungdom och alkohol.
 • Alkohol ska ej nyttjas vid klubbaktiviteter där barn och ungdomar närvarar.
 • Vid möten/fester och liknande nyttjas ej alkohol om barn och ungdomar närvarar.
 • Trafik och alkohol hör aldrig ihop vilket medför ett stort ansvar som trafikant oavsett om det gäller inom föreningens verksamhet eller ej.
 • Det är styrelsens ansvar att vara uppmärksam, lyhörd och ansvarsfull för föreningens personal samt att agera om något problem uppkommer.

Narkotika och doping

 • Är enligt svensk lag förbjuden vilket betyder att förekomna fall inom klubben leder till polisanmälan som förespråkas och genomförs av föreningens styrelse om ingen förekommit styrelsen.
 • Klubben ska informera medlemmar om regler vad gäller läkemedel som kan bedömas som doping. Vid förekomna fall ska godkända intyg och dispenser finnas för användandet av läkemedel, oavsett då det gäller ryttare eller hästar.

På vår anläggning är vi många som ska trivas, barn, ungdomar och vuxna. Därför fodras en hög grad säkerhet och respekt under eget ansvar för alla som vistas inom Timrå Hästsportförenings anläggning.

 

Så här jobbar vi med våran policy

 • Alla våra framtida värderingar och beslut inom föreningen ska genomsyras av vår Drogpolicy.
 • Policyn ska finnas för att läsas samt laddas ned på föreingens hemsida. Önskas Drogpolicyn i tryckt format kontaktas föreningens styrelse.
 • En genomgång av Drogpolicyn görs vid årsmöte och ger även utrymme till önskemål för uppdateringar.
 • På introduktionsmöten för nya medlemmar och föräldramöten vid terminsupptakter och vid medlemsmöten ska genomgång drogpolicyn ske samt ge utrymme för diskussion och värderingsövningar. Allt för att hålla dokumentet levande och efterlevnadsgraden hög.
 • Ungdomarna i föreningen ska årligen delta i någon form av aktivitet som medvetandegör de negativa hälsoaspekterna med droger.
 • Vid exempelvis läger eller andra passande sammankomster ska policyn diskuteras, värderas och användas. Som verktyg och hjälpmedel finns material hos SISU Idrottsutbildarna att använda för ändamålet.

Vad gör vi om policyn inte efterföljs i vår verksamhet?

 • Ett Policyombud utses av föreningen som fungerar som kontaktperson vid uppkomna problem. Ombudet tar kontakt med berörd person samt föräldrar till minderåriga med stöd från klubbstyrelsen för att komma tillrätta med problemet med hänvisning till föreningens Drogpolicy.
 • Policyombudet ansvarar också för att arbete/diskussioner förs om och med vår policy vid passande tillfälle, exempelvis vid årsmöten, läger, ledarträffar etc.
 • Policyombudet är lyhört för åsikter och idéer vilket medför att policyn uppdateras efter behov samt att policyn hålls levande och aktuell.

Policyombud för Timrå hästsportförening:

Ladda ner policyn HÄR

Uppdaterad: 23 MAR 2017 09:23 Skribent: Maria Molander

PH Vet logo

real logo

logo SCA

Läs mer om SCA 

_______________________________

 

Tavla Birthe Wesselhöft

Littografi av Birthe Wesselhöft

Några finns kvar att köpa! 

Kontakta kansliet

_______________________________

Väder Bergeforsen

Postadress:
Timrå HSF - Ridsport
Norra Lundvallsvägen 4
86192 Bergeforsen

Kontakt:
Tel: 060-570345, 060-570346
Fax: 060-570349
E-post: This is a mailto link

Se all info