Hoppa till sidans innehåll

Regelverk THF


Regler för vecko- samt månadsträningar vid Timrå Hästsportförening.

2014-01-09

 

Veckoträning

 

Hoppning respektive dressyr

 

Dessa arrangeras av Tävlingssektionen i samråd med ridskolechefen. Tävlingssektionen ger uppdraget att sammanställa och följa upp regelverket till en kriteriegrupp. Denna grupp består av två representanter från tävlingssektionen, ridskolechef samt en representant från styrelsen.

 I första hand ska ridskolans befintliga ridlärare utnyttjas och därefter vid behov anlitas externa tränare.

 

Val av tränare

 

1 gång per år under hösten arrangerar Tävlingssektionen en omröstning om vilka tränare vi ska ha, denna omröstning sker via mail och skickas till This is a mailto link. Detta går till genom att medlemmarna först nominerar tränare och dessa ska vara både tillfrågade och inneha F-skattesedel samt ansvarsförsäkring. Efter nomineringen presenteras förslagen för medlemmarna och sedan sker det en omröstning på de valbara tränarna och de tränare med flest antal röster blir valda. Antalet tränare anpassas efter antalet träningsekipage och möjlighet till träningstider.

De som är röstberättigade är de som har varit medlemmar i THF under året och om man tävlat så ska det ha varit för THF samt att man skall ha arbetat sina tilldelade arbetstimmar för träningsplats enligt regelverket innevarande år. Övriga som är intresserade av en träningsplats är välkomna att skicka in en intresseanmälan, men de är inte röstberättigade. De kan däremot få en träningsplats för önskad tränare kommande år.

Varje tränare får utse en kontaktperson som kan vara behjälplig med träningstider, grupper, träningskontrakt och så vidare. Den ska också vara en länk till respektive grenledare. Vem kontaktpersonen är måste förankras hos Tävlingssektionen.

Grupperna indelas i största möjliga mån efter utbildningsståndpunkt. Målet är att alla medlemmar ska få möjlighet att träna. Om intresset är så stort att våra resurser inte räcker till kommer någon form av prioritering att ske utifrån tävlingsambition och viljan att ställa upp för klubben – det vill säga eget tävlande, engagemang och arbetet vid tävlingar.

 

Regler för deltagande

 

-         fasta träningsplatser erbjuds i första hand till våra medlemmar som tränar/tävlar för klubben. Man måste dock inte tävla för att få tillgång till träningsplats. För ekipage som är medlem men tävlar för annan klubb gäller att de tilldelas fasta träningsplatser i mån av plats.

-         ryttare som har en fast plats är ansvarig för sin träningsplats terminsvis och ansvarar själv för att ordna ersättare vid frånvaro.

-         aktuell uppsägningstid framkommer av träningskontraktet som upprättas av varje tränare i samråd med tävlingssektionen

-         hur träningsavgift ska betalas framgår av kontraktet

-         anläggningsavgift på 100kr/dag för medlemmar, 150 kr/dag för icke medlemmar, tillkommer på de som inte har ridhusabbonemang eller ingår i vårt samarbetsavtal med SFRK och SRK.

-         för att få en plats och behålla den ska varje ryttare aktivt delta som funktionär vid tävlingar samt vara en god ambassadör för klubben såväl internt som externt

 

Träningstider

 

Träningstiderna fördelas i samråd med ridskolechef, Tävlingssektionen och tränarna. Den tränaren med flest röstberättigade röster får välja tid först. Hänsyn ska sedan tas så att de yngre barnen får tidiga träningstider därefter måste viss prioritering ske till de grupper som har flest aktiva tävlingsryttare när det gäller veckodag. Då det är svårt att hitta lediga tider i manegen är det tränarens ansvar att man har fulla grundgrupper för att boka full tid. Observera - gäller hoppning.

 

Månadsträning

 

Hoppning respektive dressyr

 

Dessa arrangeras av Tävlingssektionen i samråd med ridskolechefen. Tävlingssektionen ger uppdraget att sammanställa och följa upp regelverket till en kriteriegrupp. Denna grupp består av två representanter från Tävlingssektionen, ridskolechef samt en representant från styrelsen.

 

Val av tränare

 

1 gång per år under hösten arrangerar Tävlingssektionen en omröstning om vilka tränare vi ska ha, denna omröstning sker via mail och skickas till This is a mailto link. Detta går till genom att medlemmarna först nominerar tränare och dessa ska vara både tillfrågade och inneha F-skattesedel samt ansvarsförsäkring. Efter nomineringen presenteras förslagen för medlemmarna och sedan sker det en omröstning på de valbara tränarna och de tränare med flest antal röster blir valda. Antalet tränare anpassas efter antalet träningsekipage och möjlighet tid träningstider.

De som är röstberättigade är de som har varit medlemmar i THF innevarande år, och om man tävlat så ska det ha varit för THF. Övriga som är intresserade av en träningsplats är välkomna att skicka in en intresseanmälan, men de är inte röstberättigade. De kan däremot få en träningsplats för önskad tränare kommande år.

Varje tränare får utse en kontaktperson som kan vara behjälplig med träningstider, grupper, träningskontrakt och så vidare. Den ska också vara en länk till respektive grenledare. Vem kontaktpersonen är måste förankras hos Tävlingssektionen.

Grupperna indelas i största möjliga mån efter utbildningsståndpunkt. Målet är att alla medlemmar ska få möjlighet att träna. Om intresset är så stort att våra resurser inte räcker till kommer någon form av prioritering att ske utifrån tävlingsambition och viljan att ställa upp för klubben – det vill säga eget tävlande, engagemang och arbetet vid tävlingar.

 

Regler för deltagande i månadsträningar

 

-         medlemmar som tävlar för klubben har företräde till träningsplatser

-         i de fall vi inte kan fylla grupperna med egna ryttare så får ryttare från andra klubbar delta.

-         anläggningsavgift på 100kr/dag för medlemmar, 150 kr/dag för icke medlemmar, tillkommer på de som inte har ridhusabbonemang eller ingår i vårt samarbetsavtal med SFRK och SRK.

-         ryttare som har en fast plats är ansvarig för sin träningsplats terminsvis och ansvarar själv för att ordna ersättare vid frånvaro. Ersättaren bör ligga på samma utbildningsnivå inom hoppningen

-         aktuell uppsägningstid framkommer av träningskontraktet som upprättas av varje tränare i samråd med tävlingssektionen

-         hur träningsavgift ska betalas framgår av kontraktet

-         för att få en plats och behålla den ska varje ryttare aktivt delta som funktionär vid tävlingar samt vara en god ambassadör för klubben såväl internt som externt

Vid såväl vecko- som månadsträning skall alla hoppryttare hjälpa till att bära fram och bort hindermaterial. Samtliga är skyldig till att vara försiktig med vårt material och ställa allt på sin plats. För veckoträningen har tränaren huvudansvar för detta och vid månadsträning kontaktpersonen.

 

För övrig träning i våra ridhus gäller följande för THF medlemmar

-         Om man vill boka hela eller halva manegen för träning kontaktas ridskolan för bokning, avgift enligt gällande taxa

-         Om man vill träna med tränare när ridhuset är ledigt, och det inte är instruktörsfri tid, så går det bra men man får vara beredd på att det kommer in andra ryttare i ridhuset. De ska, som vid all ridning i ridhuset, visa hänsyn och följa gällande ridhusregler men den tränande får inte ”ockupera” en del av ridhuset

 

 

Detta gäller för träningsplats, licensåterbetalning och funktionärsuppstallning.

 

Fast plats på vecko-/månadsträning

Det krävs att man jobbar 30 timmar för 1 plats därefter 10 timmar per plats eller träning(om man har flera platser). Har du inte arbetat in dina timmar vid årets slut så mister du din träningsplats. All planerad tid som arbetas vid tävlingar dokumenteras av Tävlingssektionen. Övrig tid måste inrapporteras till Tävlingssektionen.

 

För att få uppstallning vid tävling

Det krävs 8 timmar per plats.

Du som arbetat och har timmar över vid årets slut får ta med dig max 16 timmar till nästa år att lägga på uppstallning. Ej till licens eller träningsplats. Uppfylls inte kriterierna faktureras uppstallningar i efterhand.

 

För att få sin licensavgift åter krävs att man för

-         Ryttarlicens till och med att man fyller 12 år, arbetat in 10 timmar samt tävlat minst 2 tävlingar varav minst 1 på annan klubb.

-         Ryttarlicens till och med att man fyller 18 år, arbetat in 20 timmar samt tävlat minst 3 tävlingar varav minst 1 på annan klubb.

-         Ryttarlicens från och med att man fyller 19 år, arbetat in 30 timmar samt tävlat minst 5 tävlingar varav minst 2 på annan klubb.

 

Vid alla tävlingar upprättas funktionärslistor som ska sättas upp minst 1 månad innan tävlingen. Om ryttare med licens och/eller träningsplats inte anmält sig till någon arbetsuppgift skrivs man upp på listan utan att bli tillfrågad. Har man som ryttare förhinder att arbeta vid en tävling så meddela det till Tävlingssektionen senast 3 veckor innan tävling. 2 veckor innan kommer Tävlingssektionen att fylla upp de tomma platserna med namn från de som tävlar och/eller tävlar för THF. ALLA har eget ansvar för att se om man är uppskriven och vid förhinder byta med någon annan. För barn/ungdomar har föräldrar huvudansvaret. Om barnet är under 15 år finns det bara begränsade arbetsuppgifter så då får man vara beredd att hjälpa till som vuxen.                                                                              

Det finns alltid något du eller din familj kan hjälpa till med Kontakta någon i Tävlingssektionen om du undrar över något. Se hemsida för kontaktuppgifter

Uppdaterad: 21 OKT 2014 08:19 Skribent: Tävlingssektionen

PH Vet logo

real logo

logo SCA

Läs mer om SCA 

_______________________________

 

Tavla Birthe Wesselhöft

Littografi av Birthe Wesselhöft

Några finns kvar att köpa! 

Kontakta kansliet

_______________________________

Väder Bergeforsen

Postadress:
Timrå HSF - Ridsport
Norra Lundvallsvägen 4
86192 Bergeforsen

Kontakt:
Tel: 060-570345, 060-570346
Fax: 060-570349
E-post: This is a mailto link

Se all info