Hoppa till sidans innehåll

Policy


POLICY OCH RIKTLINJER, TIMRÅ KONSTÅKNINGSKLUBB


 
Värdegrund

• Att alla åkare är lika mycket värda oavsett resultat och förmåga.
• Att alla åkare skall få utvecklas efter sin egen förmåga och i sin egen takt.

Föreningspolicy

Timrå Konståkningsklubb har verksamhet för barn och ungdomar, som omfattar både skridskoskola och konståkning.
Klubbens alla medlemmar är lika viktiga och har lika stort värde. Varje individ ska erbjudas möjlighet till utveckling i sin egen takt av sina färdigheter inom konståkning. Alla ska ha roligt i god kamratanda!
Huvudtränarna ansvarar för gruppindelning, test- och tävlingsverksamhet. Styrelsen har det yttersta ansvaret.
Tränaren ansvarar för åkarens utveckling i teknik och kunskap inom sporten, men även som stöd för den enskilde åkare och hela gruppen.
Tränarna arbetar i team, stöttar varandra och utvecklar sina kunskaper.
Tränare ska fortlöpande informera till styrelsen/tränaransvariga om utvecklingen av åkarna samt delge ansvariga om avvikelser sker, samt vara lyhörd för idéer och förbättringar.
Styrelse- och tränarmöten genomförs regelbundet under hela verksamhetsåret.

Alkohol/droger

Inte vid något tillfälle får det förekomma alkohol eller andra droger när man representerar TKK (se även klubbens drogpolicy)

Tränarpolicy

Huvudtränare skall

 • ansvara för gruppindelning, uttagning till tester, tävlingar, läger, samt svara för att klara regler och riktlinjer för de aktiva ska eftersträvas i möjligaste mån, för den aktives bästa

 • vara stöd till övriga tränare och vara god förebild

 • i god tid tillsammans med övriga tränare planera träningar, tävlingar och övrig verksamhet och vid behov medverka vid interna/externa möten om klubbens verksamhet

 • aktivt och praktiskt övervaka klubbens samtliga gruppers utveckling

 • vara ansvarig för klubbens isshow och tillsammans med övriga tränare göra nummer till isshowen och andra uppvisningar, som t ex Lucia och intro på TIK-matcher

 • boka och planera träningstider samt lägga upp de på hemsidan

 • informera berörd föräldrer om det har uppkommit problem på träning/tävling med åkare


Samtliga tränare skall:

 • bedriva träning och handledning i Timrå Konståkningsklubb i enlighet med klubbens gällande stadgar och målsättning

 • aktivt verka för att åkarnas behov på olika nivåer tillgodoses

 • se och hjälpa alla barn på träningarna

 • vara stöttande och uppmuntrande även när åkare inte presterar som den borde

 • ge information om praktiskt agerande i samband med träning och tävling (t.ex. vikten och betydelsen av uppvärmning, nedvarvning, sömn och kost)

 • vara insatt i klubbens drogpolicy

 • verka för att åkarna har kunskap om att de representerar klubben och uppträder på ett korrekt och föredömligt sätt, även på sociala medier

 • ha förståelse för att åkaren utövar andra idrotter

 • uppmuntra och ge råd och stöttning vid skada och sjukdom

 • utforma, följa upp, utvärdera och stödja åkarnas individuella mål, planering och prestationer

 • regelbundet göra märkestester på icke tävlingsåkare

 • vara insatt i testsystemet och förbereda tävlingsåkare på test

 • se till att åkarna har program färdiga i god tid före tävling

 • aktivt själv söka information och vidarebefordra den till alla

 • vid tillfällig frånvaro ordna ersättare, samt meddela frånvaron till klubbens kontaktman

 • utföra vissa administrativa göromål såsom närvarorapportering, m.m. samt att i god tid lämna in tidredovisningsblanketter till klubbens kontaktperson

 • använda klubbens tränarjacka vid träning och tävling

Alla åkare som vill, får vara med i klubbens uppvisningar och shower.

Åkarpolicy

Åkare skall

 • verka för en god kamratanda, både i med- och motgångar

 • heja på våra egna åkare men aldrig håna motståndare på tävling

 • alltid visa hänsyn till varandra på och utanför isen

 • ha koll på träningskalendern på hemsidan eftersom träningstider kan ändras med kort varsel

 • anmäla till tävlingar i god tid till den tävlingsansvarige

 • meddela förhinder till träning och tävling till tränaren i god tid

 • meddela tränaren innan träningspassets början, om åkaren måste gå tidigare från träningen

 • träna i lämplig klädsel och uppsatt hår

 • tänka på att det är sitt eget intresse att träna ordentligt när man är på isen

 • alltid göra sitt bästa på träning och inte störa övriga åkare, vill man inte träna är det bättre att hoppa över ett pass

 • tänka på att man som åkare själv är ansvarig för sin fysiska träning

 • värma upp respektive varva ner ordentligt före respektive efter ett ispass

 • Ha hjälm på isen tills tränare meddelat att de klarat teknikmärke 8 och förälder godkänt att hjälmen får tas av. Åkare upp till 10 år som klarat märke 8 skall dock använda pannband med inbyggt skydd.

 

Ingen får beträda isen utan att någon tränare/ansvarig är medveten om det.

Fotografering i omklädningsrummen undanbedes då vi värnar om en trygg miljö för våra åkare

Utbildningspolicy

Klubben erbjuder utbildning för de åkare som huvudtränare anses lämplig och som under året fyller 14 år och vill verka som tränare inom sporten. Åkaren erbjuds att genomgå utbildningar i det utbildningssystem som Svenska Konståkningsförbundet rekommenderar. Om ekonomin tillåter står klubben för utbildningskostnaderna förutsatt att den som utbildats är verksam i klubben under minst ett år efter avslutad utbildning.


Föräldrapolicy


Tränarna står för kunskapen om sporten, du som förälder måste ge dem förtroende att de gör sitt bästa för åkaren och sporten. Deras arbete förutsätter att de får det förtroendet av dig som förälder.

Som förälder är du oerhört viktig för att klubben skall fungera samt att ditt barn mår bra och trivs med sin aktivitet. För att ditt barn skall kunna utvecklas på bästa sätt är det viktigt att du som förälder:

 • Visar engagemang och intresse för ditt barns idrott, uppmuntrar och finns till som stöd när ditt barn behöver det.

 • Ställer lagom krav på ditt barn. Uppmuntra istället för att kritisera.

 • Visar tillit till klubbens kompetenta tränare i deras beslut, regler och riktlinjer.

 • Verkar för en god kommunikation mellan tränare, åkare och förälder.

 • Respekterar att frågor till tränarna tas upp med någon av huvudtränarna eller styrelsen.

 • Respekterar att omklädningsrummet är till för åkare och tränare, föräldrar ombeds att vänta utanför. Detta gäller också på tävlingar, då omklädningsrummen delas mellan flera klubbar (Föräldrar till yngre åkare som ännu inte kan knyta skridskor, hjälper sina barn på med utrustningen och lämnar sedan omklädningsrummet)

 • Uppträda korrekt mot tränare/ledare och domare/domslut.

 • Vid eventuella klagomål, riktar den till huvudtränare eller styrelse.

 • Informerar om barnet har någon sjukdom, allergi eller medicinering som är viktig för tränaren att veta.

 • Stöttar ditt barn att tänka på förberedelser som t.ex. kost och sömn.

 • Betalar medlems- och deltagaravgifter i rätt tid.

 • Ställer upp på de arbetsuppgifter som krävs för att föreningen skall kunna driva sin verksamhet med nuvarande omfattningar och ekonomiska förutsättningar.

Vid tävlingar är det föräldrar till deltagande åkare som ansvarar för att tränare har skjuts till och från tävlingen.

Föräldrar är välkomna att titta på träningen och ska då vara på läktaren.


Jämställdhetspolicy

Timrå Konståkningsklubb ska aktivt verka för att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom alla områden inom föreningen.
Det innebär att:

 • Åkare, oavsett kön, ges lika möjligheter till träning och tävling. Det innebär att förutsättningarna för träning och tävling anpassas till åkarens behov och möjligheter.

 • Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, är välkomna till föreningen.

 • Åkarens prestation värderas lika och prioriteras på ett likvärdigt sätt, oavsett kön.

Uppdaterad: 01 DEC 2018 23:47 Skribent: Maja Ellenberg-Tuck
Epost: Adressen Gömd

Stöd klubben kostnadsfritt genom Svenska Spel. 

Gilla oss på facebook!

www.facebook.com/timrakk

 

Eller på Instagram 

http://instagram.com/timrakk

 

Timrå KK tackar våra sponsorer: 
HÄGGSTRÖM IT - SPORT & FRITID
Postadress:
Timrå KK - Konståkning
C/o U Ellenberg, Torngatan 13
87162 Härnösand

Kontakt:
Tel: +46732754042
E-post: This is a mailto link

Se all info