Hoppa till sidans innehåll

Drogpolicy


 

Torpa Ryttarsällskap och Torpa Ponny Ranch

 

2009-08-02

 

 

Syfte

 

Syftet med denna policy är att tydliggöra Torpa Ryttarsällskaps och Torpa Ponny Ranchs åsikter vad gäller användandet av droger i samband med aktiviteter ordnade av föreningen och ridskolan.

 

Målet är att policyn ska vara väl känd av alla aktiva medlemmar i föreningen.

 

Tillsammans har alla medlemmar och besökande ett ansvar för ridanläggningen och för de människor som vistas där. Arbetsmiljön och fritidsmiljön som finns är en gemensam angelägenhet för såväl barn som vuxna. Barn och ungdomar lär av vuxna, som därför måste vara goda förebilder.

 

Policyn ska utvärderas av styrelsen och ses över varje år.

 

 

Droger

 

En drog är en substans som verkar berusande/sinnesförändrande och/eller beroende framkallande. Hit räknas bland annat tobak, alkohol, narkotika, lättflyktiga lösningsmedel, tändargas, anabola steroider samt läkemedel som missbrukas.

 

Inom idrottsrörelsen har man slagit fast att man ska ta ställning mot sådant som är skadligt eller nedbrytande för kroppen. Och istället ska man bedriva idrott så att den är utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

 

Utgångspunkten måste vara att idrotten ska vara en trygg miljö också ur drogsynpunkt. Föräldrar ska med förtroende kunna låta sina barn delta i föreningslivet.

 

Torpa Ryttarsällskap och Torpa Ponny Ranch värnar om en drogfrimiljö. Detta innebär att den som är påverkad av alkohol eller droger inte får vistas på anläggningen. Det är därför förbjudet att inom ramen för aktiviteter anordnade av Torpa Ryttarsällskap och Torpa Ponny Ranch använda droger.

Undantag görs för förbud mot rökning som är tillåten för vuxna på särskild angiven ”rökruta”.

 

Om omyndig upptäcks med att röka, snusa eller påträffas på annat sätt påverkad kommer föräldrarna att kontaktas och styrelsen meddelas om händelsen.

 

 

 

Det finns inget album kopplat till denna sida.

Postadress:
Torpa RS - Ridsport
Lovisa Johansson, Årshult, Norregård 3
34172 Lidhult

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: torparyttarsallskap@...

Se all info