Hoppa till sidans innehåll

Torsby Gymnastikförening historik


Torsby Gymnastikförening


Torsby Gymnastikförening grundades år 1927. Initiativtagare var bl.a. den i många samanhang välkända torsbyprofilen Anna-Lisa Pewe, tandläkare Erik Nilsson med flera.

 

I begynnelsen engagerade föreningen ett 30-tal medlemmar uppdelade i en kvinnlig och en manlig grupp. Föreningen har sedan dess - liksom många andra föreningar - varierat i medlemsantal och verksamhetsinriktning men målsättningen har förblivit densamma, att stimulera till fysisk aktivitet bland ung som gammal. 

 

Tack vare A-L Pewe’s engagemang i föreningen samt hennes livslånga fotointresse har föreningshistoriskt material bevarats till eftervärlden, liksom en protokollsbok med samlade mötesprotokoll för åren 1938 till 1957. I den här korta tillbakablicken i klubbens historia har vi valt ut några foton och protokollcitat som får tjäna som ett tack till föregångarna, information till den historieintresserade och en sporre för aktiva och kommande gymnaster.

 

 

Kort historik

 Föreningens historia börjar i januari 1927 då en samling ungdomar tillsammans med den då i Torsby verksamma gymnastikdirektören Ingrid Forsbäck från Filipstad beslöt starta Torsby Gymnastikförening. Man startade med en kvinnlig och en manlig grupp och bland de mer namnkunniga föreningsmedlemmarna hittar vi föreningens första ordförande tandläkare Erik Nilsson, bryggeridisponent Jansson (Gunnar Kolthoff’s företrädare), Sigge Lindström, bröderna Kalle och Nisse Dahlman m.fl. Föreningen arrangerade uppvisningar på hemmaplan. En betydande del av verksamheten var friluftsliv med uppvisningar utomhus, skidåkning och skridskoåkning, utflykter med ”pjäxdans” m.m.  

 

Redan år 1930 visade TGF upp sina talanger utanför Torsby då man deltog i Lingiaden som hölls på Ladugårdsgärde i Stockholm den 5-6 juni. Ca. 40000 personer deltog och gjorde uppvisningar i en tryckande hetta. ”Det var så varmt att folk svimmade” drar sig A-L Pewe till minnes. Under ofredsåren 1939 till 1945 bidrog föreningen till Finlandshjälpen genom att uppträda på dansbanor i Torsby med omnejd. Det var inte bara gymnastik utan även uppvisning i dans, där gymnasterna var utklädda i scenkostymer som man fått låna från stockholmsteatern Skådebanan. 

 

 

Bevarade mötesprotokoll

bild5

Ett av de första styrelsemötena i TGF.

Som ovan nämnts har mötesprotokoll från föreningens styrelsemöten och årsmöten bevarats till eftervärlden genom A-L Pewe’s försorg. Protokoll från föreningens första år har tyvärr blivit förstörda i en brand men en protokollsbok som börjar år 1938 räddades undan förintelse och ur den kan vi bl.a. läsa följande:

Från styrelsesammanträde den 12 sept. 1938:

”§2. Att leda såväl manliga som kvinnliga elitavdelningarna valdes gymnastikdirektör Margareta Såndberg. Till ledare för manl. motionsavdelningen valdes herr Karl Dahlman och till ledare för kvinnl. motionsavdelningen valdes folkskollärarinnan Asta Svensson.

”Den 19 januari 1939 fastslogs vid ett styrelsesammanträde:

”§3. Terminsavgiften bestämdes såsom förut till 3.- per medlem.”

”§4. Kassören meddelade att till fröken Asta Svensson utbetalats Kr. 40.-, utgörande arvode för 20 övningstimmar under höstterminen, vilken åtgärd styrelsen godkände.

”Under krigsåren bedrevs verksamheten utan synbar avmattning och ur styrelsemötesprotokollet från den 29 sept. 1943 påträffas ett välkänt namn för många 40- och 50-talister uppväxta i Torsby; gymnastikdirektör Karl-Sture Lanker som sedan blev Torsby trogen som gymnastiklärare fram till sin pensionering i mitten av 80-talet och därefter som pensionär.

Gymnastikövningar förr skedde på kommandon från ”tränaren”. Någon musik som idag är vanlig, för att inte säga obligatorisk, vid varje träningspass förekom inte men i årsmötesprotokollet från den 9 dec. 1946 hittar man följande begä-ran:

”§9. Förslag om inköp av en grammofon till gymnastikövningarna avslogs, då Kommunala Mellanskolan välvilligt ställer sin till förfogande vid behov.”

 

 

 

Tävlingar i gymnastik, som vi idag ser i form av rytmisk- och artistisk gymnastik, är en aktivitet som inte fanns under föreningens tidiga verksamhetsår. Däremot deltog TGF vid två tillfällen i den stora Lingiaden i Stockholm, 1930 och 1949.

Ur verksamhetsberättelsen från årsmötet 8 sept. 1949 läser vi följande: 

”… Sommarens stora händelse var Lingiaden i Stockholm där vi hade glädjen att se tre av våra flickor deltaga, nämligen Anna-Greta Dragelin, Berit Nilsson och Elsy(?) Sundberg…”


Protokollsboken slutar år 1957 och man kan under 50-talet märka en viss nedgång i föreningens verksamhet, i alla fall om man går efter protokollförningen. Verksamheten har dock aldrig legat helt nere och om man letar i pressarkiven kan man hitta omnämningar av föreningen vid spridda tillfällen genom åren. Bl.a. skriver tidningen Fryksdalsbygden i en artikel den 25/4 1967 med anledning av  förenings 40-årsjubileum:

En av Torsbys mest aktiva och samtidigt äldsta föreningar, Torsby Gymnastikförening, firade på lördagen sitt 40-årsjubileum med en uppvisning i läroverkets idrottshall med påföljande fest på Hotell Björnidet. I gymnastikuppvisningen, som sågs av en publik på 200 personer, medverkade en ungdomlig trupp gym-naster från Arvika under ledning av stud. Britt Karlsson, varpå följde en uppvisning av de 36 torsbydamer som deltagit i vinterns motionsgymnastik. Speaker var idrottskonsulent Åke Strömberg.

 

Bilder: Anna-Lisa Pewe

Uppdaterad: 08 JUN 2016 06:38 Skribent: Malin

 

 

besöksräknare 
Besökare sedan 2011-04-25

Postadress:
Torsby GF - Gymnastik
Mikaela Renhult, Oleby 475
68592 Torsby

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info