Hoppa till sidans innehåll

Tävlingspolicy


Trelleborgs Konståkningsklubb (TKK)

2019-2020

Det är ett spännande steg att bli tävlingsåkare i konståkning och det finns mycket man behöver känna till. Tävlingsåkare är du så snart du tagit Tävlingstest och din tränare anser att du är mogen för att börja tävla. Du måste också själv vilja bli tävlingsåkare och målsman måste vara medveten om vilka kostnader detta medför. Initialt betalar man registrering av tävlingstest 250 kr och tävlingslicens 350 kr.

Informationen här är till för att ge er inblick i hur tävlingssäsongen 2019-2020 kommer att fungera. Samtliga tävlingsåkare/vårdnadshavare godkänner klubbens tävlingspolicy och resepolicy genom att tacka JA på en kallelse till tävling. Skälet till detta är att vi vill försäkra att alla tagit del av den viktiga information som finns gällande tex anmälan, avanmälan, kostnader, uppförande etc. När du blev tävingsåkare fick du en folder med information. Läs denna också. 

Generell information

Tävlingssäsongen sträcker sig från augusti 2019 till april 2020. Tävlingsplanering för Elitserie och A-serie görs av Svenska Konståkningsförbundet. Tävlingsplanering för övriga tävlingar görs av styrelsen/tränarteamet i TKK så snart konståkningsförbunden har fastställt tävlingsplanen för säsongen. Tävlingsplan med de tävlingar klubben fördelar samt andra prioriterade tävlingar man kan anmäla sig till, läggs upp i kalendern på hemsidan så snart informationen finns tillgänglig. Alla tävlingsåkare ansvarar för att kontrollera informationen på hemsidan löpande då det är primärt här som informationen kommer att finnas. Alla utestående tränings- medlems- och ev. övriga avgifter skall vara betalda senast på förfallodagen för att man ska få lov att tävla. Åkarens familj förbinder sig också att hjälpa till vid tävlingar, shower och andra evenemang som klubben arrangerar. D.v.s. man skriver upp sig på de bemanningslistor som kommer upp i anslutning till ett evenemang.

Program

Programbyggande görs av tränarna i TKK och bekostas av åkaren själv genom privatlektioner. Normalt behövs ca 2-3 privatlektioner á 1 timme per tävlingsprogram. För mer information angående vilken tränare som ska bygga ditt program samt kostnad för detta, kontakta styrelsen i TKK. Tränarna hjälper också till med val av musik samt val av tävlingskläder. Istid ombesörjs av TKK. Mer information om vad som gäller för olika kategorier och åldersklasser finns på vår hemsida.

Avgifter

  •    Anmälningsavgifter till tävlingar bekostas av åkaren själv.
  •    Anmälningsavgifter till DM, SM samt Elitseriefinal bekostas av TKK.
  •    Eventuella serieavgifter bekostas av TKK.
  •    Transport/resa och boende bekostas av åkaren själv.
  •    Tävlingslicens bekostas årligen av åkaren med för närvarande 350 kr/år.
  •    Registrering av tävlingsest 250 kr. Avgift som tas ut av Svenska Konståkningsförbundet.

Fakturering
TKK ombesörjer alla betalningar till arrangerande klubb eller andra arrangörer. Faktura till åkaren skickas ut av TKK. Åkaren förbinder sig att betala faktura inom angiven tid.

Elitserie och A serie
Fakturering av Elitserie och A serie tävlingar kommer att ske i samband med anmälan till tävling.

B (klubbtävlingar) och C (stjärntävlingar)
Fakturering av B och C tävlingar kommer att ske i efterhand ca två gånger per termin, dvs ca fyra gånger per tävlingssäsong.

Tävlingslicens
Samtliga åkare skall registreras för åkarlicens om de avser genomföra test eller delta i tävlingsaktivitet. Beställning av licens ombesörjs av TKK. Faktura skickas  till åkaren från Trelleborgs Konståkningsklubb. Genom licensen är åkaren försäkrad mot olycksfall under träning, test och tävling samt resor i samband med dessa. Licensen gäller från 1 september till 31 augusti följande år och ska alltid vara betald för innevarande period innan anmälan till tävling.

Tränare, transport och boende
Tränare måste vara närvarande vid varje tävlingstillfälle. TKK ombesörjer att tränare finns tillgänglig för de tävlingar som åkarna är planerade att deltaga på av Svenska Konståkningsförbundet eller tränareteamet. Vid frågor alternativt önskemål om annan planering än den som gjorts kontaktas tränare direkt. Styrelsen är ytterst ansvarig för tävlingsplaneringen och tar slutgiltigt beslut vid tveksamhet eller oenighet.

OBS VIKTIGT
Åkare/vårdnadshavare ansvarar för att tränare kommer till och från tävling. Den som tävlar först på dagen ansvarar för att tränaren kommer till tävlingen i tid. Sista tävlande på dagen ansvarar för att tränaren kommer hem. Väljer man själv att övernatta medan tränaren inte ska göra det, ansvarar men ändå för att tränaren kommer dit/hem.

VT20 är följande ansavriga för transportsamordning
Min C: Leif toft
Ung-Jun C: Jessica Cassland
B-klasser: 
A-klasser: Annika Gustafsson

Läs vår RESEPOLICY här

Anmälningsförfarande
TKK ombesörjer anmälan till respektive arrangör löpande.

Kallelse till tävling skickas ut till berörda åkare via email senast 7 dagar före deadline. Denna kallelse måste besvaras. Man tackar Ja eller Nej. Besvaras ej kallelsen tolkas detta som att man tackar nej till tävling. Åkare/vårdnadshavare ansvarar för att det i medlemsregistret finns korrekta kontaktuppgifter (tel och email).

Avanmälan och kostnader

Avanmälan sker både till TKK och tränare i TKK så snart förhinder uppstår. Avanmälan måste ske i god tid så att vi hinner avanmäla till arrangören i tid enligt nedan. Kostnader i samband med avanmälan bekostas av åkaren enligt följande:

  •    Om åkare avanmäler sig före anmälningstidens utgång faktureras ingen anmälningsavgift.

  •    Vid avanmälan efter anmälningstidens utgång, men före kl. 24.00 två (2) dagar före första tävlingsdagen återbetalas halva avgiften. Dock sker ingen återbetalning efter fastställande av startordning, som vid Stjärntävlingar kan ske tidigare (se § 207). 

  •    Därefter sker ingen återbetalning.

Elitserie
När åkare är aktuell för elitserie, morgondagare eller utmanare till elitserien upprättas ett separat kontrakt mellan klubben och åkaren som specificerar vad klubben respektive åkaren åtar sig.

Tävlingsjacka
Tävlingsjacka ska användas under tävlingsdagarna, vid ankomst till ishallen, uppvärmning på golv samt ev. innan prisutdelning. När man bär jackan med vår logga på, representerar man klubben och ska uppträda därefter. Se nedan.

Uppförande
Åkare i TKK förbinder sig att uppträda på ett sportsligt sätt, och föregå med gott exempel inför sina kamrater och andra tävlande både på och utanför isen. Åkaren skall i positiv anda representera Trelleborgs Konståkningsklubb vid tävlingar och andra sammanhang. Åkare skall också bidra till att alla känner sig som en del av klubben både på tävling och på träning.

Vi har nolltolerans mot alkohol och droger.

EFTER TÄVLING
När du kommer hem från tävling ska du göra följande: 

Elit, A och B-åkare
Hämta dina Judges Details från http://skatesweden.wehost.se/18-19/
Behöver du hjälp med detta kan du fråga din tränare. Tag fram dina protokoll (Judges Details) och skriv ut dem på papper. Tag med och lämna till din tränare. Du väljer själv vilken/vilka tränare du vill lämna dem till.

Tränare ansvarar för att gå igenom din prestation på tävlingen och resonera om vad du gjorde bra, vad som kan göras bättre och vad du ska tänka på gällande träning fram till nästa tävling. Anteckningar ska göras på protokollet. Tränare ska sätta in dina Judges Details i pärmen med åkarfiler som finns i Holken. 

C-åkare
Tag en kopia på ditt utvärderingspapper och lämna till din tränare. Du väljer själv vilken/vilka tränare. Tränare ska gå igenom protokollet med dig och se vad du bör träna på inför kommande tävling. Anteckningar ska göras på protokollet. 
Tränare ska sätta ditt protokoll i pärmen med åkarfiler som finns i Holken.

Frågor
Frågor om tävlingsprogram, musik, tider på tävling, etc ställs till medföljande tränare.
Frågor om anmälan, avanmälan, betalning, fakturering, etc ställs till TKK.

All kontakt med arrangerande klubb sköts av klubben. Alla frågor gällande specifik tävling skall alltså ställas till TKK.

Personuppgifter
För att kunna tävla i konståkning i Sverige måste man ange personnummer vid anmälan. Vi samlar därför in denna information när man blir medlem i klubben. Vi följer GDPR och använder oss av Idrottonlines medlemsregister och system. När man blir tävlingsåkare får man samtycka till att personuppgifter används för att vi ska kunna genomföra vårt uppdrag.

Kontakt

TKK: Pia Egyptson, se Styrelsen i Om Klubben för kontaktuppgifter
Tränare i TKK: Alan Spiegl, Anna Yatsemyrska, se Tränare

Vid brådskande ärende, ring alltid.

Vi hoppas att ni med denna information känner er inspirerade och trygga med att bli tävlingsåkare för Trelleborgs Konståkningsklubb. Har ni frågor finns jag här att besvara dem. Tveka inte att kontakta mig!

Pia Egyptson
Ansvarig för tävlingar/evenemang i TKK 2018-2019

 

Uppdaterad: 30 OKT 2017 09:55 Skribent: Pia Egyptson

 

VÅRA SPONSORER

 
elservice_logga

 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 sponsorhuset_trekk_2016

 

 

 

 

Postadress:
Trelleborgs KK - Konståkning
Söderslätthallen, Klörupsvägen 48
23156 Trelleborg

Besöksadress:
Söderslättshallen, Klörupsvägen 48
23156 Trelleborg

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: kansli@trelleborgsko...

Se all info