Hoppa till sidans innehåll

Bygginformation Trollhättans konstsnöanläggning


 Projektgrupp

 

2020-05-18 Uppdatering av bygg-status och pågående arbete

Inför nästa säsong håller vi tillsammans med Trollhättans stad på med ett par rest-punkter runt anläggningen. Det som pågår just nu som ni kan se runt skidstugan är bland annat följande:

 1. Portalen till utegymmet har vi grävt om och flyttat lite för att få mer utrymme på torgets aktivitetsyta
 2. Vi har dikat om och grävt ner dränering från trollstigens början ner mot plattan till pistmaskinsgaraget. Även från det diket och ner över trekanten och under femmans spår. Detta för att vattnet uppifrån skogen runt trollstigen inte skall stanna på extraslingan eller femmans spår, vi har u haft lite bekymmer med isbildning och halka där.
 3. Vi har även dikat om nedanför backen före dammen för att styra vattnet bättre även där.
 4. Gärdets högar håller på att planas ut och snyggas till för att avslutas med sprut-sådd med ängsgräs. Allt för att det skall bli en trevlig och inbjudande miljö ute på gärdet.
 5. Vattenanslutning för att ha möjlighet att fylla dammen vid behov permanentas.
 6. Pistmaskinen kommer nu på onsdag (20/5) att flyttas till sin sommarförvaring inomhus i väntan på kyla igen.
 7. Ställningen för vårat bygge av pistmaskinsgaraget har kommit och kommer att monteras upp under veckan.
 8. Med början nästa vecka kommer bygget av pistaskinsgaraget att påbörjas!
 9. Skyltning av milspåret samt hänvisningsskyltar för alla våra spår är på väg att tillverkas och skall vad det lider även sättas upp.

Noteras kan också att anläggningen i sin helhet är slutgodkänd och klar. Dammen är ju färdig sen en tid och glädjande nog fylldes på väldigt fint under vintern, synd bara att kylan uteblev.

 

Sommar 2019

 Under våren och sommaren har vi filat på anläggningen och bl.a. bytt ut den temporära transformatorstationen till den permanenta, teknikhuset är färdigställt och målat, den gamla målboden har fräschats upp med ny panel och ommålad. En separat grupp håller även på att snygga till och göra klubbens skyltar mer enhetliga.

Vi har även skapat en förbättringslista (länk till pdf) för etapp 1 efter första säsongen, vissa av dessa punkter kommer att åtgärdas redan till kommande säsong.

Vi har även tagit ett stort steg till då kommunfullmäktige beslutade att vi får genomföra bygget av konstsnödammen. Detta arbete har nu direkt efter semestern startats och bland det första vi gör är att skylta och stängsla in damm-området. Arbetet kommer att pågå hela hösten så att vi har en färdiggrävd och vattenfylld damm klar innan kylan slår till. Arbetet sker i huvudsak nere mellan konstgräsplanen och paradisskolan men visst förbättringsarbete utförs också utefter konstsnöslingan.
Dammen kommer att rymma 4000m³ vatten, se karta här.

 

Länk till bygginformation hösten 2019

Länk till karta över bygginformation hösten 2019

 

Byggmöten tom 19/11-2019

Nu är dammbygget snart klart!

Var ett tag sedan jag uppdaterade denna sida men sammanfattar lite från våra veckomöten under hösten. Nere vid dammen så är grävarbetet i det närmaste färdigt, vi backar oss ur den sista delen mot en av de två infartsgrindarna. Vi har grävt och utfört dammen enligt Rambolls geotekniska utredning och de olika etapperna är stensatta respektive cellulosa-sprutade, tillrinningar utförda som stenkistor samt brunn med intagsrör, pump, utlopp etc ihopmonterat. På brunnen har ett pumphus placerats och runt dammen sitter ett skyddsstängsel.

Dammen kommer att slutbeiktas av Arthur på Rambolls på tisdag nästa vecka innan vi kan låta dammen fyllas på med vatten. Efter det skall tillfartsvägar nere vid gärdet återställas och dikning utföras. Massorna på gärdet kommer att få ligga och vattna ur sig innan det kan snyggas till under nästa år. 

Vi har även kopplat in det kommunala vattnet igen så att vi kan sätta igång och tillverka snö på samma sätt som förra året om det kommer en köldknäpp (vi håller tummarna).

Uppe på torget har vi gjort markförberedningar för pistmaskinsgaraget. På onsdag kommer sedan kant-elementen och Brixly kommer att gjuta upp grunden för garaget enligt Integras ritningar.

Utefter spåret har en rad förbättringar gjorts från våran lista "lessons learned", bland annat;

 • Ny dränering utefter spåret de första 100m fram till kurvan inklusive två stycken rör tvärs spåret. Allt för att avleda vatten uppifrån trollskogen som vi hade problem med förra året.
 • Tre stycken vattenanslutningar, tre stycken luftanslutningar samt tre stycken lyktstolpar har flyttats ut 2m för att möjliggöra bredare snöbädd.
 • Innan korsningen till 2.5an har spåret breddats och dragits lite rakare genom att fylla ut och dränera spårkanten. Vi hade lite uråkningar här förra året pga lite knixigt runt kurva och lyktstolpe.
 • Lite stenar (eller små berg kanske snarare) utefter flera ställen på spåret är flyttade för att kunna utnyttja större snöbädd.
 • Torgets yta har ökats genom att flytta utegymmets portal
 • Spårbredden vid starten mellan trekanten och pistmaskinsgaraget har fyllts ut och ökats.

Damm

 

Byggmöte 19/8-2019

Nu är dammbygget igång!
Stolpar är satta för skyddsnätet som kommer att hängna in dammen och nätet kommer på plats nu på onsdag den 21/8. Skyddsnätet kommer att ha två inkörsgrindar för byggtrafiken och en gånggrind för oss TSOK'are som kommer att drifta anläggningen.

Gräv-arbetet är i full gång och fyllet läggs först mot grusvägen och cykelbanan där vi kommer att få en fin grund till cykelbana för våra MTB-cyklister. Detta görs att området runt skidstugan inte påverkas i första läget. När vi kommer lite längre kommer ett visst förbättringsarbete att utföras utefter konstsnöslingan vilket då gör att vi har lite trafik även där.

Skolor är meddelade och anslag uppsatta om att inte området får beträdas för t.ex. gång till Torsbohallen. Se länk även här.

 

Byggmöte 18/12-2018

Nu är vi nära att kunna spruta snö om det blir kallt!

Vi håller på att snygga till ytorna runt torget och extraslingan efter slutfört arbete. Vi har lite elinkoppling kvar inne i teknikhuset samt vattenanslutning mot det kommunala vattennätet. Efter det kommer vi i slutet av veckan börja starta upp och testköra delar samtidigt som vi får utbildning på ingående delar.
4-hjuling och pistmaskin håller på att färdigställas och skall sedan transporteras ner till oss.

Länk till sammanställning To-do.

 

Länk till Bygginformation Kraftstaden

Länk till Karta avstängningar och byggtrafik

Byggmöten fram till 5/12-2018

Liten sammanställning av dagsläget då det hänt mycket i projektet. Generellt har vi fått en försening pga svåra markförhållanden. Vi fick avbryta dammutgrävning tillfälligt i väntan på ännu en ny geoteknisk utredning. Läs mer i pressmeddelandet på stadens hemsida.

För möjligheten att göra konstsnö har det försvårat projektet och vi har fått gå på flera alternativ B, C och D. Planen ligger dock kvar att kunna spruta snö under december månad.

Lite information om vad vi jobbar med och vad som är klart:

 1. Konstsnöentrepenaden för att kunna spruta snö beräknas bli klart 21/12, självklart behövs fortfarande kyla.
  1. Rörsystemet med uttag, brunnar, kopplingar osv är helt klart och provtryckt.
  2. Snö-kanoner, slangar mm är på plats
  3. Teknikhusets pump och kompressor är färdigmonterat 7/12
  4. Elanslutningen från TEAB är klart och inkopplat 15/12
  5. Elanslutning inne i teknikhuset är klart senast 21/12
  6. Matarledning etc är färdigt ner till dammen. Provisorisk vatten-anslutning till dammen arbetas det på. Temporär vagn med ventiler etc kommer senast 15/12.
 2. Extraslingans spår
  1. Belysningsstolpar uppe och inkopplade till 21/12
  2. Fyllning av de sista tre metrarna i bredd av spåret och tillsnyggning av ytor runt torg/garage/teknikhus. Klart senast årsskiftet, tidigare längst ut på spåret. Fylle över rör görs med massor från staden då vi ej kan ta från dammen, positivt att det blir ett bättre lager utan så mycket lös lera.
 3. Gamla målboden är flyttad till sin nya position
 4. Det framtida garaget har fått en markbädd förberedd med anslutningar, dränering, förberedelse för montage av olje avskiljare etc.
 5. Parkeringens yta har utökats
 6. Torget har dränerats
 7. Transformatorstationen från TEAB är en temporär då den ej blev klar, den permanenta kommer att monteras dit i vår.
 8. Pistmaskinen är beställd och håller på att anpasssas med fräsaggergat, spårslädar etc.innan vi hämtar den.
 9. 4-hjuling med bandsats och vagn är också beställd och skall hämtas.
 10. Pulkabacken avvaktas med då den också påverkas av den kompletterande geotekniska utredningen.

 

Byggmöte 13/11-2018

Rören för tryckluft och vatten är nu färdiga och provtryckta hela 900m slingan. Anslutningspunkter var 30:e meter är klara och avstängningsventiler och brunnar är på plats. Teknikhuset är färdigbyggt och kompressor samt pump skall börja monteras in. 

Torget har fått sig en ny dränering så nu hoppas vi på mindre vatten där!

Matarvattenledningen håller på att färdigställas nerifrån dammen. Dammen i sig skall nu fortsätta att grävas samp pump-hål och dess byggnad kommer att börja anläggas. I och med att dammen grävs så körs de massorna ut och fyller på runt rören på exstraslingan. I vår kommer sedan de lermassorna att sprut-sås med frö så att vi får en gräs-yta.

Våran nuvarande målbod kommer att vändas 90 grader och ställas på andra sidan spåret. Det blivande garaget har fått dränering och förbereds nu med slangar och spräng-hål för eventuell oljeavskiljare. Marken förbereds för gjutning av bottenplatta. Marken i garagets förlängning förbereds även genom att spränga bort bergknallarna, detta för att kunna bygga ut garaget i etapp 2.

Snökanoner och annat material har kommit på plats och skall monteras ihop i väntan på snö!

Torget

 

Byggmöte 16/10-2018

Vägen ut till dammen och vidare till pulkabacken är klar och dammen skall nu börja grävas. Dammen kommer att få en grundare del i kanterna för att främja djurlivet. Runt dammen kommer ett staket likt ett viltstängsel att sättas upp när grävningen är klar. Dammens utseende:

Dammen

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Teknikhusets byggnation fortskrider och plattan skall nu gjutas. Rörens genomföringar och grav är klar och byggnadens utseende är spikat.

Teknikhus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEAB är även på gång med nya elförsörjningen till anläggningen. En transformatorstation kommer att placeras vid parkeringarna och en ny matning grävs ner till teknikhuset.
TEAB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byggmöte 9/10-2018

Sprängning utefter extraslingan är klar om vi inte stöter på mer oförutsett berg när graven för rörledningar anläggs. Grunden till teknikhuset är markplanerad och Tuve bygg kommer snart till för att starta gjutning av grunden.
Massor från parkering börjar idag köras ut på slingan och skall vara klart på ca.2 veckor. Backen ner mot Paradisskolan håller på att breddas och förstärkas. Den nya vägen utefter berget till dammen börjar att anläggas. Dammen börjar troligtvis att grävas under nästa vecka.
Notera att det nu är avstängt från backen ut på konstsnöslingan samt även en parkering i taget där fyll-massorna ligger. 

 

Byggmöte 25/9-2018

Arbetet fortgår enligt plan och vi jobbar febrilt med ritningar och detaljer för alla ingående komponenter. Då vi börjar bygga teknikrummet samt vägen ner till dammen kommer byggtrafiken öka runt torget, hjälp oss att påminna alla att respektera avspärrningarna. Vi har fortfarande problem med att barn och vuxna vistas på extraslingan.

Ny lokaliseringskarta:
Lokaliseringskarta

 

Byggmöte 18/9-2018

Det kommer att byggas ett teknikrum på 30m² på samma plats vårat drivmedelsförråd ligger idag. Drivmedelsförrådet rivs. Då dammen är flyttad närmare konstgräsplanen gör det även att rör och kablar till teknikrummet nu kommer att gå vid sidan av pulkabacken istället.

 

Byggmöte 11/9-2018

Nu är vi igång på allvar! Bergsknallarna är frilagda och spränghålen är borrade. Inne i klubbstugan ligger en pärm med säkerhets-information mm, läs gärna i den men låt den ligga kvar. Lite viktiga datum;

Onsdag 13/9 påbörjas sprängningarna, lyssna efter ljudsignalerna om ni är i området!
Måndag 1/10 påbörjas bygget av transportvägen ner till dammen, var aktsam på byggtrafiken!
Första veckan i oktober börjar dammen att grävas.

Notera att extraslingan är avstängd och betecknas som byggarbetsplats. Belysningsstolpar och elkablar är under demontage och shaktkanter vid grävarbeten gör att det inte är riskfritt att vistas på spåret även då maskinerna inte arbetar.

 

Byggmöte 4/9-2018

I morgon (onsdagen den 5/9) kommer arbetet på plats att dras igång på allvar.

Initialt placeras kravall-staket ut och varnings-skyltar sätts upp enligt information och karta. Dessa är även anslagna på anslagstavlorna ute vid torget samt på klubbstugans yttervägg. Belysningen på extraslingan stängs av och rivs, ny LED-belysning kommer att installeras senare i projektet. Arbetet inleds med att stubbar och rötter tas bort och planerade sprängarbeten utförs. 

Skolorna samt förskolan Ur & Skur är informerade om arbetet.

 

Byggstart 3/9-2018

Äntligen är det dags! Nu på måndag den 3:e September drar vi igång bygget av skidspåret vid skidstugan och vi beräknar ha klart arbetet till den 15:e december. Under tiden kommer vi att stänga av extraslingan där det huvudsakliga arbetet kommer att ske. Arbetsfordon kommer att passera mycket framför allt mellan konstgräsplanen (där dammen skall grävas) och extraslingan. Vi kommer att sätta upp skyltar för att informera alla som rör sig i området om vad det är som gäller. Cykel- och löpstigar som korsar extraslingan kommer att hållas öppna så mycket som möjligt men var aktsam för ojämnare underlag och arbetsfordon vid passage. Då spräng-arbete kommer att ske får ingen vistas i närheten men det aviseras med skyltar och ljudsignaler.

Jag, Fredrik Liljesäter, kommer att samordna frågor och synpunkter från TSOK’s sida under själva arbetet. Jag håller mig uppdaterad om vad som sägs under byggmöten och försöker att svara er kontinuerligt samt lägga ut information på TSOK’s hemsida och facebook-grupp. Har ni frågor, synpunkter, kommentarer, input osv så hör jättegärna av er till mig på This is a mailto link eller 0705-410615.

Uppdaterad: 17 SEP 2018 13:52 Skribent: Fredrik Liljesäter
E-post: Adressen Gömd

meny_tsok_gron_bakgrund2.gif

meny_orientering.gif

meny_cykel.gif

meny_skidor.gif

 
 

 

ullmax_logo 

 

Gynna våra sponsorer:

Se alla sponsorer

Postadress:
Trollhättans SOK
Skidbacksvägen 17,Skidstugan
46158 Trollhättan

Besöksadress:
Skidbacksvägen 17,Skidstugan
46158 Trollhättan

Kontakt:
Tel: +46520429040
E-post: This is a mailto link