Hoppa till sidans innehåll

Träningspolicy TVTK


Klubben med hjärta, engagemang, trivsel, fair play, kamratskap och glädje. För ung som gammal, elitsatsande som motionär.

 

Policy för träning och tävling


Detta dokument beskriver TVTK’s policy för träning och tävling. Dokumentet är tänkt som stöd för hur vi som förening ska förhålla oss i olika frågor som kan uppkomma i samband med träning och tävling. Dokumentet är framtaget som stöd för hela föreningen.

Träning delas in i enskild träning, träning i grupp samt sparring.

Tävling delas in i seriespel, enskild tävling samt klubbtävlingar.

Träning

Grunder:

·        Under träning och i allmänhet när vi vistas i föreningens lokaler möter vi varandra med vänlighet och respekt.

·        Trivsel skapar vi tillsammans genom att hålla ordning och reda samt vara rädd om vår fina hall och anläggning.

·        Vi uppträder korrekt mot våra medspelare och motspelare samt dömer korrekt både i egna klubbtävlingar och när vi representerar klubben på externa tävlingar och seriespel.

 

Nolltolerans:

·        TVTK har nolltolerans mot dåligt uppförande i samband med klubbens verksamhet eller i klubbens lokaler oavsett om det är i klubbrummet eller på banan. Upprepade förseelser kan resultera i avstängning från klubbens verksamhet.

·        Missbruk av spelnycklar eller andra förmåner beivras.

 

Gruppträning:

·        Den organiserade träningen i grupp är ryggraden i TVTK’s verksamhet. Vid planering av halltider prioriterar klubben den organiserade gruppträningen framför annan verksamhet. För att kunna delta i den organiserade träningen krävs medlemskap i TVTK. Detta är även en försäkringsfråga.

·        I samband med terminsstart skickas gruppindelningen ut från TVTK’s chefstränare.

 

Anmälan och avgifter:

·        Av träningsavgiften tar TVTK ut 50 % i anmälningsavgift vilken inte återbetalas vid eventuell avanmälan.

·        Avanmälan kan ske t o m andra träningsveckan under den aktuella terminen. Återbetalning sker då av halva träningsavgiften.

·        Vid skada kan mellanskillnaden mellan avgiften och anmälningsavgiften, samt borträknat antal genomförda träningar återbetalas vid uppvisat sjukintyg.

·        Vid inställd träning är det TVTK’s ansvar att ersätta bortfallen tid med nytt träningstillfälle. TVTK äger rätten att sätta in temporära tränare vid sjukdom.

 

Flexibilitet:

·        Vid egen sjukfrånvaro, kan medlem i samråd med chefstränare ta igen tillfälle vid annan tid och/eller grupp om sådan möjlighet finns.

·        En träningsposition är individuell och kan endast överlåtas i samråd med TVTK’s tränare. Ingen ekonomisk reglering sker från klubben vid ett sådant tillfälle.

·        Endast tränare kan kalla in och/eller ersätta frånfall i grupperna och det är inte upp till enskild medlem att kalla in annan person vid eget frånfall.

·        Gruppindelningen är under terminen dynamisk. Med dynamisk menar TVTK att det kan ske förändringar utifrån medlemmars utveckling och gruppernas dynamik. Förändringar utav detta slag sker primärt i minitennis och juniortennis.

Träningsgrupper:

TVTK’s policy är att blanda grupper med juniorer och seniorer för att nå bästa möjliga effekt och utveckla alla våra spelare. Träningen planeras av TVTK’s chefstränare som är ansvarig för gruppindelningen inför respektive termin.

Träningen delas in i följande tre nivåer:

Minitennis:

·        Minitennisen är ingången till tennisen och grupperna kan vara 6 till 12 barn per bana och timme.

·        För att behålla en hög utbildningsnivå och minimera väntan ska det vara en hjälptränare per fyra barn.

·        I minitennisen varierar vi mellan lek och tennis då uthålligheten ofta är låg och även för att bibehålla intresset.

 

Juniortennis:

·        Juniortennis räknas från och med det att barnen, eller det att barnet lämnar minitennis och går över till juniortennis med grönpricksboll.

·        I juniortennisen har TVTK som mål att ha grupper i storlek 3-6 juniorer men det är starkt beroende på utbildningsnivå.

·        TVTK erbjuder juniorer maximalt tre tillfällen till gruppträning men det finns option på fyra, alltid i samråd med TVTK’s chefstränare. Fyra tillfällen kräver regelbundet deltagande i tävling utanför klubben.

 

Seniortennis:

·        TVTK erbjuder max två träningstillfällen per vecka för seniorer.

·        Gällande gruppernas storlek är ambitionen max 4 seniorer per bana och timme men är beroende av nivå på spelare.

·        TVTK’s policy för att främja utvecklingen är att väva in juniorer i träningen för att öka deras möjligheter att utvecklas.

 

Enskild träning:

·        För enskild träning krävs inte medlemskap i TVTK.

·        Enskild träning bokas upp direkt med våra tränare och fakturering av genomfört pass sker via TVTK kansli.

·        Ingen kontanthantering accepteras.

·        I priset ingår banhyra samt avgift för tränare. Det går även att kombinera med att boka bana själv.

·        Egen organiserad träning, med annan tränare än klubbens, är inte tillåten.

 

Sparring:

·        Sparring är en del för tävlingsjuniorer för att ge extra träning och sparring.

·        Sparringen riktar sig mot de som representerar TVTK i träning och i tävling.

·        TVTK’s Chefstränare ansvarar för uttagningar till sparringpass samt scheman.

·        Som senior i TVTK träningsverksamhet förväntas du kunna ställa upp och ”sparra” juniorerna.

 

 

Tävling

Grunder:

·        xxxxx

 

Seriespel:

·        TVTK anmäler centralt lag till seriespel till både inomhussäsong samt utomhussäsong. Avgiften för medverkan betalas centralt av TVTK.

·        Det är upp till den enskilde att ta ansvar för att själv betala sin spelarlicens vid deltagande i seriespel. TVTK ersätter inte detta.

·        TVTK står för bollar till hemmamatcherna samt kostnaden för inköp av fika.

·        TVTK betalar ingen milersättning vid bortamatcher.

·        Medlemmar som deltar i TVTK’s organiserade träning ska premieras vid uttagning till seriespel.

 

Enskild tävling:

·        Enskild tävling sker på respektive medlems egna initiativ och hanteras främst via TenTour.

·        TVTK betalar inga anmälningsavgifter för enskilda tävlingar utan detta står alltid den enskilde för.

·        Spelarlicens förväntas lösas av den enskilda.

 

Klubbtävlingar:

·        xxxxx

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 15 JAN 2017 21:48 Skribent: Jonas Ivervall
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Trosa-Vagnhärads Tennis - Tennis
Industrigatan 15
61933 Trosa

Besöksadress:
Industrigatan 15
61933 Trosa

Kontakt:
Tel: 000000000
E-post: This is a mailto link...

Se all info