Hoppa till sidans innehåll

Tulka SS Info


Styrelsen 2020

Ordförande:.............................. Tommy Gustavsson

Sekreterare:..............................Anders Sandström

Kassör:.......................................Ann-Louice Djurstedt

Klubbmästare:...........................Anders Olsson

Revisorer:..................................Bo Jernberg, Tony Carlsson

Ledamot.................... Elias Holmgren

Suppleant...................Marie Jarting

Suppleant...................Titti Jönsson

Valberedning:............................Virve Andersson, Ulf Bergström

Klubbens bankgiro: 5591-0277

 

Medlemsavgifter:

Enskild: 150 kr

Familj:   250 kr

____________________________________________________________________

imagerio2o.png
Resultaträkning 
Intikter 
Medlemsavgifter 
Försäljning klubb 
Kappseglingar 
2020-12-31 
3 800,00 kr 
100,00 kr 
0,00 kr 
SV Sjö Försäkrin.—2.u 
Kostnader 
Möten, fester 
Avgifter bank & 
Kontorsmaterial 
Avgift seglartbrbl 
Sjöräddningen 
Minskning av var 
Kappsegling 
Årets resultat 
kni 
Kassa 
Bank 
Varulager 
Summa tillgång 
Eget kapital vid 
Årets resultat 
Summa eget ka 
3 900,00 kr 
381.50 kr 
625,00 kr 
629.00 kr 
3 620,00 kr 
2 OOO,OO kr 
80,00 kr 
0 00 kr 
7 335,50 kr 
-3 435 50 kr 
3 900,00 kr 
-12,30 kr 
17 439,55 kr 
3 910 OO kr 
21 337,25 kr 
24 772,75 kr 
-3 435,50 kr 
21 337,25 kr 
21 337,25 kr 
Hallstavik 2020-12-31 
Bo Jernberg 
12 850,00 kr 
200,00 kr 
2 400,00 kr 
0.00 kr 
15 450,00 kr 
3 404,00kr 
500,00 kr 
530,00 kr 
3 740,00 kr 
2 OOO,OO kr 
160,00 kr 
2 209 00 kr 
12 543,00 kr 
2 907.00 kr 
15 450,00 kr 
758,25 kr 
20 024,55 kr 
3 990 00 kr 
24 772,80 kr 
21 865,75 kr 
2 907,00 kr 
24 772,75 kr 
Ann ouice Djurstedt 
Tony Carlsson

Postadress:
Tulka SS - Segling
Ann-Louise Djurstedt Carlberg, Linneavägen 26
76342 Hallstavik

Kontakt:
Tel: +4617520884
E-post: anndjurstedt@gmail.c...

Se all info