Hoppa till sidans innehåll

TTK

Organisationsmeddelande Tullinge Tennisklubb, TTK

01 JUN 2020 21:08
  • Skapad: 01 JUN 2020 21:08

Styrelsen i TTK har identifierat ett behov av att förenkla och effektivisera organisationen i syfte att framförallt tydliggöra vem det är som har det operativa ansvaret över den dagliga verksamheten i TTK. Styrelsen har i senaste verksamhetsplanen för 2020 tagit fram fyra övergripande mål för att lyfta och stärka vissa delar i verksamheten (det vi i verksamhetsplanen kallar för TTK 2022). I denna process vill styrelsen ha EN huvudansvarig person som tillsammans med styrelsen har det yttersta ansvaret att se till att driva igenom aktiviteter för att vi ska nå de fyra målen till 2022. Genom att ha en person som är ansvarig uppnås både en tydlighet mot medlemmar samt att det dessutom kommer att skapa bättre uppföljningsmöjligheter för styrelsen avseende aktiviteter.  

Förutom att verksamhetschefen (som vi valt kalla rollen i den nya organisationen) ska ha större möjlighet att lyckas med sitt uppdrag tillsammanns med styrelsen, anser vi att den här personen behöver ha ett tydligt mandat att kunna delegera och fördela arbetsuppgifter ut i övriga organisationen. Därför har vi valt att ge verksamhetschefen det fulla personalansvaret. Vidare anser styrelsen att detta kommer leda till ett tydligare ansvarsutkrävande om saker och ting i den dagliga operativa verksamheten och/eller arbetet med att lyfta och stärka delar i verksamheten som behöver vidareutvecklas. 

Styrelsen har landat i att utse Daniel Bjerner till Verksamhetschef.  Han är en stark ledare som dessutom har en bred och stark förankring hos medlemmarna och därigenom har de bästa förutsättningar att tillsammans med styrelsen nå målen i TTK :s verksamhetsplan; TTK 2022.

För att lyckas med den nya organisationen och dess målsättningar kommer det även behövas en roll som Sportansvarig. Denna roll kommer vara avgörande och utgöra ett viktigt stöd till Verksamhetschefen. Rollen som Sportansvarig kommer att tas av Tommie Westling. Rollen som Sportansvarig innebär exempelvis hantering av kontakter med andra klubbar, externa partners så som Botkyrka kommun, hantering av sociala medier, TTK:s hemsida etc. Tommie har stor erfarenhet av dessa frågor och vi bedömer att han är rätt person att vidareutveckla arbetet runt detta.

Den nya organisationen gäller från och med 1 juni 2020.

Styrelsen TTK

Skribent: Ola Fransson
E-post: This is a mailto link 

Postadress:
Tullinge TK - Tennis
Flottiljvägen 60
14638 Tullinge

Besöksadress:
Flottiljvägen 60
14638 Tullinge

Kontakt:
Tel: 087785013
E-post: info@tullingetennis....

Se all info