Hoppa till sidans innehåll

Bestämmelser - gruppridning


Eleverna i ridgrupperna får undervisning i skolridning, hoppning samt ridning i terräng. Minst 1 tillfälle per termin är teoretisk undervisning.

Eleverna är indelade i grupper efter ålder och ridkunskap. Det här avtalet ingås, när det gäller elever under 18 år, av elevens förmyndare.

Ridabbonemanget hör samman med medlemskap i Tungelsta Ridklubb.

Tungelsta Ridklubb är en ideéll förening och vid tecknande av abbonemang förbinder du dig till ett visst mått av ideéllt engagemang.

 1. En bestämd riddag och tid i veckan är reserverad.
 2. Vid förhinder har eleven rätt att sätta in en likvärdig ryttare, som med hänsyn av sina ridkunskaper skäligen kan godtas av övriga i gruppen. Ersättaren ska inneha ett eget ridabbonemang på TuRK. Vuxna och barn kan endast i undantagsfall ersätta varandra, samma gäller ponny repektive storhästryttare.
 3. Vid sjukdom ska eleven i första hand sätta in annan ryttare enligt punkten ovan eller i mån av plats, själv rida igen under pågående period.
 4. Vid långvarig sjukdom, minst 4 frånvarotillfällen, kan efter uppvisande av sjukintyg viss återbetalning ske. Då utgår en administativ avgift (fn 30%) Sjukintyget ska avse perioden för frånvaro och tala om att eleven ej är i stånd att rida. Vid lång frånvaro som följts av återbetalning kan vi ej garantera ridplatsen.
 5. Inställer ridskolan enstaka lektion, äger eleven rätt till kompensation i form av återridning. Ridskolan ska i denna situation meddela eleven god tid. Ställer ridskolan in verksamhet på grund av händelse utanför ridskolans kontroll (force majeure) sker ingen återbetalning eller återridning. Dessa extrema situationer kan till exempel vara smitta/sjukdom bland hästarna, myndighetsbeslut, skada på anläggningen, eller annan händelse som ligger utom ridskolans kontroll och som inte skäligen kunnat förutses eller övervinnas.
 6. Uppsägning av ridabbonemang ska ske 3 ridtillfällen innan terminsstart och ske skriftligen till ridskolans expedition. Därefter är man betalningsskyldig för hela terminen oavsett om man nyttjar sin plats eller ej.
 7. Avgiften erlägges terminsvis i förskott.
 8. Eleven är skyldig att hålla sig informerad om gällande regler.
 9. Återbud till ridning skall ske senast 12.00 riddagen. Lördagar senast 8.00 Meddelande om ersättare skall vara oss tillhanda samma tid.

Förtydligande:

 • Alla ersättare måste meddelas ridskolan i tid ( se ovan), av den som innehar abbonemanget. I hoppspecialgrupper måste ersättaren rida i annan specialgrupp.
 • Det utgår ingen igenridning vid vanliga återbud såsom semsterresor mm utan endast vid sjukdom.

 

 

Uppdaterad: 21 APR 2018 13:26 Skribent: Anna Larsson

Våra sponsorer

Vill du vara sponsor?

Olofsson Bil

JVK Byggpartner

TuRK Familjen Ekholm.PNG

TuRK hjelms-bil-_-sla_pvagnsservice-ab.jpgLPS PlåtoSmide

Postadress:
Tungelsta RK - Ridsport
Helen Nilsson, Söderbyvägen 18
13757 Tungelsta

Kontakt:
Tel: 0850031170
E-post: ridskolan@tungelstar...

Se all info