Hoppa till sidans innehåll

Historian om Tyresö FK


 

Verksamheten före bildandet av Tyresö Friidrottsklubb. 1980-1983.
Det var med Erik det började. Han hade våren 1980 deltagit i Tyresö- mästerskapen och där blivit intresserad av friidrott. Det naturliga hade varit att gå med i Hanvikens SK, men har man en pappa som är anställd i Spårvägens GoIF och känner man personligen många av den klubbens landslagsmän, ja då kan man inte tävla för någon annan klubb än Spår-
vägen.

Så var karusellen igång. Runt familjen Nordström i Bollmora engagerades klasskompisar, grannars barn och mamma Anitas elever och på hösten fanns en grupp med ett 20-tal ungdomar i Tyresögruppen, som den kallades. Verksamheten bedrevs med sociala förtecken där sammanhållning och kamratskap sattes före mer specifik friidrottsträning. Träningen gick så till att man möttes i porten till Badhuset och så sprang man Bollmora runt.

Träning
Tränarkompetensen höjdes kraftigt när Bernt Vestlund och Kristina Koskinen, båda löpare i Spårvägen, började att ta del i verksamheten. Den 19 oktober 1980 hölls första inomhusträningen i Bergfotens Skola och efter hand utökades verksamheten och Stimmets Skola kom snart att bli vår hemmabas träningsmässigt. Ganska tidigt dök en nyfiken pappa upp vid träningarna. Det var Torolf Henriksson,"Henka", och han kunde då knappast ana att han i ett decennium skulle lägga nästan all sin fritid för friidrotten. Tillsammans med Janne Nordström drev han verksamheten under hela 80-talet. Träningen bedrevs sommartid aldrig på Troll bäckens IP, utan i Bollmora Centrum. Uppfinningsrikedomen var stor. Så till exempel tränades spjutkastning på ett ställe där hundägare ofta rastade sina hundar. Här fick ordet "hundvakt" en ny innebörd.

 
Rekrytering
De flesta av ungdomarna kom från Stimmets och Nyboda skolor. Lägsta
intagningsålder ålder var 11 år och vi såg gärna att ungdomarna var aktiva
i andra idrotter samtidigt, för det fanns en viss osäkerhet hos ledarna om hur
länge gruppen skulle bestå. På våren 1981 dyker Jonny Petrén upp, han var
den förste av våra ungdomar som blev landslagsman och svensk mästare för
seniorer. Under dessa första år strömmade många ungdomar genom våra led
och vi hade alltid ett 50-tal flickor och pojkar i träning.

Tävling
Spårvägens ungdomsverksamhet var förlagd i Tensta och seriematcherna
hölls på Spånga IP. Det var alltså en bit att åka, men seriematcherna var
en populär tvälingsform och även om några tyresöungdomar under som-
maren 1980 deltog i sådana, så blev ändå den 13 maj 1981 den riktiga upp-
starten. Då hade vi 31 ungdomar från Tyresö med oss till Spånga och senare
under våren kom vi upp i 40 deltagare.

Klassen på ungdomarna steg snabbt. 1980 blev Erik distriktsmästare i Spår-
vägens lag i kort stafett för 12-åringar tillsammans med tensta-ungdomar.
1981 kom hela laget på 5x60m från Tyresö. Dom inte bara vann utan
satte också distriktsrekord.

Övrig verksamhet
Även om Spårvägen stod för gruppens kostnader, så startades ändå en kassa-
verksamhet upp, där ungdomarna genom olika aktiviteter byggde upp soliditeten.
1980 utkom två tidningar och från 1981 utökades dessa till tio nummer per år.

 

                       

KLUBBILDANDET

FÖDDA

Tyresö Friidrottsklubb

10 december 1983

Spårvägens GoIF Tyresögruppen

Efter säsongen 1983 uppstod ett brytningsläge, där ledarna insåg att gruppen var
allt för stor för att kunna fungera utan en riktigt lokal förankring, samtidigt som
man också insåg att man inte heller skulle klara sig utan Spårvägens resurser.
Det största problemet var att ungdomarna stod utanför normala möjligheter att
få lokaler, eftersom Spårvägen hade hemhörighet i en annan kommun. De fick
inte på kvällstid komma in i den skola de gick i på dagtid och att hyra tider betydde
dels stora kostnader och dels att gruppen bara fick de tider som blev över sedan
hemortsklubbarna fått sina.

I ett samtal med Fritidsförvaltningen i Tyresö Kommun framkom ett förslag som
gick ut på att bilda en friidrottsklubb i Tyresö för att uppnå den lokala förankringen.
Tävlingsverksamheten skulle fortsatt bedrivas i Spårvägens namn. På så vis kunde
man förena den lilla förortsklubbens rekryteringsmöjligheter med den stora inner-
stadsklubbens resurser.

Flygande start
Flygande start är det begrepp inom friidrotten som kom att prägla vår verksamhet
tiden för klubbildandet. Vi som aldrig hade tränat på en idrottsplats fick sent på
hösten 1983 utökade möjligheter, då det vid Forellskolan byggdes en 100-metersbana
och en längdhoppsbana i allvädersmateriel. Själva göt vi en kulring. I kombination
med löpning i skogarna mot Älta, spjutkastning i terrängen bakom fotbollsplanen,
diskuskastning från Badhusets parkering etc fick vi nu glänsande träningsmöjligheter.
Det var egentligen bara stav och höjd vi inte kunde träna. Detta oaktat kom vi att
få distriktsmästare även i de grenarna.

Ungefär samtidigt fick Tyresö FF sina nya planer och det nya klubbhuset nära badhuset.
Kvar mitt på planen mellan Forellskolan och Björkbacken stod TFF:s gamla klubbhus,
en barack på 50 kvm. Den lade vi snabbt beslag på. I överlåtelsehandlingen stod:
"Tyresö Fotbollförening överlåter härmed klubbaracken vid Forellplanen med full
äganderätt för Tyresö Friidrottsklubb för den symboliska summan av 1 kr. Som grund
för uppgörelsen ligger ett utbyte av tjänster mellan Tyresö FK/Spårvägens IF och
Tyresö FF". I själva verket betydde detta att vi bytte till oss baracken mot en fotbolls-
målvakt, där Spårvägens huvudstyrelse stod för målvaktens kostnad, 25.000 kr

Utökad verksamhet
Med den nya hemvisten utökades verksamheten. 1984 hade vi nio träningstillfällen i
veckan i Tyresö. Därutöver deltog ungdomar i träningar inne i Stockholm. Samma år
började Spårvägens ungdomsverksamhet i Tensta att något säcka ihop. Huvudansvaret
för denna kom mer och mer att läggas på Tyresögruppen, som vi fortfarande kallade oss,
och det blev en tung belastning för ledarna. Idrottsligt gick det mycket bra. DM- och
SM-medaljer togs i en strid ström hem till Tyresö, några distriktsrekord slogs och tyresö-
ungdomarna lade beslag på allt fler av Spårvägens klubbrekord. Vi fick stor uppmärksamhet
i lokaltidningarna.

Nedgång
Trollbäckens IP hade 1985 byggts om för miljonbelopp, men användes inte mycket för
friidrott. Hanvikens SK hade bara en mindre verksamhet igång. Idrottsministern Ulf
Lönnkvist, stark man i Tyresö Kommun, uppmanade oss att flytta över verksamheten
till IP. Så blev också fallet, inte minst för att baracken på Forellplanen helt enkelt bara
var försvunnen en dag. Det skulle bli parkeringsplats. Den här flytten kom också att bli
början till slutet. Vi höll ut ytterligare ett par år, men efterhand tog Spårvägens ledare
allt mer hand om verksamheten. Till slut upphörde nyrekryteringen, men Spårvägen för-
valtade de tyresöungdomar som var kvar i verksamheten på ett sådant vis, att de kom
att bli landets bästa juniorgrupp mitten av 90-talet. Orsaken till att friidrottsverksamheten
i Tyresögruppen tonade av berodde ytterst på att det var samma ledare som hela tiden
drog det tunga lasset, nyrekryteringen av ledare var inte lika glänsande som nyrekryteringen
av ungdomar. Mycket betydde också förlusten av klubbhuset, det var som om verksam-
hetens själ på något vis försvann.

Innebandy och Bingolotto
Några av de ungdomar som var med redan 1980 bildade innebandylag och deltog från
1988 i Korpens seier. 1991 bilade de en egen klubb, Tyresöpojkarnas Innebandysällskap,
men hade fortfarande tre TFK-lag i Korpen. Klubben var snabbt ut med att sälja bingolotter
och kunde under innebandyperioden öka på kassan rejält. Vid bokslutet 1995 hade klubben
531.936.02 kr i kassan. Bland annat beroende på ökad konkurrens från andra idrotts-
föreningar sjönk försäljningen därefter mycket.

Friidrott igenoch igen och igen
Under innebandyåren fanns planer på att starta något slag av friidrottsverksamhet, en
"löpklubb för folk 7-70 år" diskuterades, men vi kom aldrig till skott. Bernt Vestlund,
som var med som instruktör vid starten 1980, flyttade in på 90-talet till Tyresö och när
hans barn kom i friidrottsålder så var karusellen igång igen. Runt familjen Vestlund i
Fårdala engagerades klasskamrater, grannars och bekantas barn. Verksamheten
drevs med sociala förtecken och träningarna utgick från den lilla fotbollsplanen vid
Fårdala Skola... känns visan igen? Från hösten 1993 hade vi tider i Stimmets Skola
och på ledarsidan fick Torolf Henriksson en nytändning och så rullade det hela på,
precis som 1980. En stor skillnad var dock att vi nu tävlade i det egna klubbnamnet
och inte längre verkade som en ungdomsgrupp i Spårvägen. Med Bernt Vestlund
som motor engagerades föräldrar i verksamheten på ett helt annat sätt än tidigare
och klubben såg till att skaffa nya ledare i samma takt -och steget före- man skaffade
nya ungdomar. Träningen bedrivs vintertid mestadels i Fårdala Skola och sommartid
på Trollbäckens IP. I Forellens Skola lyckades klubben hyra en liten lokal med ett kontor
och ett litet lager. Den utgör en del av vår själ och därifrån utgår varje onsdag året om
löpträning för ungdomar och föräldrar. Sedan 1995 arrangerar TFK i samarbete med
Hanvikens SK Bollmoraloppet. Efter säsongen 1997 kunde vi idrottsligt se tillbaka på
ett mycket bra år. Våra 12-14 åringar blev vid distriktsfinalerna tredje bästa klubb efter
Tureberg och Hässelby och vid ungdoms-SM i Enköping hade vi med tre ungdomar, som
alla var i final. Bäst gick det för Nisse Stavenberg, som kom tvåa på 1500m hinder för P15.

Ny klubbstuga

I samband med att kommunen skulle förbättra förutsättningarna för tyresögymnastiken kom var våra dagar i Bollmorahallen att vara räknade. Vår förträffliga lokal blev förråd för en gymnastikmatta! En tröst i bedrövelsen blev att vi tilläts uppföra en klubblokal på Trollbäckens IP. Med hjälp av föreningens föräldrar och Henkas ledarskap stod detta bygga klart i september 2000.

Styrelserna
Den första styrelsen efter klubbildandet innehöll 8 personer, en blandning av vuxna och
ungdomar. Antalet styrelseledamöter sjönk efter hand och från 1990 bestod klubbstyrelsen
av endast tre ledamöter för att sedan öka igen. Vid årsmötet 1997 var antalet styrelseledamöter sju ordinarie. Ordförande 1983-84 var Sara Blume, 86-87 Torolf Henriksson, 88-89 Valdemar Ring, 90-92 Erik Nordström, 93-97 åter igen Torolf Henriksson. Mellan åren 98-03 Bernt Vestlund och från 2004 Elvira Kaneberg Jan-Erik Nordström har under alla år varit kassör.


Tyresö september 2004

Jan-Erik Nordström

Uppdaterad: 18 MAJ 2008 20:18 Skribent: Katarina Jevall Liljegard

Har ni spikskor som ni inte behöver längre och vill skänka till klubben är vi otroligt tacksamma!

 

Ni har väl betalat in  medlemsavgiften!        

Medlemsavgift 2021

 

 

 

 

Postadress:
Tyresö FK - Friidrott
Box 212
13527 Tyresö

Kontakt:
Tel: 0703709344
E-post: This is a mailto link

Se all info