Hoppa till sidans innehåll

Historik


Uddevalla skyttegille i historiskt sammandrag.

Uddevalla skyttegille bildades 1854 och kom att delvis uppgå i skarpskyttekåren, vid dess bildande 1860.

Man skrev vid bildandet: Uddevalla skarpskyttekår/Uddevalla skyttegille. Namnet ändrades 1861 till Uddevalla skarpskyttecorps.

En kuriositet i medlemsmatrikeln av 1860, är att, Charles Sahlberg står som första namn,inskrivningsår:1855,han var född. 27)—30.

Således en medlem i U-a skyttegille, och måste räknas som, den äldste medlemmen. Tävlingsskytte för U-a skyttegille sker även under den tid gillet ingår i skarpskyttekåren, både före och efter, och fram till, Anno Dazumal. Borgmästare har haft en betydande roll i skyttets historia, även Häradshövdingar har haft betydande styrelseposter.

Herr Borgmästaren och tillika R.V.O. Michael Koch, hade kallat till möte den 13/12,Luciadagen,1860,i rådhusets stora sal, där han höll ett tal om nödvändigheten om ett starkt försvar samt att det borde ske i fosterländsk anda i form av en skarpskyttekår.

Ett åttiotal skrev på uppropet, militära befäl utsågs, Chef och Instruktör var löjtn. Carl Nycander, Vice .häradshövding. Rosenqvist, vidare rektor Rodhe, regementssekr Möller, handl .Wallström, Samuelsson, J.A. Fryckberg, Samtliga medlemmar i U-a skyttegille ingår inte i skarpskyttekåren. 1886 har man ansökt hos Konungens befallningshavare om namnet, Uddevalla skyttegille, vilket godkändes, man har dock två Ordf .fram till Dec.87 då skarpskyttarnas historia är till ända, och Sveriges försvar är starkt, och förhållandet till utrikes makter är gott. Häradshövdingar har varit med från 1860,och fram till 1900, först Rosenqvist sedan B.R.Laurell. Evert Nyberg, F.Hegard, N.V. Zweibergk. 1899 kommer Borgmästaren Sixten Neiglick, att avlösa N.V.Zweibergk på ordförandeposten, vilket får till följd att skyttet får en fart som aldrig förr, man inregistrerar 126 medlemmar första året.

Det kan synas märkligt, att det plötsligt kan finnas över 100 skyttar, när U-a skyttegille endast har en handfull,1899,en förklaring är; att det fanns skyttebanor på fler platser än ‘Sältorna’ en mekanisk skjutbana fanns på ‘Krokska Tomten’ en skyttepaviljong på Kålgårdsberget, där f.övr. en av stadens vattenreservoarer låg,(1.600 000.lit.) vidare idkade man s.k. kammarskytte i en av stadens stallar, beläget söder om Lancasterskolan.

Skyttar fram till 1900 som varit framstående voro: E.Tldholm, Statens skyttemärke i Guld. A.W.Rydholm, guld o silverskytt, Törnsten Guld, C.Winberg, Arthur Max Koch, C.W.Oollander, E.Hedlund guldskytt, W.E.Thorburn, Albin Ölund, Svante Natt o Dag. Oscar Gomer Swahn, statens skyttemedalj i Guld 1865 och 84, efter 1900,tävlar Swahn för annat skyttegille i Sthlm. Tillsammans med sin son Alfred tävlade i London 1908, han vinner guld på 300.m.i Stockholmsolympiaden 19l2, sista tävling 1913.

Mest meriterade chef: Oscar Hultman, Löjtnant, Riddare av Kejserliga Franska hederslegionen, innehavare av Guldmedalj för tapperhet i fält, samt fransk silvermedalj.

Meste meriterad medlem: Charles Sahlberg, inskriven 1855.

Den företa egentliga skyttebanan låg på W. Thorburns mark, och man sköt mot Skansbergets fot, redan före skarpskyttekåren bildande 1860, betänkas bör, att äldste medlemmen Charles Sahlberg var bokhållare för W. Thorburn.

 

 

 

Uppdaterad: 18 MAR 2011 18:39 Skribent: Gunnar Olofsson

Postadress:
Uddevalla Skg - Skyttesport
Martin Sahlbring, Samneröd 115
45134 Uddevalla

Besöksadress:
Samneröd 115
45134 Uddevalla

Kontakt:
Tel: 0736418545, 0709812319
E-post: This is a mailto link

Se all info