Hoppa till sidans innehåll

Om Barn och Ungdom


Drygt hälften av klubbens medlemmar är barn och ungdomar som regelbundet deltar i någon form av organiserad träningsverksamhet.

Vår målsättning med barn- och ungdomsverksamheten är att introducera tennissporten på ett lekfullt men ändå professionellt sätt samt att därefter bedriva en tränings- och tävlingsverksamhet som är så bra och så intressant att många barn och ungdomar stannar kvar i klubben och därmed också varaktigt väljer tennis som sin sport.

Tennis är en tävlingsidrott. Det innebär inte att alla som spelar tennis behöver ha ambitionen att bli en elitspelare - samtidigt vill vi möjliggöra för dem som själva vill att bli så bra de kan och även "bli bäst i Sverige". Samtidigt arbetar vi för att öka antalet tävlingsspelare i klubben. Vi vill också att samtliga spelare i vår barn- och ungdomsverksamhet skall utvecklas så bra att de lär sig hela tennisspelet inklusive matchmomentet.

Basen i hela klubbverksamheten är våra tennisskolor. Här erbjuder vi en grundutbildning i tennis för barn och ungdomar ända ifrån förskoleåldern upp till dess att de börjar gymnasiet. De spelare som har hög ambitionsnivå och vill mer med sin tennis har också möjlighet att gå vidare i klubbens utvecklingsprogram för tävlingsspelare. För de som bara väljer tennisen som motionsform finns det goda möjligheter till fortsatt tennisspel längre upp i åldrarna.

Barn- och ungdomsverksamheten är indelad fyra olika steg. Första steget är minitennisskolan och vänder sig till barn i åldrarna 6–8 år. Därefter följer i tur och ordning stegen mellantennisskola, tennisskola och matchskola. Beroende på ålder och utvecklingstakt slussas spelarna vidare genom de olika stegen.

Gemensamt för alla grenar i verksamheten är att vi försöker hålla en hög kvalitet i alla de aktiviteter som vi genomför. Därför är våra ledare utbildade och har också i regel specialkompetens inom just sitt speciella verksamhetsområde.

Inom Ullevi Tennisklubb har vi en egen träningsfilosofi, "Ullevimodellen", som löper som en röd tråd igenom hela barn- och ungdomsverksamheten. Vår filosofi vilar på den Vision och Värdegrund("Baslinjen")samt Färäldraguide vi arbetat fram under de senaste åren - dessa dokument finns att ladda ner från klubbens hemsida

Uppdaterad: 20 FEB 2012 16:48

Postadress:
Ullevi TK - Tennis
Smålandsgatan 2
41139 Göteborg

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: [saknas] Information

Se all info