För ungdomar som vill lära sig segla jolle. Seglarskolan är en åldersblandad grupp med flickor och pojkar tillsammans. Vanligast är att man börjar i seglarskolan när man är 9-14 år. Har du frågor så kontakta segelskoleansvarig Karl-Åke Ragnarsson 070-5871494 eller This is a mailto link

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas