Hoppa till sidans innehåll

Allmän information


Att ägna sig åt konståkning som idrott är kul! För att konståkningen, träningarna och även tävlingarna skall bli enklare att förstå har vi samlat information som förklarar och förtydligar vissa delar inom konståkningen på denna sida. Med rätt information kan konståkningen och dess utövande bli ännu roligare – både för åkare och för föräldrar!

 

Skridskor

När man åker konståkning är det viktigt att ha en bra skridsko. Under tiden i skridskoskola eller som nybörjare ställs inga krav på att åkaren skall ha speciella konståkningsskridskor, men för åkarens skull är det bra att skridskon är av god kvalitet. Det är framför allt viktigt för att inte skada åkarens fötter och vrister, men även för att åkaren inte skall tappa intresset för konståkningen. När man står några centimeter ovanför isen på en smal skena belastas vristen hårt och därför är det viktigt att vristen stöds av en sko med stadigt och stabilt skaft. En ”vanlig” skridsko, som kan köpas i sportaffärer, blir snabbt mjuk i skaftet och förlorar därför förmågan att hålla vristen rak och stabil. Med en ”riktig” konståkningsskridsko är det lättare att lära sig grunderna inom idrotten. Det vore tråkigt om åkarens intresse för konståkning gick förlorad på grund av dåliga skridskor, så därför kan det vara värt att tidigt satsa på kvalitet.

Riktiga” konståkningsskridskor säljs genom ett fåtal återförsäljare i Sverige.  Nya konståkningsskridskor av god kvalitet är dyra, men de har ett gott andrahandsvärde om de är i bra skick. Det finns ett antal köposälj-sidor på Facebook, samt man kan hitta på Blocket och liknande. Vi försöker arrangera en ”bytarkväll” vid säsongsstart då det ges tillfälle att köpa såväl begagnade skridskor som dräkter. Begagnade skridskor säljs även av vissa återförsäljare. Vill ni ha ytterligare råd och tips om skridskor går det bra att rådfråga någon av tränarna.

 

Slipning

Förutom att skridskon skall vara hård och stabil så måste även skenan vara av god kvalitet och välslipad. Vi har möjlighet att slipa våra skridskor mot ersättning hos Erik Lindström i Ersmark. Om ni behöver slipa ett par skridskor ringer ni till Erik och kommer överens om en tid när ni kan komma dit. Han slipar medan ni väntar. Eriks telefonnummer är 070-3335929. Svarar han inte så skicka ett SMS så hör han av sig så fort han kan. Slipningen kostar 80 kr och betalas till Erik vid slipning.

 

Hjälm

Hjälm är obligatorisk för alla åkare oavsett ålder till åkaren klarat ett särskilt test. Därefter är det föräldrarna som bestämmer om åkaren får ta av sig hjälmen eller ej. Det är självklart att åkaren kan fortsätta använda hjälm efter klarat testet. Huvudskydd räknas ej som hjälm men är lämpligt att använda efter att hjälmen tagits av.

 

Halsskydd

Det är inte obligatoriskt med halsskydd.

 

Träningsgrupper

Det är tränarna som delar in åkarna i de olika träningsgrupperna. Framför allt är det åkarnas åkskicklighet som avgör vilken grupp de kommer att tillhöra, men kriterierna kan variera beroende på underlaget av åkare. Det kan även förekomma en del omgrupperingar under säsongens gång.

 

Tränare

Varje träningsgrupp har en gruppansvarig tränare, som har det yttersta ansvaret för gruppen. Det kan förekomma att någon av de andra tränarna gör ett gästspel i gruppen vid behov, eller för att åkarna ska lära känna klubbens övriga tränare och tvärtom.

 

Markträning

Förutom isträning kompletteras träningen av markträning. Då tränas koordination, styrka, smidighet och konståkningsmoment i gymnastiksal eller i omklädningsrummet. Denna typ av träning är lika viktig som isträningen för utvecklingen av åkaren. Inför varje säsong meddelas varje träningsgrupp om och när markträningen äger rum.

Issäsongen börjar vanligtvis med ett upptaktsläger i slutet av sommaren och avslutas med en strålande isshow i mars/april. Under den tid av säsongen då det inte finns is på Noliahallarna har vissa av träningsgrupperna markträning. Tränarna meddelar respektive träningsgrupp om när och var denna markträning kommer att äga rum.

 

Tester

För att få möjlighet att tävla och få tävla med andra åkare som är ungefär lika duktiga måste åkaren genomgå vissa tester. Det är tränaren som bedömer när det är aktuellt för en åkare att genomföra testerna och meddelar då åkaren och dess föräldrar. Umeå KF betalar alla tester som utförs i Umeå. I vissa fall, till exempel då det är problematiskt att få domare till Umeå, kan klubben även betala för tester utförda på annan ort än i Umeå.

Testsystemet som används inom konståkning består av två olika delar: friåkningstest och basictest. Dessa testas separat. För att klara testerna måste man ha godkänt på de olika moment som ingår i testet. I friåkningstestet ingår piruetter och hopp och i basictestet ingår olika stegsekvenser. Den första testnivån som åkaren genomgår är det så kallade tävlingstestet. I testet ingår till exempel att man skall klara av flygskär, piruett på en fot och treavals. Tävlingstestet bedöms av tränare med utbildning lägst nivå 2B. Högre testerna utförs inför särskilda domare, som innehar en speciell utbildning. Läs mer om tester på Svenska Konståkningsförbundets hemsida.

 

Att börja tävla

För att få börja tävla krävs det att åkaren klarat av tävlingstestet. Det är tränaren som avgör när åkaren bör börja tävla samt vilken tävling som kan vara lämplig att starta med. När man börjar tävla behöver åkaren en passande tävlingsdräkt. I samspråk med åkare och föräldrar föreslår tränaren en lämplig sådan.

 

Program

När åkaren skall börja tävla måste den ha ett tävlingsprogram samt passande musik. Inom klubben finns det duktiga tränare som sammanställer program och väljer ut musik. Kostnaden för nytt program och även ändringar i program ingår i säsongsavgiften. Däremot åligger det åkaren/föräldern att dokumentera programmet, så att åkaren minns programmet även under den kommande säsongen. Denna dokumentation kan förslagsvis ske genom videofilmning. Det nya programmet introduceras vanligtvis på en extraträning då tränaren går igenom de olika sekvenserna i programmet. Under ordinarie träningstid får sedan åkaren möjlighet att träna på sitt program.

 

Tävlingar

Tävlingslicenser och tävlingsavgifter ingår i säsongsavgiften. Däremot ingår inte resekostnader i samband med tävling utanför Umeå. Tränarna föreslår aktuella tävlingar för åkarna samt samråder med styrelsen om deltagande vid de olika arrangemangen.

 

Inför varje tävlingssäsong presenteras säsongens tävlingskalender. Anmälan sker till den tävlingsansvarige, som sedan i sin tur anmäler klubbens alla tävlande till aktuell tävling. Umeå KF kan aldrig garantera att de åkare som klubben anmäler får starta i tävlingen, då arrangören för respektive tävling har ett begränsat antal tävlingsplatser vilket är reglerat av Svenska konståkningsförbundet. Om någon åkare, på eget initiativ, vill delta i tävlingar utöver de som tränaren föreslår får åkaren svara för alla avgifter själv. För att åkaren skall kunna anmäla sig till en tävling måste dock anmälan godkännas av klubben, även om klubben inte planerar att åka på aktuell tävling. Vid avanmälan till tävling, då sjukdom eller skada inte förekommer avanmälan, står åkaren för eventuella avgifter som inte återbetalas till klubben.

 

Inför varje bortatävling utses en ansvarig tränare, som tar hand om åkarna under tävlingsdagen/dagarna. Ibland kan det även bli aktuellt med övernattning i samband med bortatävling. I möjligaste mån försöker vi, eller arrangerande klubb, ordna ett billigt boende för våra åkare vid ett sådant tillfälle.

 

Arbetsinsatser

För att vi skall kunna ha de relativt låga avgifter som Umeå KF har innebär det att åkarnas föräldrar måste ställa upp vid olika arbetstillfällen och vid försäljningar. Varje familj måste ställa upp vid några arbetspass per säsong. Dessa arbetspass kan exempelvis innebära att ”arbeta” i garderob vid universitetshögtid.. Försäljningar en till flera gånger per år efter styrelsebeslut, baserat på behov enligt budget. Föräldrar till tävlingsåkare arbetar även under de en-två tävlingar som klubben arrangerar. Därtill är det obligatoriskt för alla familjer att hjälpa till under vårens årliga, och spektakulära, isshow.

 

Försäkringar

Du som är aktiv i en förening som ingår i Svenska Konståkningsförbundet omfattas av en olycksfallsförsäkring.

Försäkringen ger dig ett bra grundskydd, till exempel om du råkar ut för en skada under träning, och är framtagen i samarbete med ditt förbund.

Här hittar ni information om Konståkningsförbundets licensförsäkring. 

Folksams information: 
http://www.folksam.se/forsakringar/idrotta/idrottsforbund/konstakning

 

Övrigt

När en åkare är sjuk eller inte kan närvara vid ordinarie träning meddelas detta till åkarens tränare via mejl eller telefon.

Vid sjukdom/skada som föranleder en sammanhängande frånvaro från träningen i minst 1/3 av terminen, kan en reducering av avgiften sökas. Läkarintyg (på vårdnadshavarens bekostnad) krävs.

Om föräldrar, syskon eller kompisar vill närvara under isträning skall de alltid sitta på läktaren under träningen. Det är sålunda inte tillåtet för föräldrar, syskon eller kompisar att vara i något av de bås som finns i anslutning till isen – varken före, under eller efter träning. Föräldrar skall inte heller vara i omklädningsrummen då åkarna byter om inför eller efter träning.

 

För att nå alla föräldrar och åkare med aktuell information läggs så mycket information som möjligt ut på vår hemsida. Det ligger således på varje familjs ansvar att regelbundet besöka hemsidan för att ta del av vad som informeras. Givetvis går det bra att fråga tränarna eller någon i styrelsen om det är något som är oklart och som behöver förtydligas.

 

 

Uppdaterad: 27 APR 2019 16:26 Skribent: Maria EI

Postadress:
Umeå Konståkningsförening - Konståkning
Signalvägen 3
90322 Umeå

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info