Hoppa till sidans innehåll

Policy


Föreningens övergripande målsättning är att bedriva konståkningsverksamhet i enlighet med Umeå KFs verksamhetside i syfte att tillhandahålla så goda utvecklingsmöjligheter som möjligt, såväl socialt som idrottsligt, för den enskilde utövaren, utifrån dennes förutsättningar, behov, målsättningar och vilja. Då verksamheten i huvudsak är inriktad mot barn och ungdomar är dess fostrande funktion central, och ledstjärnor i detta är socialt ansvar samt prestationsglädje:

 

Socialt ansvar

 Verksamheten skall präglas av en öppen positiv anda och gemenskap. Stor hänsyn skall tas till att barn och ungdomar utvecklas och mognar olika snabbt samtidigt som deras ambitionsnivå kan variera över en tid. Att glädjas med, och att stötta, varandra är centrala inslag i en verksamhet där alla ska ha en självklar plats.

 

Prestationsglädje

 Verksamheten skall medverka till en aktiv och meningsfull fritid genom att fokusera det lustfyllda i att prestera, inte prestationen i sig. Glädjen i att träna, tävla och så vidare är överordnad utfallet/resultatet, därigenom gör de aktiva erfarenheter vars nytta vid varje givet tillfälle överstiger prestation.

 

Organisation och ansvarsfördelning

Föreningens verksamhet, liksom huvuddelen av den svenska idrottsrörelsen, baseras på ideellt arbete. Det innebär att det grundläggande ansvaret för ovanstående målsättning åvilar alla berörda inom sektionens verksamhet, föräldrar/anhöriga, aktiva och tränare.

 

Styrelsen ansvarar för Umeå KF´s åtaganden och verksamhet, samt för att aktivt arbeta för verksamhetens bästa och för att förbättra villkoren för verksamheten. Styrelsen fattar samtliga principiella beslut, ordförande och kassör kan fatta operativa beslut men då föreligger redovisningsskyldighet gentemot styrelsen.

 

Tränarna fungerar som ledare och förebilder för de aktiva och har också ansvar för att verksamheten bedrivs enligt ovanstående, för verksamhetens fostrande funktion samt för att utveckla de aktivas kunskaper inom konståkning. Detta ansvar innefattar all tränings- och tävlingsverksamhet, samt kringaktiviteter som uppvisningar med mera. Här inbegrips även sådant som tester och sammandrag för de aktiva, men också tränarutbildning och andra utvecklingsinsatser, föräldrakontakter etcetera. Även om tränarna ersätts enligt den taxa som styrelsen beslutar, så innefattar tränarnas roll stora ideella inslag.

 

Skillnaden mellan operativt och principiellt ansvar innebär i korthet att tränarna föreslår, styrelsen beslutar.

 

Aktiva ansvarar för att genom sitt deltagande sträva gentemot de övergripande målsättningarna, i första hand genom att efterleva och praktisera de gemensamma överenskommelser som träffas mellan de aktiva och tränarna. Centralt är att man deltar på samma villkor som alla andra. Rent konkret innebär det att man förväntas bistå med samma insatser, och kan förvänta sig samma insatser, som alla andra, och som är rimliga att alla andra kan förvänta sig.

 

Föräldrar ansvarar för att genom sitt agerande delta i och stötta föreningens verksamhet i relation till dess övergripande målsättningar. Centralt är att man deltar på samma villkor som alla andra. Rent konkret innebär det att man förväntas bistå med samma insatser, och kan förvänta sig samma insatser, som alla andra, och som är rimliga att alla andra kan förvänta sig.

Uppdaterad: 27 APR 2019 16:18 Skribent: Maria EI

Följ oss på Facebook:

facebook

 

SISU_Webb_Banner_170X170_samverkan

 

VK_227x154 2

 

 

 

Länsförsäkringar

 

 

 

 

 

 mk

 

 

cf22

 

 

qw

 

ki

 

nk

Postadress:
Umeå Konståkningsförening - Konståkning
Signalvägen 3
90322 Umeå

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info