Hoppa till sidans innehåll

Verksamhetsberättelse 2019/2020


 

Umeå Konståkningsförening
Verksamhetsberättelse 2019/2020

Organisation

Styrelsen har under verksamhetsår 2019/2020 varit sammansatt som följer:
Ordinarie ledamöter
Daniel Annelind Ordf
Elin Norlin Wingfors Vice ordf
Maria Ekman Sekr
Corinne Törnqvist Kassör
Ulrika Kenarsary
Angelica Ferdén
Christel Lindmark
Lena Granberg
Tomas Björnerbäck Suppl
Nathalie Söderlind Suppl

Styrelsen har under året genomfört månadsvisa, protokollförda styrelsemöten men även utvärderings- och planeringsmöten. Ord/vice ordf har också genomfört möten med tränarna. Till organisationen hör olika kommittéer/grupper, inom vilka ett stort arbete sker, exempelvis tävlingskommittén och isshowgruppen. Föreningen har även deltagit i brukarrådet för Dragonhallen och deltagit i MNKF´s årsmöte.

Föreningen har kontinuerligt växt och inför säsongen skrevs kontrakt med en heltidsanställd tränare, Lorelei Murphy från Canada, som påbörjade sin anställning i Augusti 2019. Under säsongen har styrelsen arbetat med att skapa en organisation, struktur och arbetssätt utifrån att föreningen har en heltidsanställd tränare.

Beroende på hög arbetsbelastning för styrelsemedlemmarna har den sportgrupp som planerats inte startats. Dock har regelbundna möten hållits mellan styrelsemedlemmar och tränare.

Föreningens ekonomi

UKF har under åren strävat efter en budget i balans.
Trots inställd isshow har föreningen lockat ett flertal nya sponsorer. Försäljning av olika produkter har utförts. Kostnaderna har hållits i nivå med budget under hela säsongen.
Coronapandemin påverkade det ekonomiska utfallet negativt. På grund av kortare issäsong tappades en del planerade intäkter i form av LOK-stöd. Likaså innebar den inställda isshowen ett stort tapp på intäktssidan. En swishkampanj startades, vilken delvis kompenserade för förlorade intäkter. Tack vare gediget arbete av ett flertal styrelsemedlemmar har föreningen klarat coronakrisen hittills förhållandevis bra, om än med viss oundviklig ekonomisk förlust. Tillgängliga bidrag har sökts enligt gängse regler, och vissa av dessa har också föreningen erhållit.

Tävling/Träning

Fram till och med Coronakrisen har föreningens verksamhet under året varit stabil. UKF erhöll fortsatt Elitlicens för säsongen och ytterligare en säsong framåt, efter ett gediget arbete att uppfylla SKF´s krav.
UKF har under året tränat i Dragonhallen, med bra träningstider för våra träningsgrupper, cirka 100 åkare, på is och mark. Markträningen har bedrivits i lokalerna invid ishallarna.
Under säsongen har föreningen representerats av en åkare i Elitserien samt flertalet åkare i olika åldersklasser i A-serien. Vidare har vi haft ett stort antal klubb- och stjärnåkare som representerat föreningen på tävlingar i norrlandsregionen. Totalt har föreningen haft drygt 50 tävlingsåkare. Våra tävlingsåkare har även deltagit i sammandrag som anordnats i distriktet. Vi har också bedrivit konståkningsskola och skridskoskola med cirka 50 respektive 60 barn. Ett stort antal nya åkare erbjöds plats i båda ”skolorna” under säsongen.
Föreningen har under året arrangerat tävlingarna Umeskäret (klubbtävling i Nov -19) och Björkcupen (A-tävling i Feb-20) samt ett Elitläger (Sept -19). I samband med Umeskäret ordnades domarutbildning steg 1. Under hösten ordnades tränarutbildning steg 1A med sju deltagare från föreningen. Föreningen har erbjudit ett testtillfälle och många åkare har avancerat i tävlingsklasserna.
Under eftersäsongen har föreningen erbjudit markträning där deltagarna utifrån nivå och behov erbjudits att välja olika träningsmängd och träningstid. Träningen har skett utomhus vid Vildmannahallen samt Gammlia friluftsområde och motionsspår.
Alla grupper har erbjudits möjlighet till grupp- och individuell fotografering. Julavslutning och uppvisningen Umepiruetten för icke tävlingsåkare, har öppnat för familjer och andra intresserade att ta del av åkarnas färdigheter i de nogsamt inövade programmen.
Tyvärr fick isshowen inställas och issäsongen förkortades pga coronasituationen. Ett planerat testtillfälle samt tränarutbildning steg 1B ställdes tyvärr också in.

Utveckling


Under verksamhetsåret har träningarna utvecklats med fysträning som en mer integrerad del av träningen. Detta är även i linje med Förbundsutvecklingsplan för 2020-2026 som Svenska konståkningsförbundet arbetar med.
Under säsongen har sju tränare deltagit i tränarutbildning steg 1A och två stycken har gått steg 2A. Det har varit roligt att se våra unga tränare utvecklas i sina roller, där de tar mer och mer ansvar.
Ett nytt resultatberäkningssystem infördes på tävlingar inför säsongen. Då vi även fortsatt ville ha möjlighet att arrangera tävlingar deltog tre personer från tävlingskommittén i olika arrangörsutbildningar under hösten. Vi har inte hittat några kandidater i föreningen som varit intresserade av att gå domarutbildning under säsongen, men ett flertal fick frågan.
Under upptaktslägret i augusti jobbade åkarna kring värdegrundsfrågor tillsammans med SISU idrottsutbildarna. Vi har sedan under hela säsongen fortsatt att jobba enligt föreningens 4 värdeord: HÄNSYN, UTVECKLING, GLÄDJE och GEMENSKAP = HUGG.
Vi har tyvärr inte haft resurser för att ordna föräldrautbildning under säsongen, men föräldramöten hölls i flertalet grupper under hösten 2019.


Maria Ekman
Sekreterare Umeå Konståkningsförening


Daniel Annelind
Ordförande Umeå Konståkningsförening

 

Uppdaterad: 19 OKT 2020 09:09 Skribent: Maria EI
Epost: Adressen Gömd

Följ oss på Facebook:

facebook

 

SISU_Webb_Banner_170X170_samverkan

 

VK_227x154 2

 

 

 

Länsförsäkringar

 

 

 

 

 

 mk

 

 

cf22

 

 

qw

 

ki

 

nk

Postadress:
Umeå Konståkningsförening - Konståkning
Signalvägen 3
90322 Umeå

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info