Hoppa till sidans innehåll

Alkohol och Drogpolicy


Unnaryds Dragkampsklubb bildades 1980. Utvecklingen för klubben har ständigt gått framåt vilket inte minst märks på vår egen träningslokal, som både våra ungdomar och seniorer flitigt använder. Dessutom har vi en fin tävlingsarena där vi arrangerar tävlingar på elitnivå och i klubblokalen finns alla medaljer och priser vi erövrat både i Sverige och utomlands.

Naturligtvis anser Unnaryds Dragkampsklubb att man inte kan eller ska förena idrott med doping/droger eller alkohol.

 

Mål med policyn:

  • Att klart ta avstånd från all form av doping
  • Ej tillåta alkohol till någon under 18 år
  • Uppmana alla medlemmar att inte nyttja tobak eller snus
  • Uppmana att tränare/ledare fungerar som bra förebilder
  • Aktivt verka för att förmedla en positiv hälsobild till alla medlemmar dvs. kostens, motionens och vilans betydelse för ett hälsosamt liv.

 

Kontaktperson Styrelsen kommer att ge förslag om kandidat till varje årsmöte, som blir beslutande 1 år i taget.

 

Förankring I januari varje år skickas medlemsavgifts-avier ut till alla medlemmar och då bifogas kopia på policyn. Dessutom kommer policyn sitta väl synlig på anslagstavlan i träningslokalen.

 

Uppföljning Inventering om hur policyn efterlevs görs av styrelsen kontinuerligt under året. Detta ligger sedan till grund för en rapport som redovisas på årsmötet. Ansvar för detta har styrelsen och kontaktpersonen tillsammans.

 

Festarrangemang Om Unnaryds Dragkampsklubb står som värd för något som helst festarrangemang kommer alkohol till personer under 18 år inte att serveras eller nyttjas. Sker detta så kontaktas föräldrar eller annan berörd person.

 

Träning/Tävling I samband med träning/tävling är det inte tillåtet med alkoholintag.

 

Narkotika/Doping Klubben tar helt avstånd från all sorts doping och narkotikamissbruk. Om det skulle uppdagas något fall, måste styrelsen direkt aktivt arbeta för att vederbörande får hjälp.

 

Tobaksbruk I träningslokalen och klubblokalen gäller rökförbud. Information ska ges om nikotinets negativa påverkan på kroppen vid något medlemsmöte under året. Dessutom ska styrelsen arbeta aktivt för att sprida kunskap om en sund hälsa t ex. föreläsningar.

 

Sammantaget bild att Unnaryds DK på detta sätt arbetar aktivt för att våra ungdomar och andra ska ha en meningsfull och rolig sysselsättning i en sund och hälsosam miljö, där alla vuxna är positiva förebilder.

För detta krävs att policyn i klubben diskuteras återkommande av styrelse och medlemmar för att på det sättet hållas levande.

Uppdaterad: 30 JUN 2013 21:03 Skribent: Lovisa Persson

Postadress:
Unnaryds DK - Dragkamp
Snickaregatan 3
31451 Unnaryd

Besöksadress:
Snickaregatan 3
31451 Unnaryd

Kontakt:
Tel: 0738425194
E-post: tomas_88eatsyou@hotm...

Se all info