Hoppa till sidans innehåll

Användarnas frågor inför EPi-uppgraderingen


Kommer vi behöva förbereda oss på något sätt inför uppgraderingen?

I och med den uppgraderingen så kommer Design version 1.0 att försvinna. Vi rekommenderar nu därför samtliga föreningar och förbund som fortfarande använder sig av version 1.0 att ändra detta till version 2.0. 

Skulle man inte ändra version så kommer er sida fortfarande att fungera efter uppgraderingen i och med att samtliga sidor kommer uppdateras till nya versionen "Responsiv version 2013" per automatik. Dock så rekommenderar vi er att ändra version i förväg för att ni ska kunna bekanta er med version 2.0 innan vi uppgraderar EPi-version.

För att ändra till version 2.0 gör enligt följande: 

  1. Logga in på föreningen (eller förbundets) IdrottOnline-sida. 
  2. Gå in i redigeraläget genom att klicka på "Redigeraläge" i inloggningsrutan. Är ni redan inloggad så klicka på hänglåset för att komma åt knappen "Redigeraläge".
  3. Markera huvudsidan i strukturträdet till vänster och klicka därefter på "Redigera". 
  4. Klicka på fliken "Design". 
  5. Under "Designstruktur" så väljer man "Design 2.0". 
  6. Klicka därefter på "Spara och publicera". 

Skulle er organisation ha version 1.0 och ha egen CSS på sidan så bör ni uppdatera till version 2.0 och ändra CSS:en innan uppgraderingen. 

Visa svar


Dölj svar


Ändras strukturen på något sätt eller kommer det fungera som tidigare?

Strukturen kommer ändras i redigeraläget. ImageVault kommer även att försvinna och istället kommer det komma ett nytt mediahanteringsverktyg. Du kan läsa mer om strukturen och mediahanteringen i våra manualer

Visa svar


Dölj svar


Kommer man få fler olika boxar att välja mellan?

Tidigare har man kunnat välja mellan 8 olika boxlayouter och maximalt kunnat ha 10 stycken boxar på hemsidan. Efter EPi-uppgraderingen så kommer man kunna välja mellan 12 olika boxlayouter och man kommer maximalt kunna ha 16 stycken boxar på hemsidan. 

layouts

Visa svar


Dölj svar


Hur kommer utseendet för webbsidan förändras?

Alla hemsidor kommer att bli responsiva vilket resulterar i en förbättring av sidorna i t.ex. surfplattor, både ur ett editeringsperspektiv och ur ett besökarperspektiv. Nytt är också att man kommer kunna granska sin hemsida för att se hur det ser ut i mobilversion.
I desktopversion så kommer utseendet inte förändras märkbart för besökarna.
Man får dock möjlighet att lägga in innehåll till höger om hemsidan t.ex. för sponsorer. Möjligheten till fler olika boxlayouter kommer också finnas men annars så är grundutseendet detsamma som innan uppgraderingen. 

Visa svar


Dölj svar


Kommer uppdateringen påverka webbsidans SEO i någon utsträckning?

Sökmotoroptimering kommer att utvecklas och bli bättre för föreningarna. Under varje sida så kommer man kunna göra inställningar under fliken ”Sökmotoroptimering”. Där man lägga till en titel, sökord för sidan, beskrivning av sidan. Man kan även exkludera sidor från sökmotorer, vilket innebär att just den sidan inte visas när man gör en sökning på en sökmotor.  

Visa svar


Dölj svar


Kommer man kunna anpassa anslagstavlan och toppbilden för olika sidor?

Detta är redan i nuläget möjligt om man använder sig utav en egen CSS. Det kommer att vara möjligt även efter uppgraderingen men då behöver man som sagt skapa en egen CSS för att få den lösningen. 

Däremot så kan man ha en annan toppbild och annan information i anslagstavlan i sidtyperna som är arbetsrum. För detta så behöver man ingen egen CSS och den här funktionen fungerar redan i dagsläget.  

Visa svar


Dölj svar