Hoppa till sidans innehåll

ÅRSMÖTE tisdag 20 mars kl.19.00

Årsmöte tisdag 20 mars kl. 19.00

2018-02-20 11:58
Uppsala Handikappidrott (UH-Idrott) kallar till ÅRSMÖTE Tisdag den 20 mars 2018, kl. 19.00 Plats: Scandic Uppsala Nord, Gamla Uppsalagatan 50, Uppsala
 • Uppdaterad: 2018-02-20 12:23

ÅRSMÖTE

Tisdag den 20 mars 2018, kl. 19.00

Plats: Scandic Uppsala Nord, Gamla Uppsalagatan 50, Uppsala

Verksamhetsberättelse för år 2017 och föredragningslista för årsmötet bifogas. Förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för år 2017 finns tillgängliga på kansliet en vecka före årsmötet. Ärende: sedvanliga årsmötesförhandlingar, stipendieutdelning från Alf Göranssons Minnesfond.

 

Föredragningslista:

 1. Årsmötets öppnande,

 2. Fastställande av röstlängd för mötet

 3. Fråga om mötets behöriga utlysande,

 4. Fastställande av föredragningslista,

 5. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet,

 6. Val av 2 protokolljusterare och rösträknare,

 7. Styrelsens berättelser a/ verksamhetsberättelse för år 2017

b/ förvaltningsberättelse för år 2017

 1. Revisorernas berättelse,

 2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser,

 3. Fastställande av medlemsavgift (avser år 2019),

 4. Fastställande av a/ verksamhetsplan för år 2018

b/ budget för räkenskapsåret 2018

 1. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner,

 2. Information från valberedningen,

 3. Val av a/ ordförande för 1 år

b/ 3 styrelseledamöter för en tid av 2 år,

c/ 3 styrelsesuppleanter för en tid av 1 år,

d/ 2 revisorer jämte suppleanter för 1 år,

 1. Val av sektionsordförande:

a/ badsektionen g/ gymnastik/motion (vilande)

b/ boccia/curling h/ handikappridning (kontaktman)

c/ bowling i/ barn/ungdom-idrottsskola (vilande)

d/ bågskytte (vilande) j/ rullstolsdans (vilande)

e/ fotboll k/ basket

f/ friidrott l/ simskola

 1. Valberedning: en valberedning på 3 personer varav en sammankallande.

 2. Beslut om val av ombud till SDF-möten och ev. andra möten där föreningen ha rätt att representera med ombud.

 1. Övriga frågor

 2. Avslutning

Föreningen bjuder på förtäring efter årsmötet. VÄLKOMNA!

 

Skribent: Mikael Hammargren

  

 Uppsala Kommun Assistans

 

 

Alminia Personlig Assistans

 

 

  Frösunda LSS AB

Frösunda LSS AB

 

Olivia Personlig Assistans

 

Personlig assistans hos Humana

  

 

 Föreningskod U7

 

 

 

Postadress:
Uppsala Handikappidrott
Fyrishov, Idrottsgatan 2
75333 Uppsala

Kontakt:
Tel: 018-23 23 00
E-post: This is a mailto link

Se all info