Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2021


P.ga. den pågående pandemin kommer 2021 års årsmöte i UIF:s OL sektion att se mycket annorlunda ut. 
Vi har valt att inte försöka ge oss på ett digitalt möte utan kommer istället att hämta in medlemmarnas
ställningstaganden och kommentarer till de olika punkterna på dagordningen via ett word -dokument
som medlemmen fyller i.

Följande procedur/tidsplan gäller

 1. Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 7:e februari

 2. Den 8:e februari sänds årsmöteshandlingar ut via mail till samtliga medlemmar. Handlingarna
  ser i stort ut som vanligt och inkluderar dagordning, årsberättelse, verksamhetsplan, resultat
  och balansrapport, budgetförslag och eventuella motioner.
  Tillsammans med årsmöteshandlingarna skickas ett word-dokument ut där styrelsens och valberedningens
  förslag för de olika punkterna på dagordningen framgår. Vill du deltaga i årsmötet fyller du i dina
  ställningstaganden till förslagen (Ja/Nej) med eventuella kommentarer på avsedd plats i detta dokument
  och returnerar dokumentet till styrelsen.  Dokumentet skall vara styrelsen tillhanda senast den 21:a februari.  
  I och med att vi får ditt svar anses du ha deltagit i årsmötet.
 3. Efter den 21:a februari kommer ett ’årsmötesprotokoll’ baserat på de inkomna svaren att sammanställas.
  Skulle det i detta läge fortsatt finnas någon fråga som ej kunnat lösas kommer detta att behandlas under
  följande vecka. Målet är att till den 1:a mars ha ett årsmötesprotokoll att presentera för huvudstyrelsen.

Kommentar: Om du av någon anledning inte kan fylla i det utskickade word-dokumentet och/eller  returnera det via mail
kan undertecknad hjälpa till

 

På uppdrag av styrelsen
Janne Larsson

 

Uppdaterad: 25 JAN 2021 10:00 Skribent: Jan-Erik Larsson
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Upsala IF - Orientering
c/o Thomas Kampf, Gläntvägen 13B
75756 Uppsala

Kontakt:
Tel: 0760487007
E-post: thomaskampf.uppsala@...

Se all info