Hoppa till sidans innehåll

Henrik Boströms inlägg på Orienterare.nu


 

Kommentarer till Henrik Boströms inlägg på Orienterare.nu

 Henrik Boström (VD ORingen AB) har i ett inlägg på orienterare.nu ( tråd O-ringen 2020, daterat 2018-11-01 ) redogjort för 'Fakta i ämnet' när det gäller konflikten med Upsala IF runt Lunsen-kartan inför O-Ringen 2020 i Uppsala. Upsala IF:s OL-sektion vill genom nedanstående text bemöta vissa av de påståenden som görs i inlägget. Då Henrik Boströms inlägg f.n. inte kan ses på orienterare.nu (bugg i program enligt redaktionen) finns en en kopia att läsa här.

För att utnyttja UIF:s kartunderlag över Lunsen föreslog O-Ringen AB ett avtal där UIF erbjöds ersättning  med 400 000 kr  minus O-Ringens revideringskostnader. När Henrik Boström i sitt inlägg påstår att UIF tackat nej till 200 000 kr i direkt ersättning baseras detta på att han säger sig veta att Thomas Kampf kan göra revideringen åt O-Ringen AB för ca 200 000 kr och att det därmed skulle bli 200 000 kr över till UIF.

Thomas Kampf är visserligen UIF:are men han bedriver sin kart verksamhet i ett eget fristående aktiebolag.  UIF:s OL-sektion har ingen direkt påverkan på vilka jobb han åtar sig och till vilken kostnad.  Henrik Boström refererar till honom som UIF:s ’egen kartritare’. Detta är fel, Thomas ritar i egen regi åt Uppsala OL-allians och enskilda föreningar i Uppsala (UIF, Thor, Rasbo ). I fallet med Lunsen hade Thomas varit tydlig med att han inte åtar sig uppdrag från O-Ringen AB,  detta bl.a. på grund av att man gått bakom ryggen på UIF och slutit avtal med markägare i Lunsen där UIF har karträttigheterna samt inte tagit den naturhänsyn som han anser vara befogad.

För UIF:s OL sektion fanns alltså inte alternativet med en ’direkt ersättning’ på 200 000 kr som Henrik Boströms påstår i sitt inlägg. När sedan O-Ringen AB begärde in offerter från externa kartritare hamnade det vinnande alternativet för revidering på över 400 000 kr. Skulle UIF ha accepterat ORingens avtalsförslag enligt ovan skulle vi alltså ha blivit lottlösa. Som det hela har utvecklat sig har vi nu som en liten OL sektion ändå blivit överkörda och lottlösa eftersom O-Ringen AB valt att rita egen karta.

Slutsatsen blir att O-Ringen AB har förväntat sig att utan ersättning till UIF få använda en nyligen reviderad karta med ny norm som bortsett från döljbara lokala symboler håller nivå 1. Vid sidan av detta kan UIF komma att drabbas av ekonomiskt bortfall p.g.a avlysning av området från arrangemang samt den risk för begränsning i vår OL verksamhet som reservatsförvaltaren kan ställa vid ett ev. hårt slitage från två etapper ( 2 x 15 000 löpare ? ) i naturreservatet.

Boström har i samma inlägg berört de rättigheter och skyldigheter som en orienteringsklubb har. Beträffande kartor har vi rättigheter i enlighet med de riktlinjer som SOFT upprättat, se SOFT:s hemsida. Vi har också skyldigheter, såväl gentemot markägare och andra intressenter, som att iaktta de naturhänsyn som krävs, se även här SOFT:s hemsida. Däremot har vi inga skyldigheter mot O-ringen AB.

För övrigt hänvisar vi till den redogörelse som tidigare publicerats på vår hemsida ( läs här )

Upsala IF OL-sektion

 

Uppdaterad: 13 NOV 2018 17:31

Postadress:
Upsala IF - Orientering
c/o Thomas Kampf, Gläntvägen 13B
75756 Uppsala

Kontakt:
Tel: 0760487007
E-post: thomaskampf.uppsala@...

Se all info