Hoppa till sidans innehåll

Bockhornet 2011


Finalen i Bockhornet 2009-2011

Bockhornet avgjordes den 12 november i Storvreta kring elljusspåret med TC i Storvreta IKs caféteria. Segrare totalt i OL-delen blev Bengt Melin med Sören Winge som etappsegrare. Segrare totalt i PreO-delen blev Kjell Wallén som även vann etappen. Vädret var hyfsat, d.v.s. mulet utan regn men något kyligt med några plusgrader.

Deltagarna och hejarklacken samlades 09.30-10.00. Sammanlagt var vi 26 personer.

Efter utomhusövningarna vidtog dusch och ombyte varefter alla samlades i Cafeterian där buffé levererad av Lasses Spis och uppdukad av hejarklacken serverades. Buffén var riklig, närande och god enligt allas uppfattning eftersom ingen sa något annat. Därefter följde prisutdelning och diskussion om eventuella felaktigheter. De senare resulterade i att kontroll 6 ströks. Felaktigheterna innebar inte några förändringar i resultatlistan. Totalsegrarna fick en julbock i halm (PreO) och ett råbockshorn (OL) donerat av Kjell Wallén. Etappsegrarna fick varsitt par isdubbar

OL-DELEN
Bernt informerade de åtta OL-deltagarna att banan omfattade 22 numrerade kontroller som fick tas i valfri ordning. Häften av kontrollskärmarna var försedda med en bokstav. Bokstäverna bildade en rebus som innebar att om bokstäverna placerades i rätt ordning bildade de en ”mening”. Löste man rebusen räknades det som tre extra kontroller. Maxtiden var 90 minuter. Därefter skedde gemensam start.  Alla besökte alla 22 kontrollerna. Sju deltagare skrev ner rätt bokstav på alla elva kontroller som hade bokstav. En deltagare skrev ”I” istället för ”Å” på en kontroll vilket innebar att bara sju klarade rebusen. Beräkning av resultatet gjordes enligt resultattabellen. Handikapp beräknades ur förra årets resultat som kvoten mellan deltagarens löptid och snabbaste löptiden. De som inte var med förra året tilldelades handikapp enligt bedömd dagsform. Tävlingsledningen är stolt över handikappets konstruktion eftersom etappresultatet med Sören Winge som segrare tätt följd av Jan-Erik Larsson visar att även fotfolket har möjlighet att placera sig bra i denna typ av tävling.

Rebusen var ”Håkan o Bernt” eller ”Bernt o Håkan”.

Resultatlista OL-Bockhornet i Storvreta 2011-11-12

Namn

Handi-kapp

(1)

Antal kontroller

(2)

Tid

(3)

 Rebus

(ger tre kontrol-ler)

(4)

(3) dividerat med

(2) + (4)

(5)

(5) multipli-cerat med (1)

Place-ring

2011

Place-ring

2009

Place-ring

2010

Slutlig place-ring

Karl Göran

0,55

22

89.30

3

3,57

1,96

7

10

5

5

Jan-Erik

0,41

22

73.50

3

2,94

1,21

2

7

-

-

Bengt

1

22

42.20

3

1,69

1,69

4

3

3

1

Martin

0,97

22

51.40

0

2,34

2,27

8

-

4

-

Torbjörn

0,76

22

51.40

3

2,01

1,56

3

3

7

2

Maria

0,83

22

53.50

3

2,14

1,77

6

6

1

2

Katrina

0,99

22

44.00

3

1,76

1,74

5

1

-

-

Sören

0,51

22

58.40

3

2,34

1,19

1

5

8

4

 

ñ      Handikappet har beräknats utifrån resultatet i förra årets tävling. De som inte var med då har fått ett handikapp utifrån hur bra de är nu.

ñ      De som löst rebusen har fått tre kontroller extra vid den fortsatta beräkningen.

 

 

PreO-DELEN
Håkan informerade de åtta deltagarna att banan omfattade 10 kontroller plus två tidkontroller som skulle göras efter kontroll 10, d.v.s. sammanlagt 12 kontroller, och att handikappet i stort sett var som föregående år. Detta innebar att handikapp enbart gällde vid bestämning av sammanlagt resultat. Se tabell. Efter konfererande med Ulla-Britt bestämdes max-tiden till 90 min. Starten var gemensam vilket innebar att det blev en grupp om fyra-5 deltagare som gick gemensamt och resten som gick mer eller mindre enskilt. 


Sammanlagt vann Kjell hårfint före Ulla-Britt (33 respektive 32 rätt). Lika hårfint blev Kjell etappsegrare före Ulla-Britt (10 respektive 9 rätt).

Alla deltagare som hade varit med i tre etapper fick sammanlagt 28-33 rätt, d.v.s. skillnaden var hårfin. Det ger en eloge till handikappets konstruktion.

Etappresultat 3
Liksom vid etapp 2 förra året har inget handikapp utnyttjats vid beräkning av etappresultat.

Efter påpekande från Ulla-Britt tar det slutliga resultatet hänsyn till att kontroll 6 (definierad som V näsan, Ö delen) fått utgå eftersom det förutom två tydliga näsor fanns en eller två diffusa näsor på kartan inom ringen. Flera deltagare hade fel på kontrollen.

Tidkontrollerna fick vara kvar trots att definitionen var felaktig. Använd tid påverkade inte vem som vann eller blev tvåa.  Felet i tidkontrollernas definition har varit till betydligt större fördel för de mindre erfarna än för de erfarna (som med sitt bättre vetande blev förvirrade).

Deltagare

Σ TK1+2

sek

Σ rätt för kontroll  1-5, 7-10, TK1 och TK2

Place-ring

 

Deltagare

Σ TK1+2

sek

Σ rätt för kontroll    1-5, 7-10, TK1 och TK2

Place-ring

Annika B

68

7

6

 

Simon O + Niklas

31

7

5

Britt E

95

6

7

 

Birgitta S

85

8

3

Helene G

23

7

4

 

Kjell W

20

10

1

Monika L

104

5

8

 

Ulla-Britt W

20

9

2

 

Sammanlagt resultat OL. Etapp 1-3 (2009-2011)
Handikapp:
Tidsfaktor: Detta handikapp gäller tidkontrollerna och utnyttjades i etapp 2 förra året vid beräkning av sammanlagt resultat efter två etapper. Tidsfaktor har inte utnyttjats vid beräkning av sammanlagt resultat i år eftersom det inte påverkar ordningen på pallen. 
Tillgodo: Detta handikapp är lika med skillnaden vid föregående etapp mellan högsta antalet rätt och respektive deltagares antal rätt.  Det utnyttjades vid etapp 2 och utnyttjas även vid årets etapp.

Deltagare

2009

2010

2011

2009-2011

Place-ring

An-tal rätt

Σ TK

sek

 

Antal rätt + till-godo

Korrigerad tid

sek

 

Antal rätt

Till-godo

Antal  rätt

+  tillgodo

Σ antal rätt

+

tillgodo

 

Annika B

13

82

 

9+0

40

 

7

+1

8

30

3

Helene G

11

133

 

7+2

30

 

7

+3

10

30

3

Monika L

9

82

 

6+4

84

 

5

+4

9

28

4

Kjell W

13

32

 

9+0

34

 

10

+1

11

33

1

Ulla-Britt W

11

70

 

10+2

25

 

9

0

9

32

2

 

 

Deltagare en eller två etapper (ingen tidsfaktor eller tillgodo tas upp)

 

Antal rätt

Σ

TK sek

 

Antal rätt

ΣTK sek

 

Antal rätt

 

 

Åke W

12

42

 

9

57

 

 

 

Thomas K

12

95

 

10

39

 

 

 

Bodil K

11

95

 

10

72

 

 

 

Britt E

 

 

 

4

200

 

6

 

Jan-Erik L

 

 

 

10

65

 

 

 

Ulla W

 

 

 

4

180

 

 

 

Lise-Lott W

 

 

 

10

51

 

 

 

Simon O + Niklas 6 år

 

 

 

 

 

 

7

 

Birgitta S

 

 

 

 

 

 

8

 

                             

 

 

 

 

IMG_0545

Kjell Wallén får pris för etappseger i PreO.

Tur att Kjell håller igen lite med att bocka.

Kunde annars ha slutat med krock och blodvite.

Arrangörerna får överväga om skyddshjälm skall finnas tillgänglig för kommande års pristagare.

IMG_0542

Tävlingssekretariatet i arbete

IMG_0548

Bengt Melin segrade i OL-klassen

IMG_0543

Lunch i Storvreta IK:s café

Uppdaterad: 08 JUN 2016 07:13 Skribent: Jan-Erik Larsson

Postadress:
Upsala IF - Orientering
c/o Thomas Kampf, Gläntvägen 13B
75756 Uppsala

Kontakt:
Tel: 0760487007
E-post: thomaskampf.uppsala@...

Se all info